cubisme ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

cubisme anlamı Fr.cubisme
Nesneleri geometrik biçimlerde gösteren bir sanat akımı: § ""Yeryüzü" dergisi ise sanatın ancak hayatı göstermesi gerektiği düşüncesini savunuyor, cubisme, symbolisme, surréalisme, futurisme gibi bir takım çığrıları, akımları bir buyrukla sanat alanından dışarı atmaya kalkıyor." -Nurullah Ataç, Diyelim, 57.
Sponsorlu Bağlantılar

cubisme ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • symbolisme:

  Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

  symbolisme anlamı Fr.symbolisme
  Sembolizm1 § “”Yeryüzü” dergisi ise sanatın ancak hayatı göstermesi gerektiği düşüncesini savunuyor, cubisme, symbolisme, surréalisme, futurisme gibi bir takım çığrıları, akımları bir buyrukla sanat alanından dışarı atmaya kalkıyor.” -Nurullah Ataç, Diyelim, 57.

  Devamını Oku
 • surréalisme:

  Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

  surréalisme anlamı Fr.surréalisme
  Sürrealizm: § “”Yeryüzü” dergisi ise sanatın ancak hayatı göstermesi gerektiği düşüncesini savunuyor, cubisme, symbolisme, surréalisme, futurisme gibi bir takım çığrıları, akımları bir buyrukla sanat alanından dışarı atmaya kalkıyor.” -Nurullah Ataç, Diyelim, 57.

  “surréalisme” için örnek kullanımlar

  Manifestes du surréalisme. Andre Breton , Sürrealizm Manifestosunu 1924 tarihinde kaleme alır. Breton, bundan önce Tristan Tzara ile
  Kaynak: Sürrealizm ManifestosuVolume 8:L’Histoire de l’érotisme – Le surréalisme au jour le jour – Conférences 1951-1953 – La Souveraineté – Annexes. Volume 9:Lascaux,
  Kaynak: Georges BatailleDalí ise cevap vermekte gecikmedi: “Le surréalisme, c’est moi. (Sürrealizm benim!) Sürrealistler ve Dalí arasındaki çekişme, Dalí ölene
  Kaynak: Salvador Dalí

  Devamını Oku
 • surréaliste:

  Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

  surréaliste anlamı Fr.surréaliste
  Sürrealist: § “Gerçek-üstücücülerin, surréaliste’lerin yazdıklarını okuyorum, anlıyayım, anlamıyayım, onlarda da şiir bulduğum oluyor.” -Nurullah Ataç, Diyelim, 74.

  “surréaliste” için örnek kullanımlar

  Heykelleri : Table surréaliste (Surrealist el), 1933 Le Palais à quatre heures du matin (Sabah saat dörtte saray), 1933 Fleur en danger
  Kaynak: Alberto Giacometti

  Devamını Oku
 • réalisme révolutionnoire:

  Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

  réalisme révolutionnoire anlamı Fr.réalisme révolutionnoire
  Devrimci gerçekçilik: § “Sovyet Rusya tümcü bir durul, yani totalitaire bir devlettir, devrimci gerçekçilik, réalisme révolutionnoire diye kaskatı bir sanat görüşü vardır, bütün sanat adamlarının o görüşte olmalarını ister.” -Nurullah Ataç, Söyleşiler, 335.

  Devamını Oku
 • sembolizm:

  BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

  sembolizm anlamı
  bakınız» simgecilik

  Güncel Türkçe Sözlük

  sembolizm anlamı
  is. ed. Simgecilik.

  Türkçe – İngilizce

  sembolizm anlamı
  isim
  1) symbolism

  Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

  sembolizm anlamı Fr.symbolisme
  1. Olayları yorumlamaya veya inançları anlatmaya yarayan semboller sistemi, simgecilik: § “Gerçekte ise bir sembolizm, yani simgeciliktir.” -Ziya Gökalp, Türk Uygarlığı Tarihi, 23. § “Yeryüzü dergisi ise sanatın ancak hayatı göstermesi gerektiği düşüncesini savunuyor, cubisme, sembolizm, sürrealizm, futurizm gibi bir takım çığırları, akımları bir buyrukla sanat alanından dışarı atmağa kalkıyor.” – Nurullah Ataç, Diyelim Söz Arasında Deneme, 69. 2. Sanat eserinin değerini, gerçeğin olduğu gibi aktarılmasında değil, duygu ve düşüncelerin, işaret ve biçimlerin uygunluk içinde düzenlenişinde gören, ayrıca kelimelerin müzik ve sembol değerine dayanılarak en anlatılmaz duygu inceliklerinin bile sezdirilebileceğini savunan edebiyat ve sanat akımı, simgecilik: § “Sembolizm diye bir çığır açılmış bulunuyordu.” -Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, 30. § “Hatta sembolizme, empresyonizme verslibrese ve daha birçok mesleklere numune vermek için imiş…” -Ruşen Eşref Ünaydın, Diyorlar Ki, 94. § “Böylece Valéry’yi Mallermé iklimi içinde yaşamış nesilde, onun sembolizmini zamanımıza kadar ondan daha büyük bir temsil liyakatıyla devam ettirmiş.” -Peyami Safa, Yazarlar-Sanatçılar-Meşhurlar, 96.

  sembolizm eş anlamlısı

  simgecilik
  is. 1. Olayları yorumlamaya veya inançları anlatmaya yarayan simgeler sistemi, sembolizm: “Burada artık simgecilik maddi dünyanın isyan dolu bir ifadesi olmaktan çıkmıştır.” –S. İleri. 2. ed. Sanat eserinin değerini, gerçeğin olduğu gibi aktarılmasında değil, duygu ve düşüncelerin, işaret ve biçimlerin uygunluk içinde düzenlenişinde gören, ayrıca kelimelerin müzik ve simge değerine dayanılarak en anlatılmaz duygu inceliklerinin bile sezdirilebileceğini savunan edebiyat ve sanat akımı, sembolizm.

  “sembolizm” için örnek kullanımlar

  Komünist sembolizm, komünizm in kullandığı semboller ve genel olarak komünizmi temsil ettiği düşünülen öğelerin toplamına verilen isimdir.
  Kaynak: Komünist sembolizmBu maddede çeşitli anarşist semboller ele alınmıştır, ki bu anarşist sembolizm bu sembollerinin bütününü oluşturmaktadır. Daire içinde A
  Kaynak: Anarşist sembolizmAnarko-kapitalist sembolizm, anarko-kapitalist hareket tarafından benimsenen ve kullanılan sembol ve işaretlerin bütününe verilebilecek
  Kaynak: Anarko-kapitalist sembolizmYirminci yüzyıl Alman Nazi Partisi grafik sembolizm i aşırı kullanımıyla dikkat çekmekteydi, özellikle ana sembol olan Hakenkreuz
  Kaynak: Nazi sembolizmiDolayısıyla, metapsişik araştırmacılara göre, rüyasındaki sembolizm i çözmek isteyen kişinin öncelikle o rüyasının haberci (amaçlı) bir
  Kaynak: Rüya yorumuİnisiye adayının bu hale gelişi kimi inisiyasyonlarda tohumun bitki haline gelmesi sembolizm ‘iyle, kimi inisiyasyonlarda ise meşale
  Kaynak: Sezgidiğerlerinden ayırt edilir ve rüyaların teorematik ya da alegori k olduğu, yani “göstermek istediğine benzediği” kabul edilirdi (sembolizm ilkesi
  Kaynak: Rüya1886’da Le Symboliste dergisini kurdu; Moréas 18 Eylül 1886 günkü Le Figaro gazetesinin edebiyat ekinde sembolizm bildirisini
  Kaynak: Jean MoréasEdebiyatta sembolizm akımının önde gelen temsilcileri arasında yer alır. İnsanın ölüm olgusu karşısındaki çaresizliği temasına yoğunlaşan
  Kaynak: Maurice MaeterlinckAyrıca yoğun bir kutsal sembolizm vardır ve bu çoğunda kendisini put a tapım yani daha belirli anlamıyla putperestlik olarak göstermiştir
  Kaynak: Paganlık

  Devamını Oku
 • geometricilik:

  BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü

  geometricilik anlamı Alm. Kubismus Fr. cubisme
  (Resim) Doğa görüntülerini geometrik bir düzene sokma. Tablo yüzeyini doğa öğelerinden kurtarıp, geometrik biçimde yeniden kurmayı amaçlayan sanat görüşü.

  Devamını Oku
 • idéalisme:

  Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

  idéalisme anlamı Fr.idéalisme
  İdealizm2:§ “Biz Avrupalılar ise idéalisme (hayalî) mezhebi içinde dolaşıp ne ucunu bulabilmekteyiz, ne de ortasını!” -Ahmet Midhat Efendi, Paris’te Bir Türk, 151. § “Hayır, daha çok ağlamaklı oluyoruz, yurttaşlarımız arasında görüncecilik (idéalisme) ile özdekçiliğin (matérialisme) birbirine karşıt, birbiriyle kolay kolay uzlaşmayacak iki görüş olduğunu anlıyamıyanların çokluğu içimizi yakıyor.” -Nurullah Ataç, Söyleşiler, 336

  Devamını Oku
 • lettrisme:

  Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

  lettrisme anlamı Fr.lettrisme
  Edebiyatın yanı sıra sinema, müzik, resim gibi sanat dallarında da etkili olan, öncülüğünü Romen asıllı şair Isidore Isou’nun yaptığı, II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkmış ve şiirde en küçük birim olarak sözcükleri değil, harfleri temel alan akım, harfçilik: § ‘‘Duyduğuma göre lettrisme denilen yeni bir çığır bunu deniyormuş, ben o çığır şairlerinin yazılarını daha görmedim.” -Nurullah Ataç, Diyelim, 75.

  Devamını Oku
 • totalitaire:

  Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

  totalitaire anlamı Fr.totalitaire
  Demokratik hak ve özgürlüklerin baskı Altında tutulduğu, bütün yetkilerin bir elde veya küçük bir yönetici grubunun elinde toplandığı demokratik olmayan (devlet düzeni), bütüncül: § “Sovyet Rusya tümcü bir durul, yani totalitaire bir devlettir, devrimci gerçekçilik, réalisme revolutionaire diye kas katı bir sanat görüşü vardır.” -Nurullah Ataç, Söyleşiler, 335.

  Devamını Oku
 • toplumcu gerçekçilik:

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  toplumcu gerçekçilik anlamı İng. social realism Alm. socialistische Realismus Fr. réalisme socialiste
  Gerçekçiliğin bu evresi içinde, bir bütün olarak toplumcu sanatı ve tiyatroyu kapsar; sanatçı ya da yazar, emekçi sınıfın ve toplumcu düzenin amaçlarıyla temelde anlaşmıştır. Eleştirel gerçekçilik toplumculuğu benimserken, bu toplumculuğu kurma savaşı içindedir.

  BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

  toplumcu gerçekçilik anlamı Fr. réalisme social
  İnsanı toplumsal ilişkileri içinde ele alan, toplum gerçeklerini devrimci bir doğrultuda yansıtmayı amaçlayan yazın çığırı.

  Güncel Türkçe Sözlük

  toplumcu gerçekçilik, -ği anlamı
  is. ed. 1. Toplumsal olayları ve ilişkileri toplum bilimi açısından ele alarak hem gerçekçilik hem de gelişme süreci içinde irdeleyen roman türü. 2. fel. Toplumsal olayları ve ilişkileri toplum bilimi açısından ele alarak hem gerçekçilik hem de gelişme süreci içinde irdeleme.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar