belediye tiyatrosu ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

belediye tiyatrosu anlamı İng. municipal theatre, borrough theatre Alm. Stadttheater, städtisches Theater Fr. théâtre municipal
Belediyeden ödenek alarak çalışan ve belediye hizmetlerinden birini gören tiyatro.
Sponsorlu Bağlantılar

belediye tiyatrosu ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • bireşim tiyatrosu:

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  bireşim tiyatrosu anlamı İng. synthetic theatre Osm. sentez tiyatrosu Alm. synthetisches Theater Fr. théâtre synthétique
  Tüm sanatların bir uyum içinde kaynaştırıldığı ve bundan bireşimsel bir bütün ortaya çıkarıldığı tiyatro. bakınız» tümcül tiyatro.

  Devamını Oku
 • gençlik tiyatrosu:

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  gençlik tiyatrosu anlamı İng. juvenile theatre youth theatre Alm. Jugendtheater Fr. théâtre pou la jeunesse
  Orta öğretimdeki gençler tarafından kurulan, yönetilen ve gerçekleştirilen tiyatro. Gelişmiş ülkelerde bunlara devlet ödeneği sağlanır.

  BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

  gençlik tiyatrosu anlamı İng. youth theatre Alm. Theater der jugend Fr. théâtre pour les jeunes
  1. Gençlerin bir araya gelerek kurdukları topluluk; 2. Repertuvarı gençlik için düzenlenmiş eğitsel tiyatro.

  Devamını Oku
 • devlet tiyatrosu:

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  devlet tiyatrosu anlamı İng. state theatre Alm. Staatstheater Fr. théâtre d’Etat
  Devleten ödenek alan, kamu hizmeti ile sorumlu olan geniş olanaklı tiyatro.

  “devlet tiyatrosu” için örnek kullanımlar

  Devlet Tiyatrosu‘nda 30 yıldan fazladır oyunculuk yapıyorum.State Theatre and acting in more than 30 years in the making.Kaynak: sabah.com.tr

  Devamını Oku
 • sanat tiyatrosu:

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  sanat tiyatrosu anlamı İng. non-profit theatre, art theatre Alm. Nichtkassentheater, Kunsttheater Fr. théâtre non commercial, théâtre d’art
  Tiyatroda kazancı düşünmeden, sanat eylemini gerçekleştirirken seyircisine düşünce ve duygu açısından katkıda bulunmayı amaç edinen tiyatro. Tecimsel tiyatronun karşısında yer alır.

  BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

  sanat tiyatrosu anlamı İng. art theater Alm.Kunsttheater Fr. théâtre d’art
  Salt sanat düşüncesi ile kurulmuş tiyatro. Tecim tiyatrosunun karşıtıdır, (bakınız» tecim tiyatrosu.)

  Devamını Oku
 • Roma tiyatrosu:

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  Roma tiyatrosu anlamı İng. roman theatre Alm. römisches Theater Fr. théâtre romain
  İÖ üçüncü yüzyıldan İS Altıncı yüzyıla dek uzanan bir süreç içinde var olmuş olan tiyatro.

  Devamını Oku
 • susku tiyatrosu:

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  susku tiyatrosu anlamı İng. theatre of silence Osm. susmalı tiyatro Alm. Theater der Schweigens Fr. théâtre de silence
  Anlatımı olamayacak anları suskuda belirterek, duyguların ve düşüncelerin algılanmasını seyircinin imga gücüne bırakmayı amaçlayan tiyatro.

  Devamını Oku
 • okul tiyatrosu:

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  okul tiyatrosu anlamı İng. college theatre Osm. mektep tiyatrosu Alm. Schultheater Fr. théâtre de collège
  Okul öğrencilerinin kurdukları ve gerçekleştirdikleri tiyatro. bakınız» gençlik tiyatrosu, üniversite tiyatrosu.

  Devamını Oku
 • kıyıcılık tiyatrosu:

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  kıyıcılık tiyatrosu anlamı İng. theatre of cruelty Alm. Theater der Grausamkeit Fr.théâtre de cruauté
  Antonin Artaud’nun 1938’de öne sürdüğü, oyunculuğu bilincin yok edildiği trans durumuna kadar götüren, dolayısıyla oyuncuyu yok eden ve seyredeni şoka uğratacak sahneleri kapsayan aşın bireyci tiyatro anlayışı.

  BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

  kıyıcılık tiyatrosu anlamı Alm. Theater der Grausamkeit Fr. théâtre de cruauté
  Arthur Antoine’ın (1896-1948) ileri sürmüş olduğu bir tiyatro türü. “Le Théâtre et son double” adlı yazısında tümcül tiyatro ister. Bu sırada da us’dan vazgeçer.

  Devamını Oku
 • bildiri tiyatrosu:

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  bildiri tiyatrosu anlamı İng. informative theatre Osm. manifesto tiyatrosu Alm. informatives Theater Fr. théâtre informatif
  Güncel konuları belli bir tutumla yansıtan ve seyirciyi etki Altına almayı amaçlayan tiyatro anlayışı.

  BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

  bildiri tiyatrosu anlamı Alm. ınformatives Theater
  Günlük konuları belli bir tutumla yansıtan ve seyircide bir etki yaratmayı ödev edinen tiyatro anlayışı.

  Devamını Oku
 • geleneksel Türk tiyatrosu:

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  geleneksel Türk tiyatrosu anlamı
  Türk toplumuna özgü gösterim türlerini kapsayan halk tiyatrosu ve köy tiyatrosu geleneğini içeren tiyatro. Bunun içine, gölge oyunu, kukla, Ortaoyunu, meddah, dramatik danslar ve konulu savaş oyunları girer.

  “geleneksel Türk tiyatrosu” için örnek kullanımlar

  Geleneksel Türk Tiyatrosu‘nun bir parçası olan gölge oyunuyla ilgili 250 figürü bulunan Yoltaş, 140’ını beğeniye sundu.Traditional Turkish Theatre 'which is a part of the figure of 250 in the shade Yoltaş about the game, presented 140'ını taste.Kaynak: hurriyet.com.trErbil Göktaş, Geleneksel Türk Tiyatrosu ustalarından Alpay Ekler, oyun yazarı Oktay Emre ve Turgay Yıldıran, Devlet Tiyatrosu oyuncusu Okday Korunan’ın bulunduğu Yeni Tiyatro Dergisi’nin hakemliğini ise, Prof.Erbil Goktas, masters of traditional Turkish theater Attachments Alpay, playwright Vijay and Turgay Yıldıran Oktay, the State Theatre, New Theatre Magazine arbitration where the player Okday Korunan'ın, Prof.Kaynak: tiyatronline.com

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar