düşey konaç ekseni ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

düşey konaç ekseni anlamı İng. axis of ordinat es Osm. ordinat ekseni Alm. Ordinatenachse Fr. axe des ordonnées, repère
İki boyutlu dikey konaç dizgesinde düşey eksene verilen ad.
Sponsorlu Bağlantılar

düşey konaç ekseni ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • yanay konaç ekseni:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  yanay konaç ekseni anlamı İng. axis of abscissas Osm.fasla mihveri, apsis ekseni Alm. Abzissen-achse Fr. axe des abscisses
  İki boyutlu dikey konaç dizgesinde yatay eksene verilen ad.

  Devamını Oku
 • düşey konaç:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  düşey konaç anlamı İng. ordinate Osm. tertip, ordinat Lat.ordinatus Alm. Ordinate Fr. ordonnée
  Düzlemde Dekart konaç dizgesine göre, bir noktanın Y-eksenine koşut olarak çizilen doğru boyunca X-eksenine olan uzaklığı.

  Devamını Oku
 • Y-ekseni:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  Y-ekseni anlamı İng. y-axis Alm. Y-Achse
  Dekart konaç dizgesinde yatay olmayan eksen.

  “Y-ekseni” için örnek kullanımlar

  png | Ki-kare dagilimi , yatay x-ekseni “hesaplanmis mathchi^2/math” degerlerini dikey Y-ekseni ise P-degerleridir.- Ayrıca bakınız
  Kaynak:

  Devamını Oku
 • konaç ekseni:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  konaç ekseni anlamı İng. coordinate axis Osm. koordinat ekseni Alm. Koordinatenachse Fr. axe de coordonnées
  Öklit n-uzayında sıfır ile n sayıda (…)geçen doğrulardan biri.

  Devamını Oku
 • X-ekseni:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  X-ekseni anlamı İng. X-axis Alm. X-Achse
  Dekart konaç dizgesinde yatay olan eksen.

  Devamını Oku
 • ordinatlar ekseni:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  ordinatlar ekseni anlamı İng. ordinate axis Az. ordinat oxu, iqrik oxu
  Düzlemde veya uzayda {Ox,Oy} veya {Ox,Oy,Oz} kartezyen koordinat sistemindeki Oy ekseni, y’ler ekseni.

  Devamını Oku
 • bakışım ekseni:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  bakışım ekseni anlamı İng. axis of symmetry, line of symmetry Osm. tenazur mihver, simetri ekseni Alm. Symmetrieachse, Symmetrielinie Fr. axe de symétrie, ligne de symétrie.
  Bir uzambiçimdeki her noktanın kendisine göre bakışığını yine uzambiçim içinde bırakan doğru.

  BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü

  bakışım ekseni anlamı İng. symmetry axis Osm. Mihver-i tenâzur Alm. Symmetrieachse Fr. axe de symétrie
  Bir kristal elemanı eşdeğerinin bulunması için, çevresinde döndürme işleminin yapılması gerekli eksen. (Bir eleman Tam bir döndürme (360°) sırasında altı kez eşdeğer duruma geliyorsa böyle bir eksene, altılı bakışım ekseni; dört kez geliyorsa, dörtlü bakışım ekseni; üç kez geliyorsa, üçlü bakışım ekseni ve iki kez geliyorsa, ikili bakışım ekseni denir.)

  Devamını Oku
 • dönme ekseni:

  BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

  dönme ekseni anlamı İng. rotation axis Alm. Umdrehungsachse Fr. axe de rotation
  Bir buzsul birim gözesi içinde bir doğrultu; buzsul öğecikleri bu doğrultuyu eksen alarak düzlem çokgenler oluşturacak biçimde dizilmişlerdir.

  BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü

  dönme ekseni anlamı İng. axis of rotation Osm. mihver-i devrânı Alm. Rotationsachse, Umdrehungsachse Fr. axe de rotation
  Dönen bir cismin her noktasının çizdiği çemberlerin merkezlerinden geçen doğru.

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  dönme ekseni anlamı İng. axis of revolution, axis of rotation Alm.Umdrehungsachse, Drehungsachse, Rotationsachse Fr. axe de révolution
  Bir dönel oyutun ya da dönel yüzeyin oluşurken çevresinde döndüğü eksen.dönme ekseni anlamı İng. axis of rotation, axis of revolution Alm.Drehachse Fr. axe de rotation Az. fırlanma oxu
  Çevresinde dönme işlemi yapılan eksen.

  Güncel Türkçe Sözlük

  dönme ekseni anlamı
  is. gök b. Dönen bir cismin her noktasının çizdiği çemberlerin merkezlerinden geçen doğru.

  Devamını Oku
 • i-inci konaç:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  i-inci konaç anlamı İng. i-th coordinate Osm. i-inci koordinat Fr.i-ième coordonnée
  İçinde dikey bir konaç dizgesi kurulmuş (…) öklit uzayındaki bir x noktasından geçen ve i-inci eksene dik olan düzlemi bu eksenin deldiği (…). noktası.

  Devamını Oku
 • Dekart ekseni:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  Dekart ekseni anlamı İng. Cartesian axis Osm. Kartezyen eksen Alm. kartesische Achse Fr. axe cartésien
  Dekart konaç dizgesini belirleyen sayı eksenlerinden her biri.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar