beylikçi ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

beylikçi anlamı
Padişah divanı kaleminin başı; aynı zamanda bütün Divan-ı Hümayun kalemlerinin reisülküttaptan sonra en yüksek buyurucusu.

Güncel Türkçe Sözlük

beylikçi anlamı
is. tar. Divani kalemin başı.
Sponsorlu Bağlantılar

beylikçi ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • beylik söz:

  Güncel Türkçe Sözlük

  beylik söz anlamı
  is. Herkesin kullandığı, etkisi kalmamış söz: “Darılma ama bunlar bana hep birtakım beylik sözler gibi geliyor.” –O. C. Kaygılı.

  Devamını Oku
 • beylik kalemi:

  BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

  beylik kalemi anlamı
  bakınız» divan kalemi.

  Devamını Oku
 • reisülküttap:

  BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

  reisülküttap anlamı
  XVII. yüzyıla değin padişah divanı yazmanlarının başı, bundan sonra 1835’e değin bugünkü dışişleri bakanı dengi olan orunlu kişinin adı.

  Güncel Türkçe Sözlük

  reisülküttap, -bı anlamı
  is. (rei:sülkütta:bı) tar. 1. XVII. yüzyıla kadar Osmanlılarda padişah divanı kâtiplerinin başı, reis efendi. 2. Tanzimattan önce Osmanlı Devleti’nin Dışişleri Bakanı.

  “reisülküttap” için örnek kullanımlar

  Daha sonra amedciliğe (1820), Divan-ı Hümayun beylikçiliğine (1824) ve reisülküttap lığa (1827) atandı. II. Mahmud ‘un çevresindeki en
  Kaynak: Pertev PaşaSonra Veziri Azam, kubbe vezirleri, defterdar, reisülküttap, beylerbeyi, sancakbeyleri ile Türkmen beylerinin mehterhaneleri var idi.
  Kaynak: Mehter

  Devamını Oku
 • beylik:

  BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

  beylik anlamı İng. Principality Alm. Fürstentum Fr. Principauté
  Bir beyin yönetimi Altındaki ülke, küçük devlet: Anadolu Beylikleri, Eretna Beyliği, Erdel Beyliği gibi.beylik anlamı Osm. Mîrî
  Devlete özgü, resmî.

  Güncel Türkçe Sözlük

  beylik, -ği anlamı
  is. 1. Bey olma durumu. 2. Bir çeşit küçük ve ince asker battaniyesi. 3. sf. Devletle ilgili, devlete özgü olan, devlet malı olan, mirî. 4. sf. Herkesin kullandığı, herkesin bildiği: “Çaresiz yine güneyde beylik bir tatil köyüne gideceğiz.” –H. Taner. 5. sf. Basmakalıp: “Aramızdaki konuşmalar, beylik konuşmalar sınırını aşmamıştı.” –Y. K. Karaosmanoğlu. 6. mec. Rahat yaşama. 7. tar. merkeze Tam bağlı olmayarak bir beyin yönetimi altındaki ülke, emirlik, emaret, mirlik: “Sonunda bütün bu beylikler Osmanlı İmparatorluğu’nun bayrağı altında toplandı.” –C. Uçuk. 8. esk. Hükûmet: Beylikten alacaklı olmak.

  Türkçe – İngilizce

  beylik anlamı
  sıfat
  1) stereotypical
  2) conventional
  3) hackneyed
  4) stereotyped
  isim
  1) seigniory

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  beylik anlamı
  1. Damızlık hayvan. 2. Köyün ortak malı, semiz sığır. 3. Tosun, burulmuş erkek dana.beylik anlamı
  Köylü tarafından ağalarına ekilen özel tarla.

  Antalya

  beylik anlamı
  Nişanlanacak erkek tarafından seçilen nişan takıcı kadınlar.

  Berit ve Gâvurdağı Yörükleri –Maraş

  Yerleşim Birimleri Sözlüğü

  Beylik anlamı
  Bursa ili, Karacabey ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.Beylik anlamı
  Mardin ili, Nusaybin ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.Beylik anlamı
  Samsun ili, Ondokuzmayıs ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  beylik eş anlamlısı

  basmakalıp
  sf. (basma’kalıp) Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, harcıâlem, klişe: “Kimi daha da iyi söylenebilecek basmakalıp fikirleri piyesleştirdiğinden dem vurdu.” –H. Taner.emaret
  is. (ema:ret) Beylik.emirlik
  is. Beylik.hükûmet
  is. (hükû:met) 1. Bakanlar Kurulu: Hükûmet değişti. 2. Bir ülkenin yönetim kuruluşları: “Kadınlar çil yavrusu gibi dağılmış, hükûmete haber vermişler, hükûmet gelmiş, ölüyü kaldırmışlar.” –H. E. Adıvar. 3. Devlet yönetimi: Osmanlı hükûmeti zamanında. 4. Hükûmet konağı: “Hükûmetin karşısındaki Türklerin merkez kumandanlık dairesine girince şapkasını çıkardı.” –Ö. Seyfettin.mirî
  sf. (mi:ri:) esk. 1. Hükûmetin, hazinenin malı olan, beylik. 2. is. tar. Devlet hazinesi.

  “beylik” için örnek kullanımlar

  Burada beylik tabancasıyla bir el başına ateş eden Albayrak öldü.Albayrak, who fired a pistol per hand you are dead.Kaynak: habermolasi.com* Feministler her lafa kanmaz, onlara sakın “beylik” laflar etmeyin!* Feminists each lafa fooled, they do not "stereotypical" Do not words!Kaynak: yeniasir.com.trBen ona ne kadar erkeklik, beylik yaptıysam o da hanımlığını gösterdi.I told her how masculinity, principality did, and he showed hanımlığını.Kaynak: bugun.com.trEmekli binbaşı Gökhan Aykan, beylik tabancasıyla otomobilinde intihar etti.Retired Major Jennifer Aykan, committed suicide car in his service pistol.Kaynak: ulusalkanal.com.tr

  Devamını Oku
 • beylik tabanca:

  Güncel Türkçe Sözlük

  beylik tabanca anlamı
  is. Ordu veya emniyet mensuplarına görev dolayısıyla verilen tabanca.

  Devamını Oku
 • beylik toprak:

  BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

  beylik toprak anlamı Osm. Arazi-i emiriyye, arazi-i mîriyye
  Doğrudan doğruya devlete bağlı olan ve bireylere dağıtılan toprak.

  Devamını Oku
 • beylik düşünce:

  BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

  beylik düşünce anlamı Fr. lieux communs
  Herkesçe bilinen, genel, değersiz düşünce.

  Devamını Oku
 • beylik kazması:

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  beylik kazması anlamı
  Geniş ağızlı, büyükçe bir çeşit kazma.

  *Güdül ve köyleri Ankara

  Devamını Oku
 • beylik fırın has çıkarır:

  Güncel Türkçe Sözlük

  beylik fırın has çıkarır anlamı
  şaka “devlet görevlisi olmanın insana birçok kazanç sağladığını anlatmak için söylenen bir söz” anlamında kullanılan bir söz.

  Devamını Oku
 • beylik oyunu:

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  beylik oyunu anlamı İng. drama of chivalry Osm. şövalyelik piyesi Alm. Ritterdrama Fr. pièce de chevalerie
  Almanya’da ortaçağ yazınını kaynak alan kahramanlık ve şövalyelik oyunu.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar