çatışan çıkar ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu

çatışan çıkar anlamı İng.conflict of interest Alm.interessenskonflikt Fr.conflit d'intérêt
bakınız» çıkar çatışması
Sponsorlu Bağlantılar

çatışan çıkar ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • çıkar çatışması:

  “çıkar çatışması” için örnek kullanımlar

  Suriye üzerinde Rusya, İran ve ABD’nin de içinde olduğu bir çıkar çatışması yaşanıyor.On Syria, Russia, Iran and the United States is in a conflict of interest is taking place.Kaynak: radikal.com.trDerdiniz ne, Galatasaraylı medya ve odakların dolduruşuna gelmiyorsanız, yaptığınızın çıkar çatışması dışında bişr izahı yok ne yazık ki.What's the matter, do not come from Galatasaray media and focuses dolduruşuna, unfortunately, do not explain your work Bishr outside of a conflict of interest.Kaynak: fanatik.com.trABD, Rusya, AB, Çin, İran gibi devletler ile Hizbullah, El Kaide, Müslüman Kardeşler, PKK örgütler bu alanda çok ciddi çıkar çatışması içindedirler.U.S., Russia, EU, ​​China, states like Iran and Hezbollah, al Qaeda, the Muslim Brotherhood, the PKK organizations in this field are in a very serious conflict of interest.Kaynak: haberler.com

  Devamını Oku
 • toplumsal çatışma:

  BSTS / Toplumbilim Terimleri

  toplumsal çatışma anlamı İng. social conflict Osm. içtimaî ihtilaf, sosyal çatışma Fr.conflit social
  Kişi ya da toplumsal kümelerin birbirlerinin amaçlarını engellemeğe, çıkarlarının gerçekleşmesini önlemeğe çalışması.

  Devamını Oku
 • conflict of interest:

  İngilizce – Türkçe

  conflict of interest anlamı
  çıkar çatışması

  “conflict of interest” için örnek kullanımlar

  McCarthy is also used to dealing with the conflict of interest allegations.McCarthy de ilginç iddialar çatışma ile başa çıkmak için kullanılır.Kaynak: ctpost.comVernon probe into Mayor Ernie Davis may have conflict of interest.Belediye Başkanı Ernie Davis içine Vernon prob çıkar çatışması olabilir.Kaynak: longisland.news12.comThe conflict of interest issue had involved the then Hon.Faiz sorunu çatışma ardından Hon dahil etmişti.Kaynak: sknvibes.comMr. Probert decided this was not a conflict of interest.Bay Probert Bu bir çıkar çatışması değildi karar verdi.Kaynak: waldo.villagesoup.com

  Devamını Oku
 • sınıf çatışması:

  BSTS / Toplumbilim Terimleri

  sınıf çatışması anlamı İng. class conflict Osm.sınıf mücadelesi Fr. conflit de classe
  Başlıca toplumsal sınıfların çıkarları arasındaki karşıtlıklar dolayısıyla oluşan ve artan bir ölçüde demokratik araçlar ve yollarla (siyasal partiler ve genel oy, parlamento görüşmeleri, yargıcı kararları, basın, anayasa uygulamaları vb.) yapılan çatışmalar.

  Devamını Oku
 • çok kutupluluk:

  Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu

  çok kutupluluk anlamı İng.Multipolarity Fr.multipolarite
  bakınız» Güç Dengesi

  Devamını Oku
 • ÇEKA:

  Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu

  ÇEKA anlamı İng.Cheka Alm.TscheKa Fr.Tchéka
  (ilk sovyet istihbarat teşkilatı) bakınız» KGB, NKVD, FSB

  Devamını Oku
 • Çin-Hindistan Savaşı:

  Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu

  Çin-Hindistan Savaşı anlamı İng.China-India war Fr.Guerre de Chine-Inde
  (1966)

  Devamını Oku
 • çatışma:

  BSTS / Doğum ve Jinekoloji Terimleri Sözlüğü

  çatışma anlamı İng. tie tie
  Kenetlenme.

  BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

  çatışma anlamı İng. conflict Osm. tesadüm Fr. conflit
  1- Aynı anda ortaya çıkan birbirine karşıt ya da eşit derecede çekici dilek ve isteklerin bireyde yarattığı ruhsal durum. 2- Birbirleriyle uyuşmayan dilek, istek ya da ereklerin yarışmasından ortaya çıkan üzücü ya da kıvanç vermekten uzak bilinç durumu.

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  çatışma anlamı İng. conflict Alm. Konflikt Fr. conflit
  1-Olay dizisinin gelişmesinde basamakları ortaya çıkaran kişiler arasındaki iç ve dış çatışmalar. 2 – Bir oyun kişisinin kendi içindeki bunalımı.

  BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

  çatışma anlamı
  (hiatus) bakınız» ünlü çatışması.

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  çatışma anlamı Alm. Scharung
  (coğrafya)

  BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

  çatışma anlamı İng. conflict
  Uzlaştırılamayan ve birbirine karşıt olan içtepi, istek ve eğilimlerin canlıyı aynı zamanda ve yaklaşık güçte etkilemesi. (Bu durumda canlı karar vermede ve seçme yapmada güçlük çeker.)

  BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

  çatışma anlamı İng. conflict Alm. Konflikt Fr. conflict
  1. Oyun kişileri arasındaki çatışma. 2. İç çatışma: tinsel olan çatışma. Bir kişinin kendi kendiyle olan çatışması. 3. Dış çatışma: hareketlerle ve sözlerle olan çatışma. Karşıt güçlerin ve duyguların çarpışması.

  BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü

  çatışma anlamı İng. merging Alm. Scharung Fr. recordement
  İki kıvrımlı dağ dizgesinin birbirleriyle kaynaşması.

  BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

  çatışma anlamı İng. conflict Osm. zıddiyet
  Görüş ve kanıların aykırılığından doğan karşıtlık.

  Güncel Türkçe Sözlük

  çatışma anlamı
  is. 1. Çatışmak işi: “Döndüğü zaman hoş olmayan çatışmalar olabilmesi ihtimali evde felaket bekleyen bir gerginlik yaratmıştı.” –H. E. Adıvar. 2. Silahlı büyük kavga, arbede: On beş dakika süren bir çatışma olmuştur. 3. ask. Savaş maksadıyla düşmana karşı ilerleyen bir birliğin karşı tarafın keşif ve güvenlik kollarıyla arasındaki ilk silahlı vuruşma. 4. coğ. Türlü yönlerden uzanan kıvrımlı dağ sıralarının, bir yerde dar bir açı ile birbirine yaklaşıp kaynaşması veya düğümlenmesi.

  Türkçe – İngilizce

  çatışma anlamı
  isim
  1) conflict
  2) clash
  3) skirmish
  4) battle
  5) collision
  6) disagreement
  7) coincidence
  8) scrimmage
  9) brush
  10) rencontre
  11) run-in

  çatışma eş anlamlısı

  arbede
  is. Kavga, gürültü patırtı.

  “çatışma” için örnek kullanımlar

  İstanbul Beyoğlu’nda polis ile hırsızlar arasında çatışma !Conflict between police and thieves in Beyoğlu, Istanbul!Kaynak: kirikhan.netPolislerle şüpheliler arasında silahlı çatışma çıktı.Armed conflict broke out between the police suspects.Kaynak: haberaj.comÇatışma sonrası takip edilen araç kazaya karışırken olayda 3 kişi yaralandı.Followed by post-conflict cases, three people were injured in the car accident interfered.Kaynak: medya73.comEbeveynlerin yaşadıkları rol çatışma vakası.Parents' role in the conflict in their case.Kaynak: haberx.comçatışma Kıbrıs Harekâtı | parçası Kıbrıs Sorunu | resim 300px | başlık TSK ‘ya ait M-47 Tank, Başkent Lefkoşa ‘da bulunan Sarayönü
  Kaynak: Kıbrıs HarekâtıLatince’de conflictus anlamına gelen bu cümlenin kelime manası karşı karşıya gelme, müsademe, çatışma anlamına gelmektedir. Edebiyat
  Kaynak: Çatışma (anlatı)Mişar Muharebesi (12-15 Ağustos 1806) Osmanlı güçleri ile Sırp güçleri arasındaki çatışma. Bu çatışma piyade ler tarafından izlenen
  Kaynak: Mişar Muharebesiyazı Bu madde devam eden veya yeni bir çatışma veya savaş ile ilgilidir. Bilgilerin güncelliğini kaybettiğini düşünüyorsanız değiştire
  Kaynak: Afganistan SavaşıWounded Knee Katliamı, Lakota Siyular ı ile Birleşik Devletler arasındaki son büyük çatışma. Güney Dakota ‘da Pine Ridge Kızılderili
  Kaynak: Wounded Knee Katliamıveya daha fazla sayıda ordu nun birbirlerine askeri açıdan üstün gelmek üzere belirli bir süre ve askeri güç kullanarak yaptıkları çatışma.
  Kaynak: MuharebeGaliçya Muharebesi, I. Dünya Savaşı ‘nın başlarında Rusya ve Avusturya-Macaristan arasında meydana gelen çatışma. Avusturya-Macaristan
  Kaynak: Galiçya Muharebesiİnguş-Oset Çatışması diye adlandırılan çatışma Prigorodny bölgesi ‘nde etnik gruplar arasındaki bir anlaşmazlıktır. Prigorodny bölgesi ,
  Kaynak: Oset-İnguş ÇatışmasıAskerî tarih, insanlık tarihi boyunca süregelen ve çatışma kategorisine giren olaylardan oluşur. Bunlar iki kabile arasındaki küçük
  Kaynak: Askerî tarihhaberno 978100 | başlık Hakkari’de çatışma: 2 asker şehit | erişimtarihi 18 Temmuz 2010 | yayımcı Zaman | tarih 28 Nisan 2010 |
  Kaynak:

  Devamını Oku
 • Çakmak Hattı:

  Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu

  Çakmak Hattı anlamı İng.Çakmak line Alm.Çakmak Linie Fr.Ligne de Çakmak
  (II. Dünya Savaşı)

  Devamını Oku
 • Çin Türkistanı:

  Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu

  Çin Türkistanı anlamı İng.Chinese Turkistan Fr.Turkistan de Chine
  bakınız» Doğu Türkistan

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar