günlük rapor ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Türkçe - İngilizce

günlük rapor anlamı
daily report
Sponsorlu Bağlantılar

günlük rapor ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • günlük gazete:

  Türkçe – İngilizce

  günlük gazete anlamı
  isim
  1) daily newspaper
  2) daily

  Devamını Oku
 • kişisel rapor:

  BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

  kişisel rapor anlamı İng. personal report Fr.rapport personnel
  Değerlendirilmesi söz konusu olan kimsenin kendi davranışları, duyguları ya da başka özellikleri üzerine düşüncelerini kapsayan ve değerlendirme sırasında yararlanılan rapor.

  Devamını Oku
 • günlük kur:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  günlük kur anlamı İng. daily exchange rate
  merkez bankası veya piyasa tarafından her gün için belirlenen döviz kuru.

  Türkçe – İngilizce

  günlük kur anlamı
  isim
  1) current exchange
  2) per diem rate

  Devamını Oku
 • rapor etmek:

  Güncel Türkçe Sözlük

  rapor etmek anlamı
  rapor vermek: “İşçileri ariz amik inceleyip rapor edecek.” –A. İlhan.

  Devamını Oku
 • gündelik gazete:

  Türkçe – İngilizce

  gündelik gazete anlamı
  daily newspaper

  Devamını Oku
 • ÇED raporu:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  ÇED raporu anlamı
  bakınız» çevresel etki değerlendirmesi raporu

  “ÇED raporu” için örnek kullanımlar

  Ancak bu alanlar için henüz ÇED raporu dahi alınmadığı gizlendi.However, even if these areas are not taken yet hidden in the EIA report.Kaynak: yesilgazete.orgHABER: Çed Raporu Almadığı İddia Edilen Kürce Hes Mühür.NEWS: EIA Report does not receive the seal of Claimed Kurc Hes.Kaynak: haberler.comKozcağız barajının ÇED raporu hazırlandıktan sonra ihalesi gerçekleşecek.After the preparation of the EIA report Kozcağız threshold auction will take place.Kaynak: haberciniz.bizŞuan ÇED raporu devam ediyor ve Haziran ayında rapor tamamlanarak ihale edilecek.We have completed the EIA report, the report continues to be tendered in June.Kaynak: haberler.com

  Devamını Oku
 • rapor:

  BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü

  rapor anlamı İng. report Fr. rapport, compte rendu
  Her tür konu üzerinde yapılan izleme, inceleme ve denetleme sonucunda düzenlenen belge.

  Güncel Türkçe Sözlük

  rapor anlamı
  is. 1. Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, yazanak: “Yanımdaki küçük masanın üstünde çabucak raporunu yazdı.” –Ö. Seyfettin. 2. Anlatım, ifade. 3. tıp Hastalığın teşhisi, hastanın dinlenme durumu vb.ni gösteren, doktor veya doktorlar kurulu tarafından verilen yazı.

  Türkçe – İngilizce

  rapor anlamı
  isim
  1) report
  2) paper
  3) statement
  4) record
  5) sick certificate
  6) return
  7) sick report
  8) write-up
  9) run-down

  Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

  rapor anlamı Fr.rapport
  1. Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme ve araştırma sonucunu, düşünceleri veya gözlemleri bildiren yazı:§ “Her ay bakanlığa takdim ettiği uzun raporları yine bu fabrikaların…” -Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, 159. § “Birinci Rapor’da göçebeliğin ve aşiret hayatının devamına sebep olan amilleri sayarken, içtimai itiyatlardan ibaret olan “töre” nin, “teamül” ün zikrine lüzum görmemiştim.” –Ziya Gökalp, Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler, 96. § “Bir buçuk yılda bilirkişi üyelerinin aydınlık raporlarıyla beraat ettim” -Adalet Ağaoğlu, Sen türkiye’ninEn Güzel Kazasısın, 146.§ “Ertesi sabah mahall-i resmîsine takdim için şöyle bir rapor kaleme aldı.” -Ahmet Midhat Efendi, Dürdane Hanım, 34. § “Şirkete o günkü işi, abonelerden birinin sigorta evrakını tetkik ederek meclisi idareye bir rapor yazmaktı.” -Peyami Safa, Şimşek, 93. § “Bugün Hatay’dan ne haber var? Yani raporlar aldınız mı?” -Ruşen Eşref Ünaydın, Hatıralar III, 40. § “Şer ve nizama vilayetteki konsolosun raporu kadar da ehemmiyet vermiyor.” -Sami Paşazade Sezai, Bütün Eserleri III, 266. § “Ben, idareye böyle bir rapor vereceğim.” -Ahmet Rasim, Eşkâl-i Zaman, 166. § “… ilgilendiren bir konuda 5-10 sayfalık bir rapor olsun hazırlayıp ilgililere sunmuyor mu?” –Yavuz Bülent Bakiler, Üsküp’ten Kosova’ya, 110. § “Biraz sonra geriye dönen doktorun Beyler Koğuşuna verdiği rapor…” -Necip Fazıl Kısakürek, Hikâyelerim, 142. § “Böyle yazmıştı raporunda.” -Elif Şafak, Mahrem, 52. § “… Ona da bu rapordan bir tane göndereceğim, anne sen biliyorsun, ama öyle haksızlıklar var ki…” -Orhan Pamuk, Sessiz Ev, 226. § “Bu aceleci ve esnaf halli Türk anlamıyordu ki sonunda Freddy Mills’i razı etse, ondan işbirliği için rapor koparsa bile, asıl kararı verecek olan Technical Committee’dir.” –Attila İlhan, Kurtlar Sofrası, 250. 2. Anlatım, ifade: § “… içlerinden hiçbirinin geri dönmediğini Kral’a rapor etmiş derler.” -Buket Uzuner, Uzun Beyaz Bulut (Gelibolu), 169. 3. Hastalığın teşhisini, hastanın durumunun gerektirdiği dinlenme vb.ni gösteren, doktor veya doktorlar kurulunca verilen yazı:§ “Rapor!… Doktor, karım hasta. Yüzünden belli, hasta.” -Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, 105. § “Evvelce birkaç kere Hayri efendi için tabipler rapor vermiş iken, serbest bırakılmasına müsaade etmedilerdi.” -Ziya Gökalp, Ziya Gökalp’ın Mektupları, 483. § “Bir kez de hazır doktor raporu.” –Adalet Ağaoğlu, Toplu Oyunlar: Bir Kahramanın Ölümü, 275. § “Buyurun, işte sağlık raporlarımız.” -Adalet Ağaoğlu. Kendini Yazan Şarkı Evcilik Oyunu. s. 104. § “Şuna bir şey söyleyin, kuzum, dedi, rapor götürüp imtihana girmek istiyor.” -Peyami Safa, Yalnızız, 140. § “Adli tıp raporuyla revirde kalmak hakkında malik olduğum için oraya ayrıldım.” –Necip Fazıl Kısakürek, Cinnet Mustatili, 166.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  rapor anlamı
  (< Fr. rapport) raporrapor anlamı
  < Fr. rapport: rapor || rapol || irapor

  rapor eş anlamlısı

  anlatım
  is. 1. Anlatma işi. 2. Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz veya yazı ile bildirme, ifade: “Türkçesinde bir tutukluk vardır ama anlatımındaki sıcaklık bütün aksaklıkları bir anda silip yok eder.” –S. Birsel.ifade
  is. (ifa:de) 1. Anlatım: Güzel bir ifade. 2. Deyiş, söyleyiş: “Not ettiklerimi bir ağzın ifadesi şekline sokarak size okutacağım.” –S. M. Alus. 3. Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin bütünü: “Sakalı yeni çıkmış yüzünde çocukça ifadeler uçuyordu.” –S. F. Abasıyanık. 4. huk. Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama: “Onun ifadesini henüz dosyada görmedim.” –A. İlhan. 5. fel. Dışa vurum.yazanak
  is. Rapor: “Bankaya ve bağlı kuruluşlarına el konulmasıyla ortaya çıkan genel durum konusunda istenen dördüncü bilirkişi yazanağı konusunda avukatlara söz verdi.” –T. Yücel.

  “rapor” için örnek kullanımlar

  Daha önce rapor edilenlere göre cihazda plastik malzeme kullanılmış.Than those reported earlier, the plastic material used in the device.Kaynak: technotoday.com.trKonuyla ilgili yapılan çalışma bir rapor halinde hükümete sunulacak.The study will be presented in a report to the government on the issue.Kaynak: ekonomi.haber7.comKocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nden gelen son rapor, iç açıcı değil.The recent report of Kocaeli Directorate of Meteorology, is not encouraging.Kaynak: ozgurkocaeli.com.trTransfer politikası belirleyip rapor halinde yönetime sunacağız.Management will identify and report on transfer policy.Kaynak: spor.gazetevatan.com

  Devamını Oku
 • blowhard:

  İngilizce – Türkçe

  blowhard anlamı
  isim
  1) palavracı

  “blowhard” için örnek kullanımlar

  He’s a blowhard who resorts to idiotic cliches like “the rules are the rules.”O gibi aptalca klişeler başvurmaktadır bir palavracı olduğunu "kurallar kurallar vardır."Kaynak: bleacherreport.comThe crusade earned Trump the title from one editorialist as “birther blowhard.”Haçlı gibi bir editörü, gelen Trump ünvanını kazanan "birther palavracı."Kaynak: chron.comBlowhard or not, Galloway is known to be rather loudly opinionated.Palavracı ya da olmasın, Galloway oldukça yüksek sesle inatçı olduğu bilinmektedir.Kaynak: ibtimes.comMoore might well be a blowhard, but his heart’s in the right place.Moore iyi bir palavracı olabilir, ama kalbi doğru yerde.Kaynak: deadline.comby others in the media when he criticized the commentary of Monday Night Football announcer Jon Gruden , calling him out as a “blowhard
  Kaynak: Mike PereiraColbert plays the role of a populist blowhard journalist character, similar to his role on The Daily Show . In The Colbert Report, the
  Kaynak: List of The Colbert Report episodesKricfalusi portrayed George Liquor as a patriotic, outspoken, politically conservative blowhard. Kricfalusi described Liquor as his
  Kaynak: George Liquor(also in another typical Americanism, blowhard), with a mock- Latin ending to give it the self-important stature that’s implicit in its meaning
  Kaynak: BloviationColbert plays the role of a populist blowhard journalist character, similar to his character on The Daily Show . In The Colbert Report,
  Kaynak: List of The Colbert Report episodes (2007)Colbert plays the role of a populist blowhard journalist character, similar to his role on The Daily Show . In The Colbert Report, the
  Kaynak: List of The Colbert Report episodes (2005)Colbert plays the role of a libertarian/conservative blowhard journalist character, similar to his role on The Daily Show . In The Colbert
  Kaynak: List of The Colbert Report episodes (2006)

  Devamını Oku
 • günlük çalışma süresi:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  günlük çalışma süresi anlamı İng. daily working duration
  Yasalara göre belirlenen ve işin niteliğine göre değişen bir gün için ençok çalışılabilecek süre.

  BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü

  günlük çalışma süresi anlamı İng. daily working duration Osm.günlük çalışma müddeti Fr. durée de travail par jour
  Yasasına göre işçinin bir gün içinde çalıştırılabileceği 8 saatlik süre.

  Devamını Oku
 • report:

  İngilizce – Türkçe

  report anlamı
  isim
  1) rapor
  2) haber
  3) bilgi
  4) bildiri
  5) tutanak
  6) karne
  7) söylenti
  8) şöhret
  9) dedikodu
  10) ün
  11) silâh sesi
  12) patlama sesi
  fiil
  1) bildirmek
  2) rapor etmek
  3) söylemek
  4) anlatmak
  5) ihbar etmek
  6) sunmak
  7) görünmek
  8) muhabirlik yapmak
  9) hazır bulunmak

  “report” için örnek kullanımlar

  Donte Stallworth injury: Football career not in jeopardy, per report.Donte Stallworth yaralanma: değil tehlikeye Futbol kariyerine, rapor başına.Kaynak: sbnation.comAssociated Press writer Jennifer Kay contributed to this report.Associated Press yazarı Jennifer Kay bu rapora katkıda bulunmuştur.Kaynak: usnews.comAston Villa 3 QPR 2 match report: Christian Benteke sends Rangers hurtling towards drop.Aston Villa 3 QPR 2 maç raporu: Christian Benteke damla doğru savrulmuştu Rangers gönderir.Kaynak: independent.co.ukReport: New England Patriots to release Brandon Lloyd.Rapor: Brandon Lloyd serbest bırakmak için New England Patriots.Kaynak: nfl.comA report or account is any informational work (usually of writing, speech, television, or film) made with the specific intention of
  Kaynak: ReportA white paper is an authoritative report or guide helping readers to understand an issue, solve a problem, or make a decision.
  Kaynak: White paper81ème Rallye Automobile de Monte-Carlo (15–20 January) — Results and report 1 1 FRA Sébastien Loeb. MCO. Daniel Elena FRA Citroën Total Abu
  Kaynak: 2013 World Rally Championship seasonThe Hillsborough Stadium Disaster Inquiry report, better known as the Taylor Report, is a document whose development was overseen by Lord
  Kaynak: Taylor ReportThe group’s report caused House Speaker Tip O’Neill to change his position on the issue from opposition to support. File:M102 howitzers
  Kaynak: Invasion of Grenadaany activity that leads to report s. in particular business reporting Financial reporting Journalism Court reporting Traffic reporting
  Kaynak: ReportingThe Stern Review on the Economics of Climate Change is a 700-page report released for the British government on 30 October 2006 by
  Kaynak: Stern ReviewTeam and driver chart : com/news/report. php/id/94761 | first Matt | last Beer | title Townsend Bell becomes latest stand in for Justin Wilson
  Kaynak: 2011 IndyCar Series season

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar