deriyle ilişkili lenfoit doku ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Mikrobiyoloji Terimleri Sözlüğü

deriyle ilişkili lenfoit doku anlamı İng. skin-associatedlymphoid tissue, salt  
Özgül olmayan bağışık yanıtın ilk hattını oluşturan derideki lenfoit doku.
Sponsorlu Bağlantılar

deriyle ilişkili lenfoit doku ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • mukozayla ilişkli lenfoit doku:

  BSTS / Mikrobiyoloji Terimleri Sözlüğü

  mukozayla ilişkli lenfoit doku anlamı İng. mucosal-associated lymphoid tissue, malt  
  Bağırsak mukozasında yerleşmiş olan ve buradaki bağışıklığı oluşturan lenfoit doku.

  Devamını Oku
 • mukozal lenfoit doku:

  BSTS / Histoloji-Embriyoloji Terimleri Sözlüğü

  mukozal lenfoit doku anlamı İng. mucosal lymphatic tissue
  Sindirim, solunum ve ürogenital sistemin mukozalarında mukozal bağışıklığın oluşumunu sağlayan ve M adı verilen membranöz hücreleri içeren lenf foliküllerinin bulunduğu yaygın lenfoit doku.

  Devamını Oku
 • kan hücresi yapan doku:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  kan hücresi yapan doku anlamı İng. haemopoietic tissue, leucopoietic tissue Alm. Bildungsherde Fr.tissu hémopoietique
  (Yun. haima: kan; poietikos: yapıcı; leukos: ak) Lenfoyit doku, miyeloyit doku (kemik iliği) gibi kan hücrelerinin meydana getirildiği dokular. Hemopoietik doku, lökopoietik doku.

  Devamını Oku
 • destek doku:

  Güncel Türkçe Sözlük

  destek doku anlamı
  is. 1. Vücuda destek görevi yaptıkları için bağ dokusunun kıkırdak ve kemik dokularına bir arada verilen ad. 2. bit. b. Kalın çeperli, güçlü hücrelerden oluşmuş, bitkiye diklik, sertlik ve sağlamlık kazandıran doku.

  “destek doku” için örnek kullanımlar

  Jölemsi yapıdaki bu madde, cildimizde destek doku olarak zaten var.Jelly-like structure of this substance, as already exists on our skin connective tissue.Kaynak: posta.com.tr

  Devamını Oku
 • salt:

  BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

  salt anlamı İng. pure Osm. sırf, saf, mahz Lat.purus Alm. rein Fr.pur
  1- İçine, kendisine yabancı başka hiç bir şey karışmamış olan ; arı. 2- Uygulamayla ilişkisi olmayan bilimler. (Ör. salt matematik.) 3- Başka bir yetiye bağlı olmayan. (Ör. Descartes’ta salt anlık duyulara gereksinme göstermeyen, böylece de salt olan bilgiyi sağlar.) Salt us (Kant’ta): Deneyden bağımsız, içinde duyudan hiç bir şey bulunmayan us.

  BSTS / Mikrobiyoloji Terimleri Sözlüğü

  SALT anlamı İng. skin-associatedlymphoid tissue, SALT
  Deriyle ilişkili lenfoit doku.

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  salt anlamı Osm. mutlak Fr.absolu, modul
  (fizik, kimya, matematik)

  Güncel Türkçe Sözlük

  salt anlamı
  sf. 1. İçinde yabancı bir öge bulunmayan, mutlak: “Çelişkileri salt geleneklerin, törenin, eğitimin bir sonucu saymışızdır.” –A. Ağaoğlu. 2. fel. İçine, kendisine yabancı hiçbir şey karışmamış, arı. 3. zf. Yalnızca: “Sanat adına konuşmakta kendinde hak gören, her konuştuğunu da salt doğrudur diye karşısındakine kabullendirmek isteyen kimseler sardı etrafımızı.” –N. Cumalı.

  İngilizce – Türkçe

  salt anlamı
  isim
  1) tuz
  2) tuzluk
  3) nükte
  4) lezzet
  5) tad
  6) espri
  sıfat
  1) tuz
  2) tuzlu
  fiil
  1) tuzlamak
  2) biriktirmek
  3) salamura yapmak
  4) tuzlayarak saklamak

  Tarama Sözlüğü

  salt anlamı
  Yalnız, sadece.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  salt anlamı
  Deli.

  Uşak

  salt anlamı
  Tatsız, yavan.

  Uşak

  salt eş anlamlısı

  arı
  (I) sf. 1. Temiz, münezzeh. 2. Yabancı şeylerden arınmış, katışıksız, saf, halis. 3. Günahsız.arı
  (II) is. hay. b. Zar kanatlılardan, bal ve bal mumu yapan, iğnesiyle sokan böcek (Apis mellifica).mutlak
  sf. 1. Salt: “Eskilerden üstün olmasa da onlar kadar mutlak bir roman yazmak istiyorum.” –H. E. Adıvar. 2. fel. Kendi başına var olan, hiçbir şeye bağlı olmayan, bağımsız, saltık. 3. zf. Kesinlikle.yalnızca
  zf. (yalnı’zca) 1. Yalnız olarak. 2. Tek başına: “Ona vefasızlıkta biraz düşünceli davranmayı yararlı buluyor, yalnızca bulduklarında yeni başkana pek uysal davranıyorlardı.” –M. Ş. Esendal. 3. Belli durumun, şartın veya işin dışına çıkmaksızın, yalnız, ancak, tek, sırf, salt, sadece: “Yalnızca duygulara, sezgilere başvurmak yanıltıcı olabilir.” –N. Uygur.

  “salt” için örnek kullanımlar

  Ama salt bugünkü başkanın ve kurul üyelerinin günahını almayalım.But only not take away the sin of the current president and board members.Kaynak: yerelgundem.comEğer salt çoğunluk ‘Hayır’ deseydi projeye başlamayacaktık.If a simple majority 'No' he said he başlamayacaktık project.Kaynak: haberturk.comBu filmleri salt festival filmi olarak düşünmek doğru olmaz.It would not be correct to think of the film festival movies only.Kaynak: haberturk.comKatılımcıları SALT Araştırma ve Programlar Direktörü Vasıf Kortun seçti.SALT Research and Programs, Director of the participants chose to Kortun.Kaynak: sabah.com.trSalt çoğunluk, bir topluluğun üye tam sayı sının yarısından bir fazlası. TBMM 550 üyeden oluşmaktadır. Bunun salt çoğunluğu 276’dır.
  Kaynak: Salt çoğunlukProgramlanabilir salt okunur bellek (PROM – programmable read-only memory) veya yerinde programlanabilir salt okunur bellek (FPROM – field
  Kaynak: Programlanabilir salt okunur bellek

  Devamını Oku
 • periarteryel lenfoit kılıf:

  BSTS / Patoloji Terimleri Sözlüğü

  periarteryel lenfoit kılıf anlamı İng. periarteriolar lymphoid sheath
  Dalakta merkezi atardamar çevresinde toplanmış lenfoit hücre tabakası.

  Devamını Oku
 • primer lenfoit organlar:

  BSTS / Mikrobiyoloji Terimleri Sözlüğü

  primer lenfoit organlar anlamı İng. primary lymphoid organs
  Memelilerde kemik iliği ve timus gibi, bağışıklık sisteminde rol oynayan lenfositlerin oluşum yeri.

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

  primer lenfoit organlar anlamı İng. primary lymphoid organs
  Bağışıklık sisteminde rol oynayan lenfositlerin oluşum yeri.

  Devamını Oku
 • ilişkili:

  Güncel Türkçe Sözlük

  ilişkili anlamı
  sf. İlişkisi olan.

  Türkçe – İngilizce

  ilişkili anlamı
  sıfat
  1) related
  2) connected
  3) involved
  4) interrelated

  “ilişkili” için örnek kullanımlar

  Ayrıca anne sütü annenin beslenmesiyle doğrudan ilişkili bir ürün.In addition, a product directly related to breast feeding mother.Kaynak: haber.stargazete.comÇünkü insan sağlığı sadece medikal hizmetlerle ilişkili değildir.Because the only medical services not related to human health.Kaynak: bugun.com.trKamuda hiç çalışmadım ama iş alemiyle yakından ilişkili olan birisiyim.A man who never worked in the public sector, but closely related to the work created world at large.Kaynak: haberler.comTabletler isimleriyle ilişkili ekran seçenekleriyle geliyor.Associated with the names of the screen is available in tablets.Kaynak: techno-labs.comSistem veya düzenek, birbiriyle etkileşen veya ilişkili olan, bir bütün oluşturan cisim veya varlık ların bileşke sidir. Bu varlıklar
  Kaynak: SistemOrmancılık, orman ların ve ormanla ilişkili doğal kaynakların idaresi, ağaçlandırma faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yapılabilmesi için
  Kaynak: Ormancılıkİslam mitolojisi, İslam ile ilişkili bazı dini anlatıların ve kavramların işlendiği mitoloji dalıdır. Başka inanç sahipleri ya da
  Kaynak: İslam mitolojisiRüya, uyku nun genel ve karakteristik özelliklerinden biri olup, uykunun hızlı göz hareketi (REM) adlı evreleriyle yakından ilişkili
  Kaynak: RüyaTabu, insan davranışlarının belli alanları ya da belli normlarla ilişkili olarak kutsal veya dokunulmaz olarak tanımlanmış oldukça güçlü
  Kaynak: TabuMac OS X işletim sistemlerinde birbiriyle ilişkili masaüstü uygulamaları, sunucular ve hizmetler sunan bir ticari ofis yazılım paketidir.
  Kaynak: Microsoft OfficeRibozomal RNA (rRNA), ribozom arda bulunan bir RNA tipidir, ribozomun protein senteziyle ilişkili katalitik fonksiyonundan sorumludur.
  Kaynak: Ribozomal RNAOkyanuslar ve onlarla ilişkili ekosistem leri, kimyasal ve fiziksel süreçleri inceler. Deniz kaynaklarının geliştirilmesine,
  Kaynak: Okyanus bilimiWeb grafik tasarımı, grafik tasarım alanı ile yakın ilişkili bir konu olarak ele alınabilir ama kendi içerisinde ayrı bir dal olarak çok
  Kaynak: Web grafik tasarımıKaroten, C 40 H 56 formüllü birbiriyle ilişkili birkaç bileşik için kullanılan bir terimdir. Karoten, fotosentez için önemli bir
  Kaynak: KarotenTriptik, (Yunanca ) yan yana ve birbiriyle ilişkili üç resmin oluşturduğu pano şeklindeki hareketli grup resimlerdir. Üç parça halindeki
  Kaynak: TriptikÇok dilli bir tesarus olan AGROVOC tarım , ormancılık , balıkçılık , gıda güvenliği alanlarını ve bunlarla ilişkili diğer alanları
  Kaynak: AGROVOCEmacs, özellikle genişletilebilirlik yönünden birbirine benzeyen ve ilişkili metin edtiörlerinin genel adıdır. Temel görevi metin
  Kaynak: Emacs

  Devamını Oku
 • ikincil lenfoit organlar:

  BSTS / Mikrobiyoloji Terimleri Sözlüğü

  ikincil lenfoit organlar anlamı İng. secondary lymphoid organs
  Görevleri başlıca bağışık yanıt için orTam hazırlamak, vücuda giren antijenleri yakalamak ve bunlara karşı bağışık yanıt oluşturmak olan lenf nodülleri ve dalak gibi organlar.

  Devamını Oku
 • ilişkili özellik:

  BSTS / Zootekni Terimleri Sözlüğü

  ilişkili özellik anlamı İng. correlated traits
  Aynı gen çifti tarafından etkilenen iki özellik.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar