dengeli dürüm ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

dengeli dürüm anlamı İng. balanced hull Alm. kreisförmige Hülle Fr.enveloppe équilibré
Bir doğrusal uzayın bir A altkümesi için, A yi kapsayan en küçük dengeli altküme.
Sponsorlu Bağlantılar

dengeli dürüm ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • dengeli dışbükey dürüm:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  dengeli dışbükey dürüm anlamı İng. balanced convex hull Fr.enveloppe convexe équilibré
  Bir doğrusal uzayda bir A altkümesi için, A yi kapsayan en küçük dengeli dışbükey altküme.

  Devamını Oku
 • dengeli küme:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  dengeli küme anlamı İng. balanced set, circled set Alm. kreisförmige Menge Fr.ensemble équilibré, ensemble cerclé
  Bir doğrusal uzayda her (…) için (…) koşulunu sağlayan A altkümesi. Anlamdaş. döngeii küme.dengeli küme anlamı İng. balanced set Alm. ausgeglichene Menge Fr.ensemble équilibre Az. tarazlı çoxluq
  (…)

  Devamını Oku
 • dengeli göbek:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  dengeli göbek anlamı İng. balanced core
  Bir doğrusal uzayda bir A altkümesi için, A nın kapsadığı en büyük dengeli altküme.

  Devamını Oku
 • som dürüm:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  som dürüm anlamı İng. solid hull Fr.clôture solide
  E Riesz uzayının bir A altkümesi için, E nin A yi kapsayan en küçük som altkümesi.

  Devamını Oku
 • dışbükey bürüm:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  dışbükey bürüm anlamı İng. convex hull, convex envelope, convex extension Osm. konveks zarf Alm. konvexe Hülle, konvexe Enveloppe Fr. enveloppe convexe, extension convexe, corps convexe
  Bir gerçek doğrusal uzaydaki A altkümesı için, A yı kapsayan en küçük dışbükey altküme.

  Devamını Oku
 • dengeli yakınsama ilingesi:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  dengeli yakınsama ilingesi anlamı İng. topology of circled convergence, topology of balanced convergence Fr. topologie de la convergence équilibrée, topologie de la convergence cerclée
  E ile F iki yerel dışbükey uzay,(…)takımı E nin dengeli altkümelerinin bütünü olmak üzere L (E,F) üzerindeki ilingesi. (…)

  Devamını Oku
 • dengeli örgü dördül:

  BSTS / İstatistik Terimleri Sözlüğü

  dengeli örgü dördül anlamı İng. balanced lattice square Osm. dengeli latis kare Alm. ausgewogenes Gitterquadrat
  (Deneysel tasarım) Bir bölükte tüm işlemlerin yer almadığı ve (…) işlem sayısı olmak üzere, k+1 yinelemenin bulunduğu örgü dördül.

  Devamını Oku
 • dengeli örgü tasarımı:

  BSTS / İstatistik Terimleri Sözlüğü

  dengeli örgü tasarımı anlamı İng. balanced lattice design Osm. dengeli latis dizayn Alm. ausgewogener gitterförmiger Versuchsplan
  (Deneysel tasarım) İşlem sayısı (…) olmak üzere k+1 yinelemenin olduğu Örgü tasarımı.

  Devamını Oku
 • sınırlı küme:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  sınırlı küme anlamı İng. bounded set Osm.mahdut cümle, sınırlı cümle Alm. beschränkte Menge Fr. ensemble limité
  1- Bir ölçeyli uzayın çapı sonlu olan altkümesi. 2- Bir düzgeli uzayda eküs (…)koşulunu sağlayan A altkümesi. 3- Bir ilingesel doğrusal uzayın sıfırın tüm yörelerince soğurulan altkümesi. a. bakınız» sınır I.sınırlı küme anlamı İng. bounded set Alm.beschrenkte Menge Fr. suite borné Az. mehdud çoxluq
  (…)

  Devamını Oku
 • dengeli büyüme:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  dengeli büyüme anlamı İng. balanced growth
  1. Bir ekonomide, makroiktisadi değişkenler arasında sabit ve aynı oranda bir ilişkinin bulunması hali, diğer bir deyişle nüfus, çıktı ve sermaye stoku gibi makroiktisadi değişkenlerin aynı oranda arttığı durumdaki iktisadi büyüme. krş. durağan durum büyümesi 2. dengeli kalkınma

  “dengeli büyüme” için örnek kullanımlar

  Başçı, “Fiyat istikrarının ve finansal istikrarın güçlendirilmesi Türkiye’nin dengeli büyüme görünümünü de iyileştirmektedir” dedi.Başçı, "Price stability and financial stability, strengthening improves the appearance of balanced growth in Turkey," he said.Kaynak: bloomberght.comErdem Başçı, fiyat istikrarının ve finansal istikrarın güçlendirilmesinin Türkiye’nin dengeli büyüme görünümünü de iyileştirdiğini vurguladı.Erdem Başçı, price stability and financial stability, the strengthening of Turkey stressed that improves the appearance of balanced growth.Kaynak: ekonomi.haber7.com

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar