belirsiz betim ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

belirsiz betim anlamı İng. ambiguous figure Osm. müphem şekil
Uzancalı ya da çıkarımcı ölçerlerde kullanılan, belirgin bir anlatımı bulunmadığı için değişik biçimlerde anlaşılmaya ve yorumlanmaya elverişli ölçek sınarı. bakınız» çıkarımcı yordam, kestirimci inceleme, uzancalı yordam.
Sponsorlu Bağlantılar

belirsiz betim ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • betim:

  BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü

  betim anlamı Osm. tasvir Alm. Bild, Schilderung Fr. image
  (Resim, Heykel) Her hangi bir şeyin resmi, heykeli.

  BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü

  betim anlamı İng. description, singular description, definite description Osm. tasvir Alm. Kennzeichnung
  (…) Anl. tekil betim. Örn. ‘Çalıkuşu’nun (biricik) yazarı.’

  BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

  betim anlamı Osm. tasvir Fr.description
  Söz ve yazı ile bir nesneyi göz önünde canlandırma.

  BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

  betim anlamı İng. figure Osm. şekil
  Belli bir anlamı ya da kavramı, bir simge ya da anlatımı dile getirmek üzere başvurulan göstersel biçim.

  Güncel Türkçe Sözlük

  betim anlamı
  is. 1. Betimleme işi, betimleme. 2. ed. Bir şeyi, bir kimseyi, bir olay veya duyguyu betimleyen söz veya yazı, tasvir.

  Kişi Adları Sözlüğü

  Betim anlamı Köken: T.
  Cinsiyet: Erkek
  1. Bir şeyi, bir kimseyi, bir olay veya duyguyu betimleyen söz veya yazı. 2. Herhangi bir şeyin resmi veya heykeli.

  betim eş anlamlısı

  betimleme
  is. Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, tasvir: “Nedir ki, o şiirlerde betimleme ya da öykü ögeleri ağır basar.” –N. Cumalı.tasvir
  is. 1. Betimleme: “Bu, Salihli sokaklarında tasvire sığmaz bir kargaşalık ve vaveyla idi.” –M. Ş. Esendal. 2. ed. Betim. 3. hlk. Resim.

  Devamını Oku
 • tekil betim:

  BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü

  tekil betim anlamı
  bakınız» betim.

  Devamını Oku
 • uzancalı yordam:

  BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

  uzancalı yordam anlamı İng. projective technique
  Bireye, ilk bakışta açık bir anlamı bulunmayan uyarıcı bir durum sunarak bu durum karşısında gösterdiği özgür tepkilerle dile getirdiği yanıtlar aracılığıyla kendisini yansıtma olanağı veren ölçme yordamı, bakınız» dolaylı yordam, kestirimci inceleme.

  Devamını Oku
 • belirsiz soru:

  BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

  belirsiz soru anlamı İng. unspecified question Osm.muğlak sual
  Kaypak ve yuvarlak sözcükler kullanan ve belirgin bir anlamdan yoksun olduğu için yetersiz ölçümler veren soru.

  Devamını Oku
 • belirli belirsiz:

  Güncel Türkçe Sözlük

  belirli belirsiz anlamı
  sf. Yarı belirgin durumda, az çok belli olan: “Belirli belirsiz incecik bir çizgi arasından gördüğü garip bir surat.” –Ç. Altan.

  Devamını Oku
 • betim mantığı:

  BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü

  betim mantığı anlamı İng. logic of description
  Temel mantığa betimleyicileri katmakla elde edilen genleşmiş mantık dizgesi,

  Devamını Oku
 • bilinçli belirsizlik:

  BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

  bilinçli belirsizlik anlamı İng. conscious use of ambiguity Osm. kasıtlı müphemiyet
  Özellikle çıkarıma ya da uzancalı yordamlarda tutum ve kanıları ölçülen kişilerin yanıtlarını etkilememek üzere söz, soru, anlatım ve görünülerin bilinçli olarak kapalı bırakılmasından doğan belirsizlik, bakınız» belirsiz betim, görünülü yordam.

  Devamını Oku
 • belirsiz uyaran:

  BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

  belirsiz uyaran anlamı İng. ambiguous stimulus
  Birden çok anlamı verecek nitelikteki uyaran.

  Devamını Oku
 • bebek oyunlu ölçer:

  BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

  bebek oyunlu ölçer anlamı İng. doll-play test
  Özellikle çocukların tutum ve eğilimlerini sapTamak üzere, onlara çeşitli toplumsal kişilikleri simgeleyen bebekler vererek, belli yaşam durumlarını oyunluğa koyarcasına oynamalarını isteyen kestirimci ve uzancalı gözlem yordamı, bakınız» uzancalı yordam

  Devamını Oku
 • belirsiz beti:

  BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

  belirsiz beti anlamı İng. ambiguous figure
  Sürekli olarak bakıldığı zaman, görünende hiç bir değişiklik olmadan türlü yollarla yorumlanabilen betiler. (Örneğin: Bir merdiveni gösteren çizgiler istendiği zaman yukardan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya bakılıyormuş izlenimini verir.)

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar