evalüt ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

evalüt anlamı İng. evolute Alm. Evolute Fr. evolute Az. evolut
(…)
Sponsorlu Bağlantılar

evalüt ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • eval:

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  eval anlamı
  bakınız» evvel

  “eval” için örnek kullanımlar

  Dış bağlantılar: com/math/fcn_graph_eval. php Online tool to graph functions which contain the Gamma function. urlname GammaFunction | title
  Kaynak: Gama fonksiyonu

  Devamını Oku
 • evalüasyon:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  evalüasyon anlamı
  bakınız» değerlendirme işlemi

  Devamını Oku
 • evalüasyon işlemi:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  evalüasyon işlemi anlamı
  bakınız» değerlendirme işlemi

  Devamını Oku
 • eğeç:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  eğeç anlamı İng. evolute Osm.mekşuf Lat.Evolutus Alm. Evolute, Krümmungsmittelpunktskurve Fr. évolute d’une courbe
  1 – Bir eğri için, eğrilik özeklerinin gezeneği. 2 – Bir yüzey için, onun başçıl eğrilik özeklerinin gezeneği olan iki yüzey.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  eğeç anlamı
  Tarlanın bayırımsı ve meyilli yeri.

  Ankara

  Devamını Oku
 • evolute:

  İngilizce – Türkçe

  evolute anlamı
  evolüt

  “evolute” için örnek kullanımlar

  Di Streamago, infatti, c’è una versione gratuita e altre, più evolute, a pagamento.Di Streamago, infatti, c'è una versione gratuita e altre, più evolüt bir pagamento.Kaynak: economia.panorama.itIn the differential geometry of curves , the evolute of a curve is the locus of all its centers of curvature . the evolute of that curve.
  Kaynak: EvoluteLytoceratina is a suborder of Jurassic and Cretaceous ammonites that produced loosely coiled, evolute and gyroconic shells in which the
  Kaynak: LytoceratinaEuaptetoceras is an evolute hammatoceratid ammonite from the lower Middle Jurassic, included in the family Hammatoceratidae and the
  Kaynak: EuaptetocerasBlanfordiceras is a strongly ribbed, evolute ammonite included in the perisphinctacean family, Neocomitidae that lived during the latest
  Kaynak: BlanfordicerasThe Tarphyceratidae are tightly coiled, evolute Tarphycerida with ventral siphuncle s. The dorsum is characteristically impressed where
  Kaynak: TarphyceratidaeFor a surface in three dimension the focal surface, surface of centers or evolute is formed by taking the centers of the curvature sphere
  Kaynak: Focal surfaceThe Koninckioceratidae comprise a collection of nautilid genera, typically with more or less evolute shells with depressed whorl sections
  Kaynak: KoninckioceratidaeDiscophyllitidae are discoidal, generally evolute Phylloceratina from the Upper Triassic, derived from the Ussuritidae , in which the
  Kaynak: DiscophyllitidaeCollignoniceratidae is a family of Upper Cretaceous ammonites characterized by typically more or less evolute shells with compressed, oval
  Kaynak: CollignoniceratidaeBerriasella is a discoidal evolute perisphinctacean ammonite , and type genus for the neocomitid subfamily Berriasellinae .
  Kaynak: BerriasellaUssuritidae are ancestral, Triassic , Phylloceratina characterized by generally smooth, discoidal, evolute shells with rounded venters and
  Kaynak: UssuritidaeKepplerites is a moderately evolute ammonite from the lower Callovian (upper Middle Jurassic ) included in the Stephanocerataceae.
  Kaynak: KeppleritesArietites is a genus of massive, giant evolute, psiloceratacean ammonites in the family Arietitidae in which whorls are subquadrate and
  Kaynak: ArietitesChidleyenoceras is a Middle Ordovican tarphyceroid with a closely coiled, evolute shell; whorl section subquadrate, widest just above a
  Kaynak: ChidleyenocerasXenoceltitidae are evolute, generally ribbed, upper Lower Triassic Ceratitida with ceratitic or goniatitic sutures; formerly included in
  Kaynak: XenoceltitidaeSubcollina is an evolute to serpenticonic stephanoceratacean ammonite from the Middle Jurassic (Baj ) of Mexico, placed in the family
  Kaynak: SubcollinaClionitidae is a family of generally evolute, Upper Triassic, ammonoids with a ventral furrow usually bordered by rows of tubercles and
  Kaynak: ClionitidaeAplococeras is an evolute discoidal ceratitid ammonite from the Middle Triassic Ladinian stage, found in southern Europe and Nevada.
  Kaynak: AplococerasCollignociceras is an evolute, strongly ribbed and tuberculate ammonite from the Upper Cretaceous of the western United States and
  Kaynak: Collignoniceras

  Devamını Oku
 • yanal ayrıt:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  yanal ayrıt anlamı İng. lateral edge Osm. dıl-ı canip Lat.lateralis Alm. Seitenkante Fr. arête latérale
  Bir biçme ya da çatma için, tabanın parçası olmayan ayrıtlardan biri.

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  yanal ayrıt anlamı Fr. arête latérale
  (matematik)

  Devamını Oku
 • türdeş doğrusal türetik denklem:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  türdeş doğrusal türetik denklem anlamı İng. homogeneous linear differential equation Osm. mütecanis hattı tefazuli muadele, homojen doğrusal diferansiyel denklem Alm. homogene lineare Differentialgleichung Fr. é
  (…)

  Devamını Oku
 • tümel türetke:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  tümel türetke anlamı İng. total differential Osm. külli tefazuli, tam diferansiyel Alm. totales Differential, vollständiges Differential Fr. différentielle totale
  (…)

  Devamını Oku
 • tümel türetik denklem:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  tümel türetik denklem anlamı İng. total differential equation Osm. tam diferansiyel denklem Fr.équation différentielle totale
  (…)biçiminde bayağı türetik. denklem.

  Devamını Oku
 • türdeş türetik denklem:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  türdeş türetik denklem anlamı İng. homogeneous differential equation Osm. mütecanis tefazuli muadele, homojen diferansiyel denklem Alm. homogene Differentialgleichung Fr. équation différentielle homogèn
  M(x,y) ile N(x,y) eşit kerteden türdeş işlevler olmak üzere M(x,y) dx+ N(x,y) dy = 0 türetik denklemi.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar