ekoloji ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

ekoloji anlamı
bakınız» Çevre Bilimi

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

ekoloji anlamı
bakınız» Çevre Bilimi.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

ekoloji anlamı İng. ecology
Çevre bilimi.

BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü

ekoloji anlamı
bakınız» çevrebilim.

BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

Ekoloji anlamı
bakınız» Çevre Bilimi

Güncel Türkçe Sözlük

ekoloji anlamı
is. (l ince okunur) Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalı: "Ekoloji o günden bugüne karşı karşıya kaldığı tehlikenin büyümesi ile orantılı bir boyutta gelişti, bir bilim hâlini aldı." -H. Taner.

Kimya Terimleri Sözlüğü

ekoloji anlamı İng. ecology Alm. Ökologie
Organizmaların çevre ile ilişkilerini ve davranışlarını konu edinen bilim dalı.

Türkçe - İngilizce

ekoloji anlamı
isim
1) ecology
2) bionomics
3) oecology

"ekoloji" için örnek kullanımlar

Orada çevre ve ekoloji sorunlarıyla ilgili direniş alanları da var.There are areas of environmental and ecological issues, there is also resistance.Kaynak: haberbiz.comO da eski bir komünist; Sosyalizm, Ekoloji ve Özgürlük hareketine önderlik ediyor.It is also a former communist, socialism, Ecology and Freedom Movement is leading.Kaynak: birgun.netBizim Tekirdağ ve Lüleburgaz ekoloji toplantımız CHP'lilerin tavrı nedeniyle iptal oldu.Our Tekirdag and ecology Lüleburgaz meeting was canceled due to the attitude of CHP.Kaynak: imc-tv.comEkonomi, ekoloji, enerji, teknoloji, demokrasi..Economy, ecology, energy, technology, democracy ..Kaynak: radikal.com.trDerin ekoloji (İngilizce : Deep ecology, ekolojik felsefe içinde, insanın doğaya üstünlüğünü radikal bir tavırla reddeden hareket.
Kaynak: Derin ekolojiCanlı ya da Organizma; biyoloji ve ekoloji de, fonksiyonlarını yaşama mümkün olduğunca uyum sağlayarak sürdüren basit yapılı moleküllerin
Kaynak: CanlıKüreselleşme, ekonomik , sosyal , teknoloji k, kültür el, politik ve ekoloji k denge açılardan küresel bütünleşmenin, entegrasyon ve
Kaynak: KüreselleşmeSoy tükenmesi, biyoloji de ve ekoloji de, bir tür ün veya cins in varlığının sona ermesi, biyosfer in küçülmesidir. Tükenme çeşitleri
Kaynak: Soy tükenmesiGDO'ya Hayır Platformu, Mart 2004 'te İstanbul 'da kurulan, başta ekolojik ürün üreticileri ve ekoloji örgütleri olmak üzere tüm ülkede
Kaynak:
Sponsorlu Bağlantılar

ekoloji ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • derin ekoloji:

  BSTS / Veteriner Hekimlik Tarihi ve Deontoloji Terimleri Sözlüğü

  derin ekoloji anlamı İng. deep ecology
  Doğanın kendisi için ve kendinde bir değer taşıdığını savunan, kalkınmayı ikinci plana atan ve insaniçinciliğe bütünüyle Tamamıyla karşı çıkarak canlı içinci çevreci görüş.

  Devamını Oku
 • feminist ekoloji:

  BSTS / Veteriner Hekimlik Tarihi ve Deontoloji Terimleri Sözlüğü

  feminist ekoloji anlamı İng. ecofeminism
  Yüzyıllar boyunca kadın ve doğanın aynı kaderi paylaştığını, ikisinin de hor görülmüş, aşağılanmış ve eziyete uğramış olduğunu savunan görüş, ekofeminizm.

  Devamını Oku
 • çevre bilimi:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  çevre bilimi anlamı İng. ecology Alm. Ökologie Fr. écologie
  (Yun. oikos: ev ; logos: bilim) Organizmaların kendi aralarında ve çevreleriyle olan karşılıklı ilişkilerini inceleyen biyolojinin bir dalı. Ekoloji.

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

  çevre bilimi anlamı İng. ecology
  Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı, ekoloji.

  BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

  Çevre Bilimi anlamı İng. Ecology Alm. Oekologie Fr. Oecologie Yun.oikos,logos
  (karşılık: Ekoloji), (Yun. oikos = ev, Yun.logos = bilim) Biyolojinin, organizmaların kendi aralarında ve çevreleriyle olan karşılıklı ilişkilerini inceleyen bir dalı.

  “çevre bilimi” için örnek kullanımlar

  Ülkelerinde, ekonomi, psikoloji, çevre bilimi, dil bilimi, mimarlık, teknik ticaret gibi alanların öğrencisi olan stajyerlerin çalışma alanları, mesleki ilgilerine göre belirlendi.Countries, economics, psychology, environmental science, linguistics, architecture, technical trade areas such as student interns working areas, determined according to professional interests.Kaynak: dha.com.tr

  Devamını Oku
 • çevrebilim:

  BSTS / Budunbilim Terimleri Sözlüğü

  çevrebilim anlamı İng. ecology Osm.ekoloji Alm. Ökologie Fr. écologie
  Canlıların yaşadıkları çevreyle olan karşılıklı ilişkilerini inceleyen bilim.

  BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

  çevrebilim anlamı İng. ecology Fr. écologie
  Dünyada bulunan canlı varlıkların ısı, ışın, yel gibi doğa koşullarına uymada karşılaştıkları sorunlar ile bitki, hayvan ve insanların fiziksel ve doğal çevreyle olan karşılıklı ilişkilerini inceleyen bilim.

  BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü

  çevrebilim anlamı İng. ecology Osm.ekoloji Alm. Oekologie Fr. écologie
  Araştırmalarını, insanla çevrenin karşılıklı etkileşimleri üzerinde yapan bilim kolu.

  BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü

  çevrebilim anlamı İng. ecology Alm. Ökologie Fr. écologie
  Tüm canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı.

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  çevrebilim anlamı Fr. oecologie
  (botanik)

  BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

  çevrebilim anlamı İng. ecology Osm.ekoloji Fr. écologie
  Canlı varlıkları, yaşadıkları doğal orTam, toprak, iklim, yerleşme, hayvan, bitki vb. yönünden inceleyen bilim dalı.

  BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü

  çevrebilim anlamı İng. ecology Alm. Ökologie Fr. écologie
  Canlıların aralarındaki bağlantıları ve orTamlarıyle olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı.

  BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

  çevrebilim anlamı İng. ecology Osm.ekoloji
  İnsan yerleşmelerinin oluşmasını, biçimlenmesini ve yerleşme alanlarına ilişkin çoğal, toplumsal konuları, sorunları inceleyen toplumbilim dalı.

  Türkçe – İngilizce

  çevrebilim anlamı
  isim
  1) ecology
  2) oecology
  3) environmental studies

  “çevrebilim” için örnek kullanımlar

  Bu terim işletmecilik, iktisat, çevrebilim, spor ve sanat dallarını da içeren alanlarda sıkça kullanılır. Rekabet iki ya da daha çok güç,
  Kaynak: RekabetAynı zamanda Giessen’in uluslararası kalkınma araştırma ve çevrebilim merkezinin („Zentrum für Internationale Entwicklungs- und
  Kaynak: Thilo MarauhnBiyom, biyosfer in aynı iklim koşullarının ve aynı bitki örtüsü nün egemen olduğu çok geniş bölümlerini belirten çevrebilim terimi.
  Kaynak: BiyomBununla birlikte, çalışmaları bütünüyle ele alındığında, biyolojiye çok önemli katkılarda bulunmuş olan Cuvier, fizyoloji ,çevrebilim ,
  Kaynak: Georges CuvierÖte yandan, çevrebilim incelemeleri de doğanın dengesinin sürdürülebilmesi için, yabani hayvanların sayılarının belli bir düzeyin altına
  Kaynak: Avcılık

  Devamını Oku
 • hayvan çevre bilimi:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  hayvan çevre bilimi anlamı İng. animal ecology Alm.Tierecologie Fr. oecologie animale
  (Yun. oikos: ev; logos: bilim) Hayvanların kendi aralarındaki ve çevreleri ile karşılıklı ilişkilerini inceleyen bilim dalı. Hayvan ekolojisi.

  BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

  Hayvan Çevre Bilimi anlamı İng. Animal Ecology Alm.Tierecologie Fr. Oecologie animale oikos, logos
  (karşılık: Hayvan ekolojisi), (Yun. oikos=ev, Yun.logos = bilim): Hayvanların kendi aralarında ve çevreleriyle olan karşılıklı ilişkilerini inceleyen bilim dalı.

  Devamını Oku
 • ekolojik faktör:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  ekolojik faktör anlamı İng. ecological factor Alm. ökologische Faktor Fr. facteur d’écologique
  (Yun. oikos: ev; logos: bilim) Canlı organizmaları etkileyen herhangi bir çevre faktörü.

  BSTS / Parazitoloji Terimleri Sözlüğü

  ekolojik faktör anlamı İng. ecological factor
  Canlı organizmaları etkileyen herhangi bir çevre faktörü.

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

  ekolojik faktör anlamı İng. ecological factor
  Canlı varlıkları, yaşam evrelerinin en az bir döneminde doğrudan veya dolaylı biçimde etkileyen orTamın her bir elemanı.

  Devamını Oku
 • fenoloji:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  fenoloji anlamı İng. phenology Alm. Phenologie Fr.phénologie
  (Yun. phainein: gözükmek; logos: bilim) Çiçek açma, göç, üreme gibi iklime ve çevre koşullarına bağlı, periyodik biyolojik olayların kaydı ve incelenmesi.

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

  fenoloji anlamı İng. phenology
  Çiçek açma, üreme, göç gibi iklime ve çevre koşullarına bağlı, periyodik biyolojik olayların incelenmesi ve kaydı.

  Güncel Türkçe Sözlük

  fenoloji anlamı
  is. (l ince okunur) Belirti bilimi.

  Kimya Terimleri Sözlüğü

  fenoloji anlamı İng. phenology Alm. phenologie Fr.phénologie
  : Çiçek açma, göç, üreme gibi iklime ve çevre şartlarına bağlı periyodik biyolojik olayların kaydı ve incelenmesi.

  “fenoloji” için örnek kullanımlar

  Ekoloji ve fenoloji : Işık ağacıdır. Büyümesi oldukça hızlıdır. Çiçekler Mart ve Nisan aylarında açar ve Mayıs sonunda olgunlaşır, tohum lar
  Kaynak: Keçi söğüdüEkoloji ve fenoloji: Çiçek ve yapraklar Nisan ayında açar. Çiçekler iki evcikli dir. Tohumlar Mayıs ve Haziran aylarında olgunlaşır.
  Kaynak: Gevrek söğütEkolojik özellikleri ve fenoloji: Nemli , gölgeli yerleri sever. Yüksek hava nemi ister, yüksek pH veya düşük sıcaklıktan etkilenmez.
  Kaynak: Yalancı mazıBelirti bilimi – Bitki ve hayvanların yaşam döngülerini iklimsel olarak inceleyen bilim, fenoloji. Biçem bilimi ya da anlatım bilimi –
  Kaynak: Bilim (anlam ayrımı)

  Devamını Oku
 • ekolojik ömür uzunluğu:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  ekolojik ömür uzunluğu anlamı İng. ecological life time
  (Yun. oikos: ev; logos: bilim) Belirli çevre şartları Altında bir populasyonun ya da buna bağlı bir bireyin yaşadığı hayat süresi.

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

  ekolojik ömür uzunluğu anlamı İng. ecological life time
  Belirli çevre koşulları Altında bir popülasyonun veya buna bağlı bir bireyin yaşadığı hayat süresi.

  Devamını Oku
 • limnoloji:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  limnoloji anlamı İng. limnology Alm. Limnologie Fr.limnologie
  (Yun. limne: bataklık, göl; logos: bilim) Göl, bataklık gibi iç sulardaki hayatı inceleyen bilim dalı.

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

  limnoloji anlamı İng. limnology
  İç sulardaki biyolojik yaşamı, verimliliği ve bu olaya etki eden doğal faktörleri çeşitli bilimlerin yöntemlerinden yararlanarak kalitatif ve kantitatif yönden inceleyen bilim dalı.

  Güncel Türkçe Sözlük

  limnoloji anlamı
  is. (l ince okunur) Göl bilimi.

  “limnoloji” için örnek kullanımlar

  Hidroloji, akarsu bilimi, göl bilimi (limnoloji) ve okyanus bilimi (oseonografya) hidrografyanın yararlandığı bilim dallarıdır.
  Kaynak: HidrografiKuş gölü, ekoloji k yönden eutrophic (bol gıdalı), limnoloji k bakımdan ise argilotrophic (killi) bir sulak alandır. Kolloidal kil ihtiva
  Kaynak: Manyas Kuşgölü

  Devamını Oku
 • doku bilimi:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  doku bilimi anlamı İng. histology Osm.nesîcler ilmi Alm. Histologie, Gewebelehre Fr. histologie
  (Yun. histos: doku; logos: bilim) Canlıların dokularını geniş bir şekilde inceleyen biyolojinin bir dalı. Histoloji.

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

  doku bilimi anlamı İng. histology
  Bitki ve hayvan organlarını meydana getiren, aynı görevi yapmak üzere bir arada bulunan, ortak yapı ve işleve sahip hücreler grubunun oluşturdukları yapıyı inceleyen bilim dalı, histoloji.

  BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

  Doku Bilimi anlamı İng. Histology Alm. Histologie Fr.Histologie histos, logos
  (karşılık: Histoloji), (Yun. histos = doku, logos = bilim): Biyolojinin, canlıların ancak mikroskopla görülebilen doku yapılarını geniş bir biçimde inceleyen bir dalı.

  Güncel Türkçe Sözlük

  doku bilimi anlamı
  is. Canlılardaki dokuların oluşum, evrim ve birleşimini inceleyen bilim dalı, histoloji.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar