haham ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

haham anlamı İng. Rabbi Alm. Rabbiner Fr. rabbin
Yahudilerde din bilgini, din adamı.

Güncel Türkçe Sözlük

haham anlamı
is. din b. Yahudi din adamı.

Türkçe - İngilizce

haham anlamı
isim
1) rabbi

"haham" için örnek kullanımlar

Albert Jean Amateau (20 Nisan 1889 – 9 Şubat 1996 ) Türk asıllı ABD'li Yahudi haham , işadamı , avukat ve sosyal aktivist dir.
Kaynak: Albert Jean AmateauDavid Asseo (1914 , İstanbul - 14 Temmuz 2002 , İstanbul ), Türkiye Musevilerinin haham başı (din i lider ) idi. Asseo, Türkiye'de
Kaynak: David Asseoyy'da Edirne 'de yaşamış bir Türk haham ı ve tarihçi dir. Bir Marrano olarak İspanya 'dan Türkiye 'ye göç eden ve Şebet Yehuda nın yazarı
Kaynak: Joseph ibn VergaRaşi Yazısı ya da Raşi Karakterleri, İbranice de din kitaplarındaki kutsal olmayan metinlerin ya da kutsal metinlerin haham larca yapılan
Kaynak: Raşi Yazısımerkezi otorite tek bir kişi ya da kuruma değil, kutsal metinlere, din hukukuna ve bu metin ve kanunları yorumlayan bilge haham lara verilmiştir.
Kaynak: YahudilikMontevideo , Uruguay ), Türkiye Yahudileri 'nin ve Sefarad Dünyası'nın başlıca hazan larından idi ama aslen bir haham (Yahudi din adamı) idi.
Kaynak: İzak AlgaziÇince :艾恩宏; Pinyin : Ài Ēnhóng) adanın tek haham ı olarak göreve başladı Bu zamandan beri Tayvan Yahudi cemaatinin çoğunluğunu yabancı
Kaynak:
Sponsorlu Bağlantılar

haham ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • rabbi:

  İngilizce – Türkçe

  rabbi anlamı
  isim
  1) haham
  2) Yahudi din adamı

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  Rabbi anlamı
  (< Ar. Rabbi) Rabbi, Allahım

  “rabbi” için örnek kullanımlar

  Rabbi: İbrânice’de rab kelimesinden türemiş rabbi kelimesi “din âlimi, öğretmeni” anlamında kullanılagelmiştir. Yahudilikte bilinen ilk
  Kaynak: RabAsıl adı Rabbi Shlomo Yitzchaki veya Rabbi Shlomo Yarchi dir. Talmud ve Tanah ‘ın ilk kapsamlı tefsir lerinin yazarıdır. Metinlerin temel
  Kaynak: RashiÖzgün adı Les aventures de Rabbi Jacob (Tr: Haham Jakob’un Maceraları) olan film ABD’de The Mad Adventures of ‘Rabbi‘ Jacob adıyla
  Kaynak: Papaz Kaçtı (film)Rabbi Meir ya da Reb Meir Ba’al Ha-Nes (lit. Rabbi Meir Mucizelerin Efendisi) Mişna zamanında yaşamış olan Yahudi bilgesi. İkinci neslin
  Kaynak: Reb Meir Baal HaNessMemleketim, Klezmer tarzında söynenen Rabbi Elimelekh adlı geleneksel bir Yahudi halk şarkısının Ayten Alpman tarafından 1972 yılında
  Kaynak: Memleketim (Ayten Alpman şarkısı)Rabbi Isaac Luria (d. 1534 – ö. 25 Temmuz 1572 ). Yahudi bilgini ve mistiğidir. Kabbala ‘nın en önemli bir dalının kurucusudur.
  Kaynak: Isaac LuriaRabbi , rab kökünden gelen ve haham anlamına gelen sözcük. Rab (ada), Hırvatistan’da bir ada. Rab (Hırvatistan), bu adadaki yerleşim birimi
  Kaynak: Rab (anlam ayrımı)”Rabbi Huna, Rabbi Yosef adına dedi: ‘Tufan nesli, iki adamın birlikteliğine veya adam ile hayvan arasındaki birlikteliğe evlilik belgesi
  Kaynak: Musevilik ve cinsel yönelimNew York’un ilk ve tek hahambaşısı Rabbi Jacob Joseph , 1888’den 1902’ye kadar cemiyetin liderliğini yaptı. Holokost ‘tan kurtulan az
  Kaynak: Bet Hamidraş HagadolBazı kişiler, tapınakta hayvan kurbanlarının olmayacağını Rabbi Abraham Isaac Kook ‘a bağlar. Tapınak hizmetleriyle ilgili bazı görüşler
  Kaynak: Üçüncü TapınakBundan 500 yıldan uzun bir süre önce, Kudüs’e gelen Bartinuro’lu Rabbi Obadiah’ın yazdıklarına göre: “Eden topraklarından Yahudiler…
  Kaynak: Aden YahudileriBaş hahamlar: Rabbi Moïse Yedid-Levy 1799-1829 Rabbi Ralph Alfandari Rabbi Youssef el Mann Rabbi Aharoun Yedid-Levy Rabbi Zaki Cohen 1875
  Kaynak: Tayland’daki Yahudilerin tarihi1975 ‘te Rabbi Ephraim Ferdinand Einhorn. (אפרים פרדיננד איינהורן. Çince :艾恩宏; Pinyin : Ài Ēnhóng) adanın tek haham ı olarak göreve başladı
  Kaynak:

  Devamını Oku
 • Musevilik:

  Güncel Türkçe Sözlük

  Musevilik, -ği anlamı
  öz. is. Yahudilik.

  Türkçe – İngilizce

  Musevilik anlamı
  isim
  1) Judaism

  Musevilik eş anlamlısı

  Yahudilik
  öz. is. 1. Yahudi olma durumu, Musevilik. 2. Yahudi dini, Musevilik.

  “Musevilik” için örnek kullanımlar

  Hıristiyanlık ve Musevilik‘te ‘süt anne’ kavramı bulunmuyor.Christianity and Judaism 'te' milk mother 'concept does not exist.Kaynak: haber7.comMusevilik‘te var mı dedim ‘yok’ dediler.Judaism in said Do you have a 'no', they said.Kaynak: focushaber.comAçılış konuşmalarının ardından ‘Antakya Medeniyetler Korosu’ tarafından İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik‘e ait ilahi ve türküler seslendirildi.After the speeches, 'Antakya Chorus of Civilizations' by Islam, Christianity and Judaism, belonging to the divine, and the songs were performed.Kaynak: timeturk.comYahudilik ya da Musevilik (Arapça yahūdī Yehud kavmi ve dini; Latince Iudaismus; İbranice yəhūdī, ilk olarak İbraniler in Kutsal Kitabı
  Kaynak: YahudilikAnti-Yahudilik veya Anti-Musevilik (İbranice : נגד יהדות) (Yidiş : אַנטי-יידישקייַט), Yahudi dini inanç ve geleneklerine karşı duyulan
  Kaynak: Anti-YahudilikBu konuda Aralık 2006’ya kadar Ortodoks görüşü benimseyen Tutucu Musevilik akımında bu tarihten sonra fikir ayrılıkları ortaya çıkmıştır
  Kaynak: Musevilik ve cinsel yönelimTanah, Tevrat ve Zebur ‘u da kapsayan, Musevilik dininin kutsal kitabı. Hıristiyan larca da kutsal kabul edilir, bununla birlikte
  Kaynak: TanahHaham (İbranice: חכם ‘bilge’) ya da rabbi (İbranice : רַבִּי rabbī ‘efendim’), Musevilik te din adamı Haham kelimesi, Sami bir dil olan
  Kaynak: Haham

  Devamını Oku
 • chief rabbi:

  “chief rabbi” için örnek kullanımlar

  Venezuela’s Sephardi chief rabbi sends condolences to family and friends of Hugo Chavez.Venezüella Sefarad hahambaşı Hugo Chavez'in aile ve arkadaşlar için taziyelerini sundu.Kaynak: haaretz.comRabbi Yonah Metzger, Chief Rabbi of Israel, came from Israel to give honor to the Igud’s late president.Haham Yonah Metzger, İsrail Hahambaşı, Igud merhum cumhurbaşkanı onuruna vermek için İsrail'e geldi.Kaynak: jewishvoiceny.comThe local Jewish community welcomed the arrival of a Holocaust survivor and chief Rabbi of Tel Aviv to Rochester.Yerel Yahudi cemaati bir Holokost kurtulan ve Rochester Tel Aviv başkanı Haham gelişini memnuniyetle karşıladı.Kaynak: rochester.ynn.comChief rabbi of Tekoa, who was both settler and peace activist, leaves huge void among wide and often opposing publics.Yerleşimci ve barış aktivisti hem de oldu Tekoa'nın Şef haham, geniş ve sık sık karşıt halkları arasında büyük bir boşluk bırakır.Kaynak: ynetnews.com

  Devamını Oku
 • hahambaşı:

  Güncel Türkçe Sözlük

  hahambaşı anlamı
  is. (haha’mbaşı) din b. Bir ülkedeki Yahudi topluluğunun dinî başkanı.

  Türkçe – İngilizce

  hahambaşı anlamı
  Chief Rabbi

  “hahambaşı” için örnek kullanımlar

  Bunun yerine haham ile karşılanır. Osmanlı Devleti ‘ndeki Yahudi toplumunun başındaki din adamına hahambaşı denirdi. Kaynakça
  Kaynak: Hahamİsak Haleva (d. 1940 , İstanbul ), Türkiye Musevileri ‘nin hahambaşı (din i lider i). yıllardan beri Hahambaşı Vekilliği görevini sürdürüyordu.
  Kaynak: İsak HalevaMerhum Türkiye Musevilerin hahambaşı Rafael Saban ‘ın torunudur. Tiyatroya 1976 yılında çocuk oyunları yazarak başlamıştır.
  Kaynak: Nedim SabanRafael Saban (1890 , İstanbul – 14 Temmuz 1960 , İstanbul ) Türkiye Musevilerin hahambaşı (din i lider ) idi. Tiyatrocu Nedim Saban ‘
  Kaynak: Rafael SabanBöylece 1931 yılından beri boş olan hahambaşı lık makamı için seçim yapılmasını sağlamıştır. 25 Ocak 1953 günü düzenlenen ve Rafael
  Kaynak: Salamon AdatoOsmanlı İmparatorluğu ‘nun son demlerinde, görev başında olan hahambaşı Haim Nahum ‘un görevinden istifa etmesiyle, yerine vekaleten Edirne
  Kaynak: Türkiye Hahambaşılığıpolitik yönü zayıf ve silik bir kişiliğe sahip kayınpederi Abraham Danon’u desteklemiş olmaları, Nahum’un hahambaşı seçilmesini engellememiştir.
  Kaynak: Haim Nahummaddesine göre, nazır (bakan), vali, ordu kumandanı, kazasker , elçi, patrik , hahambaşı , kara ve deniz ferik leri, gereken şartlara
  Kaynak: Ayan MeclisiMaimonides ve Orta Çağ Latince sinde Rabbi Moyses Ægyptius) Musevî filozof , hahambaşı , yasa koyucu , Talmud bilgini ve vezaret tabibi.
  Kaynak: Musa ibn MeymunBabası İrlanda Yahudilerinin hahambaşı İzak Halevi Herzog idi. Herzog Dublin kentinde Wesley Koleji’nde okurken Siyonist Gençlik
  Kaynak: Haim HerzogHahambaşıları her zaman olmasa da sıklıkla Sefarad ailelerden seçiliyordu: Halep’teki hahambaşı beş kere arka arkaya Laniado ailesinden
  Kaynak:

  Devamını Oku
 • hazan:

  Güncel Türkçe Sözlük

  hazan anlamı
  is. (haza:nı) Sonbahar: “Teselliden nasibim yok hazan ağlar baharımda.” –M. A. Ersoy.

  Kişi Adları Sözlüğü

  Hazan anlamı Köken: Far.
  Cinsiyet: Kız
  Güz, yaprak dökümü mevsimi, sonbahar.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  hazan anlamı
  1. Fakir. 2. Aç gözlü (kimse).

  hazan eş anlamlısı

  sonbahar
  is. (so’nbaha:rı) 1. Kuzey yarım kürede eylül, ekim ve kasım aylarını içine alan süre, güz, hazan: “Sonbahardı, suyun üstüne boyuna yapraklar düşüyordu.” –A. Kutlu. 2. mec. Yaşlılık dönemi.

  “hazan” için örnek kullanımlar

  İzak Maçoro (1918 , İstanbul – 20 Ekim 2008 , İstanbul ), Türkiye Yahudileri ‘nin ve Sefarad Dünyası’nın başlıca hazan larından idi.
  Kaynak: İzak MaçoroMontevideo , Uruguay ), Türkiye Yahudileri ‘nin ve Sefarad Dünyası’nın başlıca hazan larından idi ama aslen bir haham (Yahudi din adamı) idi.
  Kaynak: İzak AlgaziYapragın döksün ağaçlar bu cihan oldı hazan– Ata oglına kıyar oldı aceb oldı zaman- …- Sen Muhibbî olasın sende mahabbet bu mıdur-
  Kaynak: SâmîEvcara şarkı: Aldı elden gülşeni bâd-ı hazan. Gerdaniye beste: Gelince vâd-ı visâle bahâneler söyler. Hicaz ağır semai: Âşıklarının hâline
  Kaynak: Faik Bey (Hacı)Eserleri Şiirleri: Mert bahçıvan hazan etmez hiç, vakitsiz bağı, Terbiyesiz soldurup lale gül çiçekleri. Hayalim tıpkı tepinip duran bir küçük
  Kaynak: Lutpulla MutellipTarihçe: eyledim hazan. Şefaat kıl gaziyanı Resulullaha yevmi mizan. Rahmet kıl bu kuluna ey hüdai müstean. Ya rabbi lütuf kıl bu garip Muhammed
  Kaynak: Karabaşlı, Devrek

  Devamını Oku
 • antisemitik:

  Güncel Türkçe Sözlük

  antisemitik anlamı
  sf. (a’ntisemitik) Yahudi karşıtı olan.

  “antisemitik” için örnek kullanımlar

  Dünya Savaşı sırasında birçok antisemitik içerikli, savaşı öven, Yahudi düşmanlığını kışkırtan yazılar yayınladı.During World War II, many anti-Semitic content, praising war, anti-Semitism provoking articles published.Kaynak: hurriyet.deCoetzee İngiltere’deki bir okurdan Yavaş Adam romanındaki karakterlerden birinin söylediği antisemitik sözleri eleştiren bir mektup alır.Coetzee told a UK anti-Semitic remarks criticizing Tos Slow Adam gets a letter from one of the characters in the novel.Kaynak: dunyabulteni.netEUMC, “İsrail’in diğer herhangi bir ülkeye yöneltilenlere benzer eleştiriler yöneltilmesinin antisemitik olarak görülemeyeceği”ni izah
  Kaynak: Antisemitizm(Rusya İmparatorluğu )’ya göç etmiş ve 1905 yılında yaşanmış antisemitik pogrom ından sonra ABD ‘e göç ettiler Annebabası Benjamin
  Kaynak: Bob DylanDünya Savaşı sırasında Yahudi nüfusu Faşist rejimli İtalya ‘nın antisemitik kanunlarına ve Alman birliklerince sürülmelere maruz kalmıştır.
  Kaynak:

  Devamını Oku
 • ya Rabbi (veya Rab):

  Güncel Türkçe Sözlük

  ya Rabbi (veya Rab) anlamı
  Tanrı’m, Allah’ım: Ya Rabbi, sen bize acı! Ya Rabbi, bu ne hâl!

  Devamını Oku
 • İbranice:

  Güncel Türkçe Sözlük

  İbranice anlamı
  öz. is. (ibra:ni:ce) 1. Bugün İsrail’de kullanılan Sami dili. 2. sf. Bu dille yazılmış olan.

  Türkçe – İngilizce

  İbranice anlamı
  isim
  1) Hebrew
  sıfat
  1) Hebrew
  2) Hebraic

  “İbranice” için örnek kullanımlar

  Bu bilgi, İbranice yayın yapan İsrail’in Newsgeek dergisinde de yer aldı.This information is broadcast in Hebrew in Israel took place Newsgeek magazine.Kaynak: ntvmsnbc.comİbranice. (he | עִבְרִית, he-Latn | İvrit, He-Ivrit. ogg | İbranice söylenişi Afro-Asyatik diller in Kuzeybatı Sami (Semitik ) dil grubunun
  Kaynak: İbraniceİbranice Vikipedi (İbranice : ויקיפדיה: האנציקלופדיה החופשית; İbranice telaffuzu. haʔentsikloˈpedia. haχofˈʃit) Vikipedi ‘nin İbranice
  Kaynak: İbranice Vikipediİsrail (İbranice : יִשְרָאֵל, Yişra’el; Arapça : إسرائيل, İsrā’īl) ya da resmî adıyla İsrail Devleti (İbranice. He-Medinat Israel.
  Kaynak: İsrailAhit İbranicesi (עברית מקראית) veya Klasik İbranice (עברית קלאסית), İbranice ‘nin arkaik bir formu olup, Akdeniz ile Şeria Nehri arasında
  Kaynak: Ahit İbranicesiel-Kuds; İbranice. He-Jerusalem. ogg | יְרוּשָׁלַיִם Yeruşaláyim) Ortadoğu ‘da bulunan, Dünya’nın en eski şehirlerinden biridir .Uluslararası
  Kaynak: KudüsFilistin (İbranice : פלשתינה, Yunanca : Παλαιστίνη, Arapça : فلسطين), Doğu Akdeniz ‘de ve Orta Doğu ‘da, İsrail topraklarının tamamı ile
  Kaynak: Filistinve Kiril alfabelerinde sesli harf E olarak kullanılmasına rağmen İbranice de etrafına konulan noktalama işaretiyle bir ses yarattığından
  Kaynak: He (İbranice harf)Talmud (İbranice : תלמוד), Yahudi medeni kanunu, tören kuralları ve efsanelerini kapsayan dini metinlerdir. İbranice lamad (öğrenmek)
  Kaynak: TalmudMusa (Arapça : موسى, İbranice : מֹשֶׁה Móše) İbrani peygamber , öğretmen ve lider İslam , Hıristiyanlık , Yahudilik ve Bahailik te
  Kaynak: Musaİbrani Alfabesi: Sami (Semitik) dil grubuna bağlı dillerden olan, İsrail ‘in resmi dili İbranice ‘nin yazımında kullanılan bir alfabe.
  Kaynak: İbrani alfabesiHaham (İbranice: חכם ‘bilge’) ya da rabbi (İbranice : רַבִּי rabbī ‘efendim’), Musevilik te din adamı Haham kelimesi, Sami bir dil olan
  Kaynak: HahamYahudiler (İbranice : יְהוּדִי, Yehudi tek.; יְהוּדִים, Yehudim çoğ.; Ladino : ג׳ודיו, Djudio tek., Djudios çoğ.; Yidiş : יִיד, Yid tek
  Kaynak: YahudilerKnesset kelimesi İbranice meclis anlamına gelir (İbranice sinagog / tapınak anlamına gelen Beit Knesset ile karıştırılmamalıdır.)
  Kaynak: KnessetOn Emir (Arapça : وصايا عشر, Klasik İbranice : עשרת הדברים Aseret ha-Dvarîm, İbranice : עשרת הדברות Aseret ha-Dibrot, Latince : Decalogus),
  Kaynak: On EmirHakimler Kitabı (İbranice : Sefer Shoftim ספר שופטים)ilk olarak İbranice yazılmış bir İncil kitabıdır. Tanah ‘da ve Hıristiyanların Eski
  Kaynak: Hakimler kitabıYahudilik ya da Musevilik (Arapça yahūdī Yehud kavmi ve dini; Latince Iudaismus; İbranice yəhūdī, ilk olarak İbraniler in Kutsal Kitabı
  Kaynak: YahudilikTevrat, Tora veya Pentateuk, (Arapça :تورة tawrat, İbranice : תורה Torah, Yunanca : Πεντάτευχος Pentatevhos), Tanah ve Eski Ahit ‘in ilk
  Kaynak: Tevratİsa (Aramice : ܝܫܘܥ, Arapça : يسوع Yesua’, İbranice : ישו yeshu’, Yunanca Ιησούς Iēsoũs) (MÖ 8 -1 – MS 24 -36 ), Hıristiyanlık taki temel
  Kaynak: İsa

  Devamını Oku
 • Yahudilik:

  Güncel Türkçe Sözlük

  Yahudilik, -ği anlamı
  öz. is. 1. Yahudi olma durumu, Musevilik. 2. Yahudi dini, Musevilik.

  Türkçe – İngilizce

  Yahudilik anlamı
  isim
  1) Judaism

  Yahudilik eş anlamlısı

  Musevilik
  öz. is. Yahudilik.

  “Yahudilik” için örnek kullanımlar

  Yahudilik ya da Musevilik (Arapça yahūdī Yehud kavmi ve dini; Latince Iudaismus; İbranice yəhūdī, ilk olarak İbraniler in Kutsal Kitabı
  Kaynak: YahudilikOrtodoks Yahudilik veya Ortodoks Musevilik, Kudüs ‘teki Mabed’in yıkılışından günümüze kadar gelen resmî Yahudi inanç ve geleneklerini
  Kaynak: Ortodoks YahudilikKripto Yahudilik (veya Gizli Yahudilik), gizlice Yahudiliği uygulamak fakat topluma karşı farklı bir dini uyguluyormuş gibi görünmektir;
  Kaynak: Kripto YahudilikMuhafazakâr Yahudilik, 19. yüzyıl ın ortalarında, Alman Yahudi leri arasında ortaya çıkmıştır. Konservatif Yahudilik olarak da bilinir.
  Kaynak: Muhafazakâr Yahudilikİbranice (İsrail ‘de), İngilizce , Fransızca , Yevanik (Ölü dil ) | dinler Yahudilik | ilgili gruplar Sefarad , Romanyot , Aşkenaz , Mizrahi .
  Kaynak:

  Devamını Oku
 • Rebbi:

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  Rebbi anlamı
  (< Ar. Rabbi) Rabbi, Allahrebbi anlamı
  < Ar. Rabbî: Rabbi; Tanrım. || ya rebbi|| rebbi vermediyhden sora

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar