gereklik ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

gereklik anlamı Osm. lüzûm Fr. nécessaire
(matematik)

Güncel Türkçe Sözlük

gereklik, -ği anlamı
is. Gerek olma durumu, lüzum, icap, iktiza.

gereklik eş anlamlısı

icap
is. (i:ca:bı) 1. Gerek, gereklik, ister, lüzum: "Nezaket icabı bu cevaptan memnun görünmesi lazımdı." -R. N. Güntekin. 2. man. Olumlama.iktiza
is. (iktiza:) esk. Gerekli olma, gerekme.lüzum
is. (lüzu:mu) Gerek, gereklik, gereklilik, icap: "Söz konusu mezarlıklarda ölüleri olanların endişelenmesine lüzum yoktu." -E. Şafak.
Sponsorlu Bağlantılar

gereklik ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • gereklik kipi:

  BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü

  gereklik kipi anlamı İng. necessitative Osm. vücubî sıygası Alm. Notwendigkeitsform Fr.nécessitatif
  (Derleme.. gereklik, gerekirlik, gerekirlik dizisi) Eylemin yapılması gerektiğini belirten isteme kipi. Türkçede bu kip -meli ekiyle kurulur.1. K.T. gelmeliyim (gel-meli-y-im) 2. K.T. gelmelisin (gel-meli-sin) 3. K.T. gelmeli (gel-meli) 1. K.Ç. gelmeliyiz (gel-meli-y-iz) 2. K.Ç. gelmelisiniz (gel-meli-sin-iz) 3. K.Ç. gelmeliler (gel-meli-ler)

  BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

  gereklik kipi anlamı
  bakınız» gelişimli kipler.

  Devamını Oku
 • gereklik tümcesi:

  BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü

  gereklik tümcesi anlamı İng. necessitative sentence Osm.cümle-i vücubiye Alm. Notwendigkeitsform Fr.phrase nécessitatif
  Genellikle gereklik kipiyle kurulan ve eylemin yapılması gerektiğini belirten tümce: Eve gitmeliyim; Bugün hava güzel kırlara gitmeli; Onun buraya gelmesi gerekiyor vb.

  Devamını Oku
 • kesinli gereklik kipi:

  BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

  kesinli gereklik kipi anlamı
  bakınız» gelişimli kipler.

  Devamını Oku
 • imiş`li gereklik kipi:

  BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

  imiş`li gereklik kipi anlamı
  bakınız» gelişimli kipler.

  Devamını Oku
 • söylentili gereklik kipi:

  BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

  söylentili gereklik kipi anlamı
  bakınız» katmerli kipler.

  Devamını Oku
 • bileşik gereklik kipi:

  BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

  bileşik gereklik kipi anlamı
  Bak, Gelişimli kipler.

  Devamını Oku
 • hikâye gereklik şart kipi:

  BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

  hikâye gereklik şart kipi anlamı
  bakınız» katmerli kipler.

  Devamını Oku
 • endişelenme:

  Güncel Türkçe Sözlük

  endişelenme anlamı
  is. Endişelenmek işi: “Söz konusu mezarlıklarda ölüleri olanların endişelenmesine lüzum yoktu.” –E. Şafak.

  “endişelenme” için örnek kullanımlar

  Aşırı yorgunluk ve herhangi bir nedenle aşırı derecede endişelenme. Eklem travması, yaralanma. Kemoterapi uygulanması. Diüretik ilaçların
  Kaynak: Gut hastalığı

  Devamını Oku
 • gerekme:

  Güncel Türkçe Sözlük

  gerekme anlamı
  is. Gerekmek işi, iktiza, istilzam.

  gerekme eş anlamlısı

  iktiza
  is. (iktiza:) esk. Gerekli olma, gerekme.istilzam
  is. (istilza:mı) esk. Gerektirme, gerekme.

  Devamını Oku
 • olumlama:

  BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

  olumlama anlamı İng. affirmation Osm.tasdik
  Bir deyiş ya da önermenin olumlu biçimde dile getirilmesi, bakınız» olumsuzlama.

  Güncel Türkçe Sözlük

  olumlama anlamı
  is. man. Olumluluğu ortaya koyma, icap.

  Türkçe – İngilizce

  olumlama anlamı
  affirmation

  olumlama eş anlamlısı

  icap
  is. (i:ca:bı) 1. Gerek, gereklik, ister, lüzum: “Nezaket icabı bu cevaptan memnun görünmesi lazımdı.” –R. N. Güntekin. 2. man. Olumlama.

  “olumlama” için örnek kullanımlar

  Orjinal adı Replay olan ve yazarın, fantastik kurgu, yaşam-olumlama ve umut ile metafizik kavramlar gibi temaları işlediği 1987 yılında
  Kaynak: Sil Baştan (roman)Yaşamı olumlama, bengi dönüş, anti platonizm onun felsefesinin temel taşlarıdır. Nietzsche, erken ölümü ve hastalığı nedeniyle, “ne ahlaksal
  Kaynak: Friedrich NietzscheSil Baştan , orjinal adı Replay olan ve yazarın, fantastik kurgu, yaşam-olumlama ve umut ile metafizik kavramlar gibi temaları işlediği
  Kaynak: Ken Grimwood

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar