conformity ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizce - Türkçe

conformity anlamı
isim
1) uygunluk
2) uyum
3) uyma
4) benzerlik
5) kilise kurallarına uyma
6) kilise üyesi olma

"conformity" için örnek kullanımlar

Gov. Dayton signs tax conformity bill; about 250,000 Minnesotans to get breaks.Gov Dayton vergi uygunluk tasarıyı imzaladı; yaklaşık 250.000 Minnesotalılar sonları alır.Kaynak: twincities.comOnly in the 21st century it was restored in full conformity with Shchusev's plan.Yalnızca 21. yüzyılda Shchusev planı tam bir uyum içinde restore edilmiştir.Kaynak: english.ruvr.ruConformity and discrepancies between Fatca regulations and the IGAs explained by Alfi.Uygunluk ve Fatca düzenlemeler ve IgA antikorları arasındaki tutarsızlıklar Alfi ile açıklanabilir.Kaynak: investmenteurope.netConformity to me is about Convention rather than Tradition.Bana Uygunluk Kongre ziyade Gelenek ilgili.Kaynak: annarbor.comFor example, attendance at an English university had required conformity to the Church of England before University College London (UCL)
Kaynak: Nonconformismthe movement of conformity with the Church of England | the concept of conformity | Conformity date January 2007 In English history ,
Kaynak: Conformistinfluenced by those of a majority group Together, these experiments are recognized as the Asch conformity experiments or the Asch Paradigm.
Kaynak: Asch conformity experimentsMemory conformity, also known as social contagion of memory, refers to a situation in which one person's report of a memory may influence
Kaynak: Memory conformityindividual and group behaviour in an attempt to gain conformity and compliance to the rules of a given society , state , or social group .
Kaynak: Social controlIn order to provide the Russian citizens with safety of life and health many kinds of production must have proof of conformity in different
Kaynak: CU Conformity CertificateThe Ada Conformity Assessment Test Suite (ACATS) is the test suite used for Ada processor conformity testing. The preface to the test
Kaynak: Ada Conformity Assessment Test SuiteThe TR Certificate is a common name of the Technical Reglament (TR) Conformity Certificate. objects of proving the conformity by the
Kaynak: Technical Reglament Conformity Certificate
Sponsorlu Bağlantılar

conformity ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • be in conformity with:

  İngilizce – Türkçe

  be in conformity with anlamı
  uygun olmak

  Devamını Oku
 • dış ticarette uygunluk değerlendirmesi:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  dış ticarette uygunluk değerlendirmesi anlamı İng. foreign trade conformity assessment
  Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test ve kontrol edilmesi ile belgelendirilmesine ilişkin her türlü değerlendirme.

  Devamını Oku
 • England:

  İngilizce – Türkçe

  England anlamı
  isim
  1) İngiltere

  “England” için örnek kullanımlar

  Steven Taylor hopes to win his first senior England cap later this month.Steven Taylor daha sonra bu ay yaptığı ilk üst düzey İngiltere kap kazanmayı umuyor.Kaynak: guardian.co.ukFive years ago the Basin Reserve brought redemption to the England team.Beş yıl önce Havzası Rezerv İngiltere takımı için itfa getirdi.Kaynak: guardian.co.ukHow the ‘war on terror’ in England became a war on women and children.Nasıl İngiltere'de 'teröre karşı savaş' kadınlar ve çocuklar üzerinde bir savaş oldu.Kaynak: aljazeera.comEngland. (audio en-us-England. ogg | ˈ | ɪ | ŋ | ɡ | l | ə | n | d is a country that is part of the United Kingdom It shares land borders
  Kaynak: EnglandThe England national football team represents England in football and is controlled by The Football Association , the governing body for
  Kaynak: England national football teamThe England cricket team is the overall term for the cricket teams which represent England and Wales . Until 1992 the England cricket
  Kaynak: England cricket teamThe England national rugby union team represents England in rugby union . They compete in the annual Six Nations Championship with France
  Kaynak: England national rugby union teamThe England national rugby league team represent England in international rugby league football tournaments. The team has now seen a
  Kaynak: England national rugby league teamThe Kingdom of England was, from 927 to 1707, a sovereign state to the northwest of continental Europe . the Kingdom of England spanned the
  Kaynak: Kingdom of Englandchurches in each country Wales was fully incorporated into the Kingdom of England and Ireland was constituted as a kingdom in personal
  Kaynak: United KingdomEngland‘s national Under-21 football team, also known as England Under-21s or England U21(s), is considered to be the feeder team for the
  Kaynak: England national under-21 football teamis the capital city of England and the United Kingdom , and the largest city, urban zone and metropolitan area in the United Kingdom,
  Kaynak: LondonThe Church of England is the officially established Christian church in England and the Mother Church of the worldwide Anglican
  Kaynak: Church of EnglandThe English are a nation and ethnic group native to England , who speak English . The English identity is of early mediaeval origin,
  Kaynak: English peoplepyramid, is a series of interconnected leagues for men’s association football clubs in England , with six teams from Wales also competing.
  Kaynak: English football league systemThe Parliament of England was the legislature of the Kingdom of England . In 1066, William of Normandy introduced a feudal system, by
  Kaynak: Parliament of EnglandThe England women’s cricket team are the women’s team that represent England and Wales in Cricket. They played their first Test match in
  Kaynak:

  Devamını Oku
 • uygunluk:

  BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü

  uygunluk anlamı İng. concord agreement Osm. mutabakat Alm. Kongruenz, Übereinstimmung Fr. accord
  (Derleme.. uyumlama) Özne ile yüklemin veya bazı dillerde olduğu gibi sıfat ile adın, cins ve sayı bakımından birbirine uyması: Öğretmen geldi; Öğrenciler ödevlerini yapmışlar; Çocuklar oyuncaklarını paylaşamadılar; Kuşlar uçuyorlar (veya uçuşuyorlar) vb.

  BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

  uygunluk anlamı İng. relevance Osm. mutabakat
  Testten elde edilen puanlar ile ölçüte ilişkin puanlar arasındaki bağlılaşma katsayısı.

  BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

  uygunluk anlamı İng. concord, concordance, agreement Osm. mutabakat Alm. Kongruenz, Übereinstimmung, Konkordanz Fr. accord, concordance
  Türkçede cümle içinde özneyle yüklemin şahıs ve sayı bakımından birbirine uyması: Şükriye, gerçekleşeceğini kimsenin söyleyemeyeceği bir ümide mahkum edilmiş bulunuyordu (T. Buğra, Yalnızlar, s. 119). Siz doğru dürüst konuşmasını bilmez misiniz hiç? (T. Buğra, göst.e. s. 216). Kolcular bildikleri hâlde yolunu beklemek şöyle dursun, rasgeldikleri yerde hatırını alırlar, gönlünü hoş ederlerdi (R. H. Karay, Memleket Hikâyeleri: Küs Ömer, s. 73) vb.

  BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

  uygunluk anlamı Osm. muvafakat
  Anlatımın konuya uygun olması.

  BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

  uygunluk anlamı İng. conformity
  Yaygın bir görüşü benimseme, bir durum ve koşula tüm uyarlanma.

  Güncel Türkçe Sözlük

  uygunluk, -ğu anlamı
  is. 1. Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet. 2. Bir elçinin bir ülkeye atanmasından önce o ülkeden istenen uygun görme yazısı, agreman. 3. db. Özne ile yüklemin veya bazı dillerde olduğu gibi sıfat ile adın, cins ve sayı bakımından birbirine uyması: Öğretmen geldi. Öğrenciler ödevlerini yapmışlar gibi.

  Türkçe – İngilizce

  uygunluk anlamı
  isim
  1) conformity
  2) suitability
  3) relevance
  4) fitness
  5) compatibility
  6) convenience
  7) accordance
  8) correspondence
  9) coherence
  10) fidelity
  11) adequacy
  12) propriety
  13) congruence
  14) conformation
  15) acceptability
  16) pertinence
  17) adaptation
  18) aptitude
  19) expediency
  20) relevancy
  21) congruity
  22) coherency
  23) concord
  24) seemliness
  25) felicity
  26) happiness
  27) correctness
  28) handiness
  29) opportuneness
  30) propitiousness
  31) sufficiency
  32) expedience
  33) decency
  34) correctitude
  35) congeniality
  36) comeliness
  37) appositeness
  38) advisability

  uygunluk eş anlamlısı

  agreman
  is. Uygunluk.mukarenet
  is. (muka:renet) esk. 1. Yaklaşma, kavuşma, bitişme. 2. Yakınlık.mutabakat
  is. (muta:bakat) 1. Uzlaşma. 2. Uygunluk. 3. biy. esk. Uyum.yakışık
  is. 1. Uygunluk, yaraşma. 2. Yakışıklı delikanlı.

  “uygunluk” için örnek kullanımlar

  Kurumun uygunluk değerlendirmesinin ardından salım gerçekleştirilebilir.Conformity assessment can be performed after the release of the Agency.Kaynak: haberx.comAncak malî desteğin aile değerlerine uygunluk gibi bazı önkoşullara bağlı olacağı ifade ediliyor.However, some prerequisites, such as compliance with the financial support would depend on family values ​​being expressed.Kaynak: dw.deVergilerin eşitlik, açıklık ve uygunluk esaslarını taşımasını ve kullanımında da tasarrufa mutlak riayet edilmesi gerekiyor.Taxes, equality, openness and availability to economize in the use of absolute observance of the principles and the need to carry.Kaynak: haberler.comBacalı tesisatların kontrolünde, ilgili mevzuat kapsamında sertifika almış, “Yapı denetim kuruluşları” ile, yetkili baca firmalarından uygunluk belgesi talep edilebilecek.Vented installations, control, that are certified under the relevant legislation, "building control bodies", the competent chimney companies, the certificate of conformity can be requested.Kaynak: ekonomi.haberturk.comMajor histocompatibility complex (MHC) (Türkçe : Büyük doku uygunluk kompleksi), bütün omurgalı larda geniş bir gen ailesi tarafından
  Kaynak: Majör histokompatibilite kompleksHLA-Cw6 doku uygunluk antijen i birçok türünde genetik yönü oluşturur. Bu nedenle bazı hastaların ailelerinde de hastalık
  Kaynak: Sedef hastalığıGeri kalanlardan yedi proje de yetkililerden uygunluk belgesi aldı. Diğer geri kalan dörtü hala uygunluk için bekliyor. Bunlardan
  Kaynak:

  Devamını Oku
 • aptitude:

  İngilizce – Türkçe

  aptitude anlamı
  isim
  1) yetenek
  2) eğilim
  3) kabiliyet
  4) uygunluk
  5) meyil

  “aptitude” için örnek kullanımlar

  What is required on these jobs is mechanical aptitude and skills, Smith said.Mekanik bir yetenek ve becerileri olan bu işlerle ilgili neler gereklidir, Smith söyledi.Kaynak: aikenstandard.comIt is attitude and not aptitude that determines a person’s altitude.Bu tutum ve bir kişinin yükseklik belirleyen değil yetenek olduğunu.Kaynak: saudigazette.com.saTo me, it felt like an unbelievable display of sporting aptitude.Benim için, sportif yetenek inanılmaz bir ekran gibi hissettim.Kaynak: thehindu.comAn aptitude is a component of a competency to do a certain kind of work at a certain level, which can also be considered “talent”.
  Kaynak: AptitudeA test or examination is an assessment intended to measure a test-taker’s knowledge , skill , aptitude , physical fitness , or
  Kaynak: Test (assessment)aptitude is a front-end to the Advanced Packaging Tool (APT). It displays a list of software packages and allows the user to
  Kaynak: Aptitude (software)Language learning aptitude refers to the “prediction of how well, relative to other individuals, an individual can learn a foreign language
  Kaynak: Language-learning aptitudeMusical aptitude (i.e. having a fine ear for music) is the ability to intuitively learn or appreciate music, and especially to distinguish
  Kaynak: Musical aptitudeAccording to Paul Muchinsky in his textbook Psychology Applied to Work, “Mechanical aptitude tests require a person to recognize which
  Kaynak: Mechanical aptitudeInductive reasoning is a measurable aptitude for how well a person can identify a pattern within a large amount of data. It involves
  Kaynak: Inductive reasoning aptitudeMigratory aptitude is the relative ability of a migrating group to migrate in a rearrangement reaction . This can be affected by the
  Kaynak: Migratory aptitudeThe Wiesen Test of Mechanical Aptitude (WTMA) is a 30 minute, sixty-question test used to measure mechanical aptitude. It is used for
  Kaynak: Wiesen Test of Mechanical Aptitude

  Devamını Oku
 • validity:

  İngilizce – Türkçe

  validity anlamı
  isim
  1) geçerlilik
  2) geçerlik
  3) doğruluk
  4) yasallık
  5) sağlamlık

  “validity” için örnek kullanımlar

  Mr. Cambis has denied the the validity of the sanctions in media interviews.Sayın Cambis medya röportajları yaptırımların geçerliliğini inkar etti.Kaynak: washingtontimes.comThe points advanced by the action group have considerable validity.Eylem grubu tarafından ileri noktaları önemli geçerliliği yoktur.Kaynak: nzherald.co.nzOtherwise it is not rocket science to understand the validity of Mr Shetty’s pov.Aksi takdirde Sayın Shetty kullanıcısının pov doğruluğunu anlamak için roket bilimi değildir.Kaynak: pinkvilla.comIt certainly doesn’t take a rocket scientist to question the validity of this tweet.O kesinlikle bu tweet geçerliliğini sorgulamak için bir roket bilim adamı almaz.Kaynak: guardianlv.comIn science and statistics , validity is the extent to which a concept, conclusion or measurement is well-founded and corresponds
  Kaynak: Validity (statistics)Internal validity is a property of scientific studies which reflects the extent to which a causal conclusion based on a study is warranted.
  Kaynak: Internal validityIn psychometrics , predictive validity is the extent to which a score on a scale or test predicts scores on some criterion measure
  Kaynak: Predictive validityTest validity concerns the test and assessment procedures used in psychological and educational testing, and the extent to which these
  Kaynak: Test validityIf the patent survives a revocation action, this is noted for future reference by way of a Certificate of contested validity .
  Kaynak: PatentabilityExternal validity is the validity of generalized (causal) inferences in scientific studies, usually based on experiments as experimental
  Kaynak: External validityIn psychometrics , content validity (also known as logical validity) refers to the extent to which a measure represents all facets of a
  Kaynak: Content validityIn science (e.g., social science s and psychometrics ), construct validity refers to whether a scale measures or correlates with the
  Kaynak: Construct validityFace validity is a property of a test intended to measure something. It is the validity of a test at face value . have face validity if it
  Kaynak: Face validityConcurrent validity is a parameter used in sociology, psychology, and other psychometric or behavioral sciences. Concurrent validity is
  Kaynak: Concurrent validityIn psychometrics , criterion validity is a measure of how well one variable or set of variables predicts an outcome based on information
  Kaynak: Criterion validityIn research, the ecological validity of a study means that the methods, materials and setting of the study must approximate the real-world
  Kaynak: Ecological validityConvergent validity, a parameter often used in sociology, psychology, and other behavioral sciences, refers to the degree to which two
  Kaynak: Convergent validityIn psychology, discriminant validity tests whether concepts or measurements that are supposed to be unrelated are, in fact, unrelated
  Kaynak: Discriminant validity

  Devamını Oku
 • proficient:

  İngilizce – Türkçe

  proficient anlamı
  sıfat
  1) yeterli
  2) uzman
  3) usta
  4) ehliyetli
  isim
  1) uzman
  2) usta

  “proficient” için örnek kullanımlar

  The Halifax couple have even proven to be fairly proficient in the mixed doubles.Halifax çift hatta karışık çiftlerde oldukça yetkin olduğu kanıtlanmıştır.Kaynak: theobserver.caAnd they’re becoming quite proficient at pulling in cash as well.Ve onlar da nakit çekerek oldukça yetkin oluyorsun.Kaynak: forbes.comProficient in Microsoft Suite; Adobe Suite; Photoshop; In Design, and Dreamweaver.Microsoft Suite Yeterli; Tasarım ve Dreamweaver, Adobe Suite; Photoshop.Kaynak: burntorangenation.comSometimes it seems taxi drivers also are proficient only at A2.Bazen taksi sürücüleri de sadece A2 yetkin görünüyor.Kaynak: news.err.eeThe term LEP (Limited English proficient) was first used in 1975 by the Lau Remedies following a decision of the US Supreme Court .
  Kaynak: English as a second or foreign languageCRT Reading Results – Tennessee Proficient (48%)Below Proficient (14%)Advanced (37%)Percentage of students scoring below proficient: 52.0%
  Kaynak: Hillcrest High School (Memphis)

  Devamını Oku
 • archdeaconry:

  “archdeaconry” için örnek kullanımlar

  implementation of diocesan policy for the sake of the Gospel within an archdeaconry An archdeaconry is a territorial division of a diocese;
  Kaynak: ArchdeaconThe Archdeaconry of the East Riding is an archdeaconry , or subdivision, of the Church of England Diocese of York in the Province of York
  Kaynak: Archdeaconry of the East RidingThe Archdeaconry of York is an archdeaconry , or subdivision, of the Church of England Diocese of York in the Province of York .
  Kaynak: List of Archdeacons of YorkThe Archdeacon of Cleveland is a senior ecclesiastical officer of an archdeaconry , or subdivision, of the Church of England Diocese of
  Kaynak: Archdeacon of ClevelandThe Archdeacon of Bromley & Bexley is a senior ecclesiastical officer in charge of the Bromley & Bexley archdeaconry in the Church of
  Kaynak: Archdeacon of Bromley & BexleyThe archdeacon of Halifax is the priest in charge of the archdeaconry of Halifax, an administrative division of the Church of England
  Kaynak: Archdeacon of HalifaxThe archdeaconry of Auckland is a post in the Church of England Diocese of Durham . It was created from the Archdeaconry of Durham by
  Kaynak: Archdeacon of AucklandThe archdeaconry was erected, as the Archdeaconry of Cirencester in the Diocese of Gloucester and Bristol, on 8 December 1882 from parts of
  Kaynak: Archdeacon of Cheltenham

  Devamını Oku
 • test match:

  “test match” için örnek kullanımlar

  Who said, in test match we have to score only at the strike rate of less than 50%.Kim demiş, test maçı biz az% 50 grev oranı sadece skor gerekir.Kaynak: espncricinfo.comif they wish to see good figthing test match .onlar iyi pençeleşiyor test maçı görmek istiyorsanız.Kaynak: espncricinfo.comClarke’s back has caused him problems for many years but he has never missed a Test match due to the pain.Clarke onu geri yıllardır sorunlara yol açtı ama ağrı nedeniyle bir test maçı kaçırdı olmamıştı.Kaynak: espncricinfo.comGround staff clear water after a rain delay during day four of the second Test match between New Zealand and England in Wellington.Wellington, Yeni Zelanda ve İngiltere arasındaki ikinci Testi maç günü dört sırasında bir yağmur gecikme sonrasında Yerden personeli berrak su.Kaynak: irishtimes.com

  Devamını Oku
 • certificate:

  İngilizce – Türkçe

  certificate anlamı
  isim
  1) sertifika
  2) belge
  3) diploma
  4) ruhsat
  5) tasdikname
  6) kimlik
  fiil
  1) belgelemek
  2) belge vermek
  3) ruhsat vermek

  “certificate” için örnek kullanımlar

  Following is a table showing certificate of deposits reported by Companies.Aşağıdaki şirketler tarafından bildirilen mevduat sertifikası gösteren bir tablodur.Kaynak: bloomberg.comThe film was issued an ‘A’ certificate, and this has upset the makers.Filmi 'A' sertifikası verildi ve bu üreticileri tedirgin etti.Kaynak: hindustantimes.comThe film has been cleared by the board and has been awarded a U/A certificate by it.Film kurulu tarafından temizlendi ve U / onun tarafından bir sertifika verilmiştir.Kaynak: timesofindia.indiatimes.comIn cryptography , a public key certificate (also known as a digital certificate or identity certificate) is an electronic document that
  Kaynak: Public key certificateAn academic certificate is a document that certifies that a person has received specific education or has passed a test or series of
  Kaynak: Academic certificatedíplōma, meaning “folded paper”) is a certificate or deed issued by an educational institution, such as a university , that testifies
  Kaynak: DiplomaThere are minimal restrictions of the depiction of non-sexual nudity, which is allowed in even U and PG certificate films (for example,
  Kaynak: British Board of Film ClassificationIn corporate law , a stock certificate (also known as certificate of stock or share certificate) is a legal document that certifies
  Kaynak: Stock certificateIn Canadian law, a security certificate is a mechanism by which the Government of Canada can detain and deport foreign national s and
  Kaynak: Security certificateA certificate of authenticity (COA) is a seal or small sticker on a proprietary computer program , t-shirt , jersey , or any other
  Kaynak: Certificate of authenticityIn Canada, a postgraduate certificate program consists of two to three semesters, which can be completed in less than one year in some
  Kaynak: Postgraduate diploma

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar