buyruldu, (buyuruldu) ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Tarama Sözlüğü

buyruldu, (buyuruldu) anlamı
Yazılı emir, ferman.
Sponsorlu Bağlantılar

buyruldu, (buyuruldu) ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • yarlık:

  BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

  yarlık anlamı
  bakınız» ferman, berat, menşur.

  Güncel Türkçe Sözlük

  yarlık, -ğı anlamı
  is. tar. Ferman.

  Kişi Adları Sözlüğü

  Yarlık anlamı Köken: T.
  Cinsiyet: Erkek
  1. Buyruk, ferman. 2. Yasa, kanun. 3. Yoksul. 4. Bağış, lütuf.

  Tarama Sözlüğü

  yarlık anlamı
  Önlük, çocuk göğüslüğü.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  yarlık anlamı
  Üstünde odun yarılan kütük.

  Sarıcaeli –Çanakkale
  Bursa

  yarlık anlamı
  Çocuk önlüğü.

  *Şebinkarahisar –Giresun
  Ezbider *Şuşehri, Maksutlu *Şarkışla –Sivas

  yarlık anlamı
  Buyruk, emir.

  Kayseri

  yarlık eş anlamlısı

  ferman
  is. (ferma:nı) 1. Buyruk, emir. 2. tar. Osmanlı Devleti’nde padişahın verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan yazılı buyruk, yarlık: “Bizde Tanzimat fermanı henüz okunmamıştır.” –N. Cumalı.

  “yarlık” için örnek kullanımlar

  Erdebil’e gelindiğinde daha önce kararlaştırılan toy toplandı ve altamgalı yarlık ile Hülagü Han tahtı, Azerbaycan, İstanbul’a kadar tüm
  Kaynak: Timur

  Devamını Oku
 • buyuru:

  Güncel Türkçe Sözlük

  buyuru anlamı
  is. Buyruk, emir.

  buyuru eş anlamlısı

  buyruk
  is. 1. Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir, ferman. 2. Egemenlik: Birinin buyruğunda yaşamak.emir
  (I) is. 1. Buyruk, komut, talimat, ferman. 2. İstek: “İkide birde dönüp benden bir emrim olup olmadığını soruyordu.” –Y. K. Karaosmanoğlu. 3. bit. b. Orta Anadolu’da şarap yapımı için üretilen, orta kalın kabuklu, beyaz renkli, kısa ve karışık budanan bir tür üzüm.emir
  (II) is. (emi:r) Araplarda ve daha başka Müslüman ülkelerde bir kavim, şehir veya ülkenin başı.

  Devamını Oku
 • buyurtu:

  Tarama Sözlüğü

  buyurtu anlamı
  Nızam? kanun, emir, ferman.

  Devamını Oku
 • iş issi:

  Tarama Sözlüğü

  iş issi anlamı
  1. Emir ve ferman sahibi. 2. İş sahibi, iş veren.

  Devamını Oku
 • iş issi:

  Tarama Sözlüğü

  iş issi anlamı
  1. Emir ve ferman sahibi. 2. İş sahibi, iş veren.

  Devamını Oku
 • kaime:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  kaime anlamı
  Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk kez 1839 yılında Altın karşılığı olarak çıkarılan kağıt para.

  Güncel Türkçe Sözlük

  kaime anlamı
  is. (ka:ime) esk. 1. Buyruk, resmî kâğıt, ferman: Mezat kaimesi. 2. Kâğıt para, kâğıt lira, kayme: “Atıf Bey cüzdanından çıkardığı bir reçeteyle bir beş liralık kaimeyi uzatarak…” –H. R. Gürpınar.

  kaime eş anlamlısı

  buyruk
  is. 1. Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir, ferman. 2. Egemenlik: Birinin buyruğunda yaşamak.ferman
  is. (ferma:nı) 1. Buyruk, emir. 2. tar. Osmanlı Devleti’nde padişahın verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan yazılı buyruk, yarlık: “Bizde Tanzimat fermanı henüz okunmamıştır.” –N. Cumalı.kayme
  is. hlk. Kâğıt para, kaime.

  “kaime” için örnek kullanımlar

  Osmanlı döneminde üçgene müselles, alan için Mesaha-i sathiye, dik açı yerine zaviye-i kaime, yükseklik yerine kaide irtifaı deniliyordu.
  Kaynak: Geometri (kitap)1839 yılında bu tedbirler yeterli gelmeyince kaime çıkarılmıştır. Kaime enflasyonist bir etki yaratmıştır. 1840 yılında mali bunalımın daha
  Kaynak:

  Devamını Oku
 • pençeli ferman:

  Tarama Sözlüğü

  pençeli ferman anlamı
  Tuğralı (turalı) ferman.

  Devamını Oku
 • ferman:

  BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

  ferman anlamı
  Osmanlı devletinde padişahın verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan yazılı buyruk.

  Güncel Türkçe Sözlük

  ferman anlamı
  is. (ferma:nı) 1. Buyruk, emir. 2. tar. Osmanlı Devleti’nde padişahın verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan yazılı buyruk, yarlık: “Bizde Tanzimat fermanı henüz okunmamıştır.” –N. Cumalı.

  Kişi Adları Sözlüğü

  Ferman anlamı Köken: Far.
  Cinsiyet: Erkek
  1. Buyruk, emir. 2. Tanrı buyruğu.

  Türkçe – İngilizce

  ferman anlamı
  isim
  1) edict
  2) decree
  3) firman
  4) writ
  5) rescript
  6) ordinance
  7) imperial order

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  ferman anlamı
  Emir emirname

  Artvin Yusufeli Uşhum köyü

  ferman eş anlamlısı

  buyruk
  is. 1. Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir, ferman. 2. Egemenlik: Birinin buyruğunda yaşamak.emir
  (I) is. 1. Buyruk, komut, talimat, ferman. 2. İstek: “İkide birde dönüp benden bir emrim olup olmadığını soruyordu.” –Y. K. Karaosmanoğlu. 3. bit. b. Orta Anadolu’da şarap yapımı için üretilen, orta kalın kabuklu, beyaz renkli, kısa ve karışık budanan bir tür üzüm.emir
  (II) is. (emi:r) Araplarda ve daha başka Müslüman ülkelerde bir kavim, şehir veya ülkenin başı.yarlık
  is. tar. Ferman.

  “ferman” için örnek kullanımlar

  Sorulara yanıt verirken, ferman okur gibi ve resmi bir dil kullanıyordu.When answering the questions, and the official language used as the edict reads.Kaynak: hurriyet.deBeyin cerrahını arayacağını söyleyen Ferman, beyin cerrahını aramaz.Ferman who seek neurosurgeon, does not look neurosurgeon.Kaynak: sondakika.comSonrasında, ferman olmadan, sessiz sedasız bir cami daha yapıyor usta mimar.Then, without a writ, quietly doing the master architect than a mosque.Kaynak: ntvmsnbc.comCibrile ferman olup, Refref adlı bir Cennet Burağı getirip Hz.Jibril decree, and bring Prophet Burağı Refref called Heaven.Kaynak: hakimiyet.comyoğun olarak yaşadığı Beşikdüzü nden üç ağa 1834 yılında ferman getirterek Beşikdüzü’nü kurarlar.1856 yılına kadar Beşikdüzü’nü yönetirler.
  Kaynak: BeşikdüzüDarülaceze, 1895 yılında padişah II. Abdülhamit ‘in ferman ı üzerine Okmeydanı ‘nda 27.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur.
  Kaynak: DarülacezeKahramanmaraş ‘ın Zeytun kazasında, gerçekleşmiştir. Zeytun Ermenileri , IV. Murat tarafından verildiğini iddia ettikleri bir ferman a
  Kaynak: Zeytun İsyanı (1780)Hattı hümayun, Osmanlı padişahlarının önemli konularda bizzat yazdıkları ya da notlar düştükleri ferman lara verilen ad . Osmanlı devlet
  Kaynak: Hattı hümayunTahvil Kalemi, yüksek dereceli görevlilierin (vezir , beylerbeyi , sancakbeyi ) özlük işleriyle ferman ve beratları düzenlerdi.
  Kaynak: Tahvil KalemiBu ferman ile padişah, fermanda ilân edilen ilkelere ve konulacak kanunlara uyacağına yemin etti Tanzimat Fermanı’nın tamamlayıcısı ve
  Kaynak:

  Devamını Oku
 • Fermude:

  Kişi Adları Sözlüğü

  Fermude anlamı Köken: Far.
  Söyleyiş: (fermu:de) Cinsiyet: Kız
  1. Emir, buyruk, ferman. 2. Emrolunmuş, buyurulmuş.

  Devamını Oku
 • emir sımak:

  Tarama Sözlüğü

  emir sımak anlamı
  Karşı gelmek, emir dinlememek.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar