çevirgen tepkileşimlik ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

çevirgen tepkileşimlik anlamı İng. converter reactor Osm. enversör reaktör Alm. Konverter, Konversionsreaktor Fr. réacteur convertisseur
Ilıncık kaparak bir tür bölünebilir özdeği başka bir tür bölünebilir özdeğe çeviren tepkileşimlik.
Sponsorlu Bağlantılar

çevirgen tepkileşimlik ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • ısıl tepkileşimlik:

  BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

  ısıl tepkileşimlik anlamı İng. thermal reactor Osm. termal reaktör Alm. thermische Kernreaktor Fr.réacteur thermique
  Çekirdetksel bölünümlerinin çoğunlukla ısıl ılıncıklarla sağlandığı tepkileşimlik.

  Devamını Oku
 • çoktürel tepkileşimlik:

  BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

  çoktürel tepkileşimlik anlamı İng. heterogeneous reactor Osm. heterojen reaktör Alm. heterogenes Reaktor Fr. réacteur hétérogène
  Yakıtı ve ılıncık yavaşlatıcı özdekleri, türdeş olmayan bir düzlenim içinde bulunan tepkileşimlik.

  Devamını Oku
 • çekirdeksel tepkileşimlik:

  BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

  çekirdeksel tepkileşimlik anlamı İng. nuclear reactor Osm. nükleer reaktör Alm.Atomreaktor, Kernreaktor Fr. réacteur nucléaire
  Çekirdeksel erke, ışımetkin yerdeşler ya da yapma öğeler üretmek için denetlenebilir çekirdeksel zincir tepkileşimlerinin oluşturulduğu düzenek.

  Devamını Oku
 • tektürel ısıl tepkileşimlik:

  BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

  tektürel ısıl tepkileşimlik anlamı İng. homogeneous thermal reactor Alm. gleichförmiges thermischer Reaktor Fr. réacteur thermique homogène
  Çekirdek bölünümünün ısıl ılıncaklarla oluşturulduğu tektürel gövdeli tepkileşimlik.

  Devamını Oku
 • tepkileşimlik:

  BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

  tepkileşimlik anlamı İng. reactor Osm. reaktör Alm. Reaktor, Atomofen Fr. réacteur
  Çekirdeksel parçalanmalar sonucu ortaya çıkan erkeyi, ısıl erke olarak kullanıma sokan aygıt. anlamdaş çekirdeksel fırın.

  Devamını Oku
 • çekirdeksel üretken tepkileşimlik:

  BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

  çekirdeksel üretken tepkileşimlik anlamı İng. nuclear breeder Osm. Breeder reaktörü Alm. nuklearer Brüter Fr. surrégénérateur nucléaire
  Her bölünüm kuşağında, olayda kullanılanı aşan tutarda bölünebilir özdek oluşan tepkileşimlik.

  Devamını Oku
 • uçun soğutumlu tepkileşimlik:

  BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

  uçun soğutumlu tepkileşimlik anlamı İng. gas cooled reactor Fr. réacteur à refroidissement gazeux
  Soğutucusu uygım seçilmiş bir uçun olan çekirdek tepkileşimliği.

  Devamını Oku
 • güç tepkileşimliği:

  BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

  güç tepkileşimliği anlamı İng. power reactor Osm. güç reaktörü Alm. Leistungsreaktor Fr.réacteur de puissance
  Özellikle güç üretimi için tasarlanmış çekirdeksel tepkileşimlik.

  Devamını Oku
 • tepkileşimlik dizgesinin dönüşül hali:

  BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

  tepkileşimlik dizgesinin dönüşül hali anlamı İng. critical state of reactor system Alm. kritischer zustand des Reaktorsystem Fr.état critique du système de réacteur
  Tepkileşimlikte soğurum ve saçılım yolu ile yiten sayıda ılıncığın yeniden üretildiği durum.

  Devamını Oku
 • çevirgen:

  BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

  çevirgen anlamı
  bakınız» çevirici.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  çevirgen anlamı
  Damızlık eşeğini dişi eşeğe çekerek para alan adam.

  *Divriği –Sivas

  çevirgen anlamı
  İdareci olan (kimse).

  Urfa

  çevirgen anlamı
  Topaç

  *Adapazarı –Sakarya

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar