çocuk topluluğu ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

çocuk topluluğu anlamı İng. boy company Alm.Kindertruppe Fr. compagnie des enfants
1-'Rönesans'ta saraylarda gösteriler düzenleyen kadın ve erkek rollerini çocukların oynadığı topluluk. 2 - Çocuklardan kurulu tiyatro, dans ve ezgi topluluğu.

BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

çocuk topluluğu anlamı İng. boy companies Alm. Kindertruppe
1. XVI. yüzyılda saraylarda temsiller veren, kadın ve erkek rollerini çocukların oynadığı tiyatro topluluğu. 2. Genel olarak çocuklardan kurulan tiyatro ya da dans, şarkı topluluğu.
Sponsorlu Bağlantılar

çocuk topluluğu ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • tiyatro topluluğu:

  BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

  tiyatro topluluğu anlamı İng. com-pany Alm.Theatertruppe Fr.compagnie
  Belli sayıda oyuncu ve yardımcılardan kurulu yerleşik ya da gezici tiyatro topluluğu.

  Devamını Oku
 • Avrupa Topluluğu:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  Avrupa Topluluğu anlamı İng. European Community
  1957’deki Roma Antlaşması ile kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğunun 1987 yılında Tek Senedin yürürlüğe girmesiyle almış olduğu ad. Bu ad, 1992 yılında Maastricht’te imzalanan antlaşmayla Avrupa Birliğine dönüşmüştür. krş. Avrupa Birliği

  Türkçe – İngilizce

  Avrupa Topluluğu anlamı
  isim
  1) eurocracy

  “Avrupa Topluluğu” için örnek kullanımlar

  Ankara Antlaşması 12 Eylül 1963’de Avrupa topluluğu ile imzalandı.September 12, 1963 Ankara Agreement was signed with the European community.Kaynak: yenimesaj.com.trBrüksel’de Avrupa Topluluğu‘nda simultane çevirmenlik eğitimi alıp Almanya’ya gelmiştim.Brussels, the European Community, Germany, came to receive training in the simultaneous interpreting.Kaynak: hurriyet.com.trBak ortada Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Topluluğu, Avrupa Birliği böyle bir şey yok.Look in the middle European Economic Community, the European Community, the European Union is no such thing.Kaynak: abhaber.com

  Devamını Oku
 • çocuk kılavuzluğu özeği:

  BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

  çocuk kılavuzluğu özeği anlamı İng. child-guidance clinic
  Belirli bir yaş kümesine giren çocukların davranış ve gelişme sorunlarını çözmek için kurulan ve ruhbilimcilerle sosyal yardımcıların çalıştıkları bir hizmet özeği.

  Devamını Oku
 • Avrupa Ekonomik Topluluğu:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  Avrupa Ekonomik Topluluğu anlamı İng. European Economic Community
  25 Mart 1957’de Fransa, F. Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’un imzaladığı ve 1 Ocak 1959’da yürürlüğe giren Roma Anlaşması ile kurulan gümrük birliği. Topluluğun üye sayısı 1973’te İngiltere, İrlanda ve Danimarka’nın katılımıyla dokuza, 1981’de Yunanistan’ın 1986’da İspanya ve Portekiz’in Tam üye olmasıyla da on ikiye çıkmış, 1992’de de Avrupa Birliği adını almıştır. krş. Avrupa Birliği

  Türkçe – İngilizce

  Avrupa Ekonomik Topluluğu anlamı
  isim
  1) european Economic Community
  2) European Community

  Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu

  Avrupa Ekonomik Topluluğu anlamı İng.European Economic Community Fr.Communauté économique européenne
  bakınız» ab

  “Avrupa Ekonomik Topluluğu” için örnek kullanımlar

  Bak ortada Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Topluluğu, Avrupa Birliği böyle bir şey yok.Look in the middle European Economic Community, the European Community, the European Union is no such thing.Kaynak: abhaber.comErdoğan, Kömür Birliği, Demir Çelik Birliği’nin, 1958’de kurulduğunu, ortada o zaman Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Birliği olmadığını kaydetti.Erdogan, the Coal Association of Iron and Steel Association, founded in 1958, in the middle, then the European Economic Community, the European Union said that.Kaynak: haberx.com

  Devamını Oku
 • Güneydoğu Asya Uluslarası Topluluğu:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  Güneydoğu Asya Uluslarası Topluluğu anlamı
  bakınız» Güney Doğu Asya Uluslar Topluluğu

  Devamını Oku
 • Güney Doğu Asya Uluslar Topluluğu:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  Güney Doğu Asya Uluslar Topluluğu anlamı İng. Association of Southeast Asian Nations
  Belirli sanayi dallarında işbirliği yapmak, bazı temel ürünlerde ortak gümrük tarifesi uygulamak, sosyal ve kültürel kalkınmayı geliştirmek, bölgede barış ve istikrar orTamı yaratmak amacıyla Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland ve Endonezya tarafından 1967 yılında Bangkok Deklarasyonu ile kurulan ve 2000 yılında Kamboçya, Brunei Sultanlığı, Vietnam, Myanmar ve Laos’un katılımıyla genişleyen birlik.

  Devamını Oku
 • çalgı topluluğu:

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  çalgı topluluğu anlamı İng. instrumental group Alm. Instrumentalensemble Fr.ensemble instrumental
  Değişik çalgıların bir arada bulunduğu küçük müzik topluluğu.

  Devamını Oku
 • ikarya topluluğu:

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  ikarya topluluğu anlamı İng. icarian troup Alm. Ikariertruppe Fr. troupe icarienne
  Ayaklarıyla hokkabazlık yapıp kullandıkları nesneleri birbirlerine geçiren usta hokkabazlar topluluğu.

  Devamını Oku
 • sayışımlar topluluğu:

  BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü

  sayışımlar topluluğu anlamı İng. controlling account Fr. compte collectif
  Büyük yazılıktaki sayışımlar topluluğu, günlük ve yardımcı yazılıklardaki ayrıntılı sonuçları özetleyerek gösteren sayışım.

  Devamını Oku
 • gezici kukla topluluğu:

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  gezici kukla topluluğu anlamı İng. travelling puppet theatre Alm. Wanderpuppenbühne Fr. théâtre de marionettes de caravane
  Bir yerde yerleşik olmayan oradan oraya gezen kukla topluluğu.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar