erlik yitimi ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

erlik yitimi anlamı Fr. apandrie
(botanik)
Sponsorlu Bağlantılar

erlik yitimi ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • dişilik yitimi:

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  dişilik yitimi anlamı Fr. apogynie
  (botanik)

  Devamını Oku
 • duyum yitimi:

  BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

  duyum yitimi anlamı İng. anesthesia Osm. zıya-ı his Fr. anesthésie
  Duyu sinirlerinin ya da beyindeki duyu merkezlerinin herhangi bir nedenle duyum alamaması.

  BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

  duyum yitimi anlamı İng. anesthesia Osm. zıya-ı his
  İlâçlar, sinir bozuklukları ya da görevsel düzensizlikler nedeniyle uyaranlara karşı duyarlığın tüm ya da bölgesel olarak yitirilmesi durumu.

  Güncel Türkçe Sözlük

  duyum yitimi anlamı
  is. tıp Anestezi.

  Türkçe – İngilizce

  duyum yitimi anlamı
  anesthesia

  Devamını Oku
 • istenç yitimi:

  BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

  istenç yitimi anlamı İng. abulia Osm. fıkdan-ı irade Fr. abulie
  Karar verme, dikkat, devinme gibi zihin ve beden etkinliğiyle ilişkili işleri yapamamak biçiminde kendini gösteren ve sinir yorgunluğu sonucu ortaya çıkan durum.

  BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

  istenç yitimi anlamı İng. aboulia Osm.fıkdan-ı irade
  Duraksama, çatışma özellikleri gösteren anlıksal bir durum.

  Güncel Türkçe Sözlük

  istenç yitimi anlamı
  is. ruh b. İrade yitimi.

  Devamını Oku
 • edi yitimi:

  BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

  edi yitimi anlamı
  bakınız» işlev yitimi.

  Devamını Oku
 • bellek yitimi:

  BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

  bellek yitimi anlamı İng. amnesia Osm. zıya-ı hafıza, fıkdan-ı hıfz Fr. amnésie
  1- Herhangi bir çarpma, sarsıntı, düşme ya da aşırı yorgunluk gibi nedenlerle bellek yetisinin bozulup yitmesi biçiminde beliren ruh hastalığı. 2- Belleğin bir an görevini yapamaması.

  BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

  bellek yitimi anlamı İng. amnesia Osm. zıya-ı hafıza
  Sarsıntı, yüksek ateş, beyin zedelenmesi, baskı gibi nedenlerle anımsama gücünün bir parçasının ya da tümünün yitirilmesi.

  Güncel Türkçe Sözlük

  bellek yitimi anlamı
  is. tıp 1. Büyük sarsıntı, humma yüzünden belleğin bozulması veya kaybolması biçiminde beliren ruh hastalığı, bellek kaybı, hafıza kaybı, hafıza yitimi, amnezi. 2. Belleğin kısa bir süre durup işlememesi, bellek kaybı, hafıza kaybı, hafıza yitimi, amnezi.

  Türkçe – İngilizce

  bellek yitimi anlamı
  isim
  1) amnesia

  Devamını Oku
 • söz yitimi:

  BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

  söz yitimi anlamı İng. aphasia Osm. zıya-ı kelâm Fr. aphasie
  Konuşma ya da konuşulanları anlama yeteneğinde görülen bozukluk.

  BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

  söz yitimi anlamı İng. aphasia Osm. zıya-ı kelâm
  Beyinde baş gösteren bir sakatlık yüzünden ya da duygusal nedenlerle konuşma gücünün bir parçasını ya da tümünü yitirme.

  Güncel Türkçe Sözlük

  söz yitimi anlamı
  is. tıp 1. Ses çıkarma yeteneği kaybolmadığı hâlde istenilen sözü bulup söyleyememe hastalığı, afazi. 2. Konuşma güçlüğü.

  Devamını Oku
 • işlev yitimi:

  BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

  işlev yitimi anlamı İng. apraxia Osm. âmâ-yı eşkâl Fr. apraxie
  Kas ortakgüdümü (koordinasyon) için gereken düzenli devinimleri yapma yeteneğinin yitirilmesi biçiminde kendini gösteren bozukluk.

  Güncel Türkçe Sözlük

  işlev yitimi anlamı
  is. tıp İnme veya duyusal bir bozukluk olmaksızın belirli bir amaca yönelik hareketi yapamama durumu, apraksi.

  Türkçe – İngilizce

  işlev yitimi anlamı
  isim
  1) apraxia

  Devamını Oku
 • irade yitimi:

  Güncel Türkçe Sözlük

  irade yitimi anlamı
  is. ruh b. Karar verme, dikkat, istekli kımıldama vb. zihin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirti, irade kaybı, abuli, istenç yitimi.

  Türkçe – İngilizce

  irade yitimi anlamı
  isim
  1) aboulia
  2) irresoluteness
  3) indetermination

  Devamını Oku
 • ses yitimi:

  BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

  ses yitimi anlamı İng. aphonia, aphony Osm. zıya-ı savt Fr.aphonie
  Bedensel, sinirsel ya da ruhsal-genetik nedenlerle ses kirişlerinin işleyememesi sonucu sesin kısılıp yok olması.

  BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

  ses yitimi anlamı İng. aphonia Osm. zıya-ı savt
  Düzgülü konuşma sesini, beyin özürleri dışındaki örgensel ya da ruhsal nedenlerle yitirme.

  Güncel Türkçe Sözlük

  ses yitimi anlamı
  is. tıp Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni.

  Devamını Oku
 • hafıza yitimi:

  Güncel Türkçe Sözlük

  hafıza yitimi anlamı
  is. tıp Bellek yitimi.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar