çok yönlü gelişim ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

çok yönlü gelişim anlamı İng. multidimensional development
Değişmelerin türlü alan ve yönlerde birbirinden başka ölçülerle gerçekleştiği karmaşık büyüme.
Sponsorlu Bağlantılar

çok yönlü gelişim ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • bireşimsel gelişim:

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  bireşimsel gelişim anlamı İng. synthetic development Osm. sentetik tekâmül Alm.synthetische Entwicklung Fr. développement synthétique
  Olayların, birbirinden zorunlu sonuçlar çıkartılarak, baştan sona sırayla işlendiği yapısal gelişim. Örnek : İbsen’in Nora’sı. bakınız» çözümsel gelişim.

  Devamını Oku
 • duraklamış gelişim:

  BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

  duraklamış gelişim anlamı İng. arrested development
  İç ve dış nedenlerle yaşamın herhangi bir noktasında engellenerek durdurulmuş olan gelişim.

  Devamını Oku
 • hızlı gelişim:

  BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

  hızlı gelişim anlamı İng. precocity
  Çocuk gelişimi alanlarından birinde ya da birkaçında görülen çok hızlı ilerleme ya da olgunlaşma.

  Devamını Oku
 • gelişim ruhbilimi:

  BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

  gelişim ruhbilimi anlamı İng. developmental psychology Osm. gelişim psikolojisi Fr. psychologie du développment
  Bebeklik döneminden yaşlılık çağına dek insan davranımının belirgin ve önemli özelliklerini inceleyen ruhbilim dalı.

  Devamını Oku
 • Minnesota çok yönlü kişilik dökümü:

  BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

  Minnesota çok yönlü kişilik dökümü anlamı İng. m. M. P. T.or Minnesota multiphasic inventory
  Kişiliğin türlü özelliklerini değerlendirmek için geliştirilmiş 550 sorulu bir ölçek.

  Devamını Oku
 • özekten çevreye gelişim kuramı:

  BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

  özekten çevreye gelişim kuramı anlamı İng. proximo distal direction of development
  Örgenlerin belirmesi ve devimsel yeterliklerin gelişmesinde içten dışa doğru bir öncelik sırası olduğu görüşü.

  Devamını Oku
 • gelişim ayrımlaşması:

  BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

  gelişim ayrımlaşması anlamı İng. differentiation in development
  Büyüme ve gelişmede hücre üremesi sonucunda canlıda örgen ve bedensel ayrıntıların belirmesi ve genel nitelikteki beden devinimlerinin ancak belirli kas kümelerinin katıldığı özel devinimlere dönüşmesi.

  Devamını Oku
 • toplumsal gelişme:

  BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

  toplumsal gelişme anlamı İng. social development Osm. içtimaî inkişaf Fr. développement social
  1-Toplumsal davranım, duygular, tutumlar, değerler vb. bakımından bireyin yaşam boyunca gösterdiği sürekli ve olumlu değişmelerin tümü. 2- Bir toplumun, o toplumu oluşturan kişilere kıvanç verecek yönde gösterdiği toplumsal ve kültürel gelişme.

  BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

  toplumsal gelişme anlamı İng. social development Osm. içtimaî inkişaf
  Bireyin yıllar boyunca öbür insanlar, toplumsal kurumlar, gelenekler, örgütler vb. kuruluşlarla geçirdiği yaşantılar sonucunda baş gösteren değişmeler.

  Güncel Türkçe Sözlük

  toplumsal gelişme anlamı
  is. top. b. Toplumun bütün olarak değişmesi ve gelişmesi.

  Devamını Oku
 • Gesell gelişim düzgüleri:

  BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

  Gesell gelişim düzgüleri anlamı İng. gesell developmental norms
  Yeni doğan çocukların belirli yaşlarda ortaya koydukları tepkisel ve davranışsal niteliklerinin sıralanma durumu.

  Devamını Oku
 • geliştirim:

  BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü

  geliştirim anlamı İng. development Osm.imar Alm.Erschliessung, Entwicklung Fr. aménagement
  Bir yerin yapıdüzenini sağlama, orayı geliştirip güzelleştirme, yaşama koşullarını uygunlaştırma, iyileştirme ve bayındır duruma getirme.

  BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

  geliştirim anlamı İng. treatment Osm. tretman, treatment, sinema hikâyesi, sinematografik hikâye, film hikâyesi Alm. “Treatment” Fr.traitement
  Sinem. Özet ile ayrımlama arasında yer alan, özetin kırk elli sayfa içinde genişletilip işlendiği; dramatik yapının belirdiği; başlıca kişilerin başlıca özellikleriyle tanıtıldığı; konunun belli başlı gelişme noktalarının ortaya çıktığı; kişilerin, olayların ortaya konduğu; olguların sıralanmasının gerçekleştirildiği; söyleşmelerin en önemlilerinin hazırlandığı aşama.

  Güncel Türkçe Sözlük

  geliştirim anlamı
  is. sin. ve TV Senaryonun hazırlanmasında özet ile ayrımlama arasında yer alan aşama.

  “geliştirim” için örnek kullanımlar

  Treatman veya geliştirim senaryosu, genellikle film, televizyon programı ve radyo oyunu için tasarlanır. Sahne kartları ve senaryonun ilk
  Kaynak: TretmanAyrıca başka mimariler için geliştirim değişik aşamalardadır. Büyük Özellikleri: FreeBSD ileri seviyede ağ , performans, güvenlik ve
  Kaynak: FreeBSDAyrıca devamlı yeni mimariler için geliştirim aşamalardadır. Geçmiş: NetBSD ve FreeBSD eş zamanda doğarken, OpenBSD işletim sistemi
  Kaynak: NetBSDYerel ağın performansını arttırdığı gibi Firewall ile kullanıldığında güvenlik konusunda geliştirim sağlayabilir. Server bilgisayarları ile
  Kaynak: VLANFakat bu terim yaygın bir şekilde, bağlı geliştirim araçlarının herhangi bir setine işaret eder. Basit bir yazılım geliştirme Araç Zinciri
  Kaynak: Toolchain

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar