eşdeğer eşitlik ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

eşdeğer eşitlik anlamı İng. equivalent equation
Eşit simgesinin her iki yanına aynı işlemleri uygulamaya elveren eşitlik.
Sponsorlu Bağlantılar

eşdeğer eşitlik ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • eşdeğer ölçüm:

  BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

  eşdeğer ölçüm anlamı İng. equivalent measure
  Aynı araç ve işlemin aynı ölçüm konusuna iki kez uygulanması koşulunda elde edileceği varsayılan yinelenmiş ölçüm. bakınız» güvenirlik.

  Devamını Oku
 • tutumsal eşitlik (ekonomik eşitlik):

  BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü

  tutumsal eşitlik (ekonomik eşitlik) anlamı İng. economic equality Osm. iktisadî müsavat Fr. égalité économique
  Yaşamın verilerinden tutumsal gerekirlik uygun ve olağan bir pay alma işleminde kişilerin eşit bir olanak sağlaması ya da hiç kimsenin başkası zararına özel çıkarlar sağlayamaması ilkesi.

  Devamını Oku
 • eşdeğer göstergeler:

  BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

  eşdeğer göstergeler anlamı İng. equivalent indicators
  Örnekolay kaynak ve gereçleri çözümlenirken nitel bilgileri kümelemek üzere ve kümelerin ayırıcı ölçütü olarak kullanılan özellikler, bakınız» örnekolay incelemesi.

  Devamını Oku
 • ekonomik eşitlik:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  ekonomik eşitlik anlamı
  bakınız» iktisadi eşitlik

  Devamını Oku
 • eşitlikçilik:

  Türkçe – İngilizce

  eşitlikçilik anlamı
  isim
  1) equity

  “eşitlikçilik” için örnek kullanımlar

  Bu, çalışanın güçlendirilmesi, plutokrasi için duyulan endişe, feminizm ve değişik toplumsal eşitlikçilik kavramlarını içermektedir
  Kaynak: Sol liberteryenizmBunun yanında günümüz kasıtlı toplumlarında, sosyal düzenin işleyebilmesi için hiyerarşinin kalkması gerektiğine dair eşitlikçilik anlayışı
  Kaynak: Komün

  Devamını Oku
 • eşitlik simgesi:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  eşitlik simgesi anlamı İng. equality sign Az. beraberlik işaresi
  Eşitlik için “=” simgesini 1557 yılında R. Record önermiştir.

  Devamını Oku
 • iktisadi ve sosyal eşitlik:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  iktisadi ve sosyal eşitlik anlamı
  bakınız» iktisadi ve toplumsal eşitlik

  Devamını Oku
 • ekonomik ve toplumsal eşitlik:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  ekonomik ve toplumsal eşitlik anlamı
  bakınız» iktisadi ve toplumsal eşitlik

  Devamını Oku
 • kimyasal eşdeğer:

  BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

  kimyasal eşdeğer anlamı İng. chemical equivalent Osm. muadil-i kimyevi Alm. chemische Äquivalent Fr. eéquivalent chimique
  Bir öğenin, 1 g. hidrojen ya da 8 g. oksijenle birleşebileceği niceliği, (eşdeğer-Gram olarak da gösterilebilir.)

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  kimyasal eşdeğer anlamı Osm. muâdil-i kimyevî Fr.équivalent chimique
  (kimya)

  Türkçe – İngilizce

  kimyasal eşdeğer anlamı
  chemical equivalent

  Devamını Oku
 • eşitlik derecesi:

  BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü

  eşitlik derecesi anlamı İng. equative degree Osm. derece-i musavat Alm. Äquative Grade Fr. degré d’équatif
  Gibi veya kadar ilgeçleriyle kavramların karşılaştırılıp eşit ölçüde gösterilmesi: Ahmet kadar Ali de çalıştı; Ahmet kadar çalışkan çocuk yoktur; Ayşe kadar saf kız bulunmaz; Dağ gibi adam devrildi gitti; Uçak yıldırım gibi gidiyor vb. (bakınız» üstünlük derecesi) .

  BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

  eşitlik derecesi anlamı
  bakınız» anlam dereceleri.

  BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

  eşitlik derecesi anlamı İng. equative degree Osm. derece-i müsâvât Alm. äquative Grade Fr. degré d’équatif
  Sıfat ve zarflar ile belirtilen kavramların kişilerde ve nesnelerde, nitelik ve nicelik bakımından eşit derecede bulunduğunu göstermek üzere başvurulan karşılaştırma yolu. Türkçenin tarihî ve yaşayan bir kısım kollarında eşitlik derecesi için +ÇA eki ile teg, tek, dek edatları kullanılmıştır: ET. kanıñ subça yügürti, süñüküñ tagça yattı «kanın su gibi aktı, kemiklerin dağlar kadar yığıldı». Çağ. tofragça «toprak gibi», Tkm., mençe «benim gibi»; Karh. yıgaç teg «agaç gibi, ağaç kadar» Çağ. anıñ dek «onun gibi» vb. türkiye Türkçesinde nitelik gösteren eşitlik derecesi için gibi, nicelik «miktar» gösteren eşitlik derecesi için de kadar edatı kullanılmaktadır: Etrafında Filiz gibi güzel bir kız görmedi. Senin gibi olamam. Nazan, Ayşe kadar becerikli değildir. Onun kadar cömert insan az bulunur vb.

  Güncel Türkçe Sözlük

  eşitlik derecesi anlamı
  is. db. Kavramların “gibi, kadar” edatları ile karşılaştırılıp eşit ölçüde gösterilmesi: Ahmet kadar Ali de çalıştı. Uçak yıldırım gibi gidiyor.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar