be under the sway of ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizce - Türkçe

be under the sway of anlamı
egemenliği Altında
Sponsorlu Bağlantılar

be under the sway of ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • hold sway:

  “hold sway” için örnek kullanımlar

  Hope for the next three months will hold sway over experience.Önümüzdeki üç ay için umut aşkın deneyimi sway yapacak.Kaynak: dawn.comBig guns hold sway in Triumph Hurdle.Büyük silahlar Triumph Hurdle sway tutun.Kaynak: independent.ie

  Devamını Oku
 • sway:

  İngilizce – Türkçe

  sway anlamı
  isim
  1) tesir
  2) sallanma
  3) etki
  4) idare
  5) dalgalanma
  6) egemenlik
  7) hükmetme
  fiil
  1) etkilemek
  2) eğmek
  3) hükmetmek
  4) yönlendirmek
  5) sallanmak
  6) aklını çelmek
  7) sarsılmak
  8) hüküm sürmek
  9) eğilimi olmak
  10) meyilli olmak
  11) saptırmak
  12) etki etmek
  13) üzerinde etkisi olmak

  “sway” için örnek kullanımlar

  A misdirected Jimmy Bouncer gives Ruthers chance to sway out of the way.Bir yanlış yönlendirilmiş Jimmy Bouncer yolumdan sway tercihimdir şans verir.Kaynak: bbc.co.ukGreg Monroe held some sway in the Pistons’ drafting of Andre Drummond.Greg Monroe Andre Drummond Pistons 'hazırlanmasında bazı hakim.Kaynak: sports.yahoo.comThis prevented Argentina from using exit consent to sway creditors to participate.Bu katılmak için alacaklılar sway çıkış izni kullanarak Arjantin engelledi.Kaynak: emergingmarkets.orgEven if, ultimately, their words weren’t enough to sway voters.Bile, sonuçta, onların sözlerini seçmenlerin sway için yeterli değildi.Kaynak: mtv.comThe term sway has a specific meaning in the technique of ballroom dance s. Basically, it describes a dancer’s body position in which the
  Kaynak: Sway (dance)A sway bar or anti-roll bar or stabilizer bar is a part of an automobile suspension that helps reduce the body roll of a vehicle during
  Kaynak: Sway bar

  Devamını Oku
 • hâkim olmak:

  Güncel Türkçe Sözlük

  hâkim olmak anlamı
  1) buyruğunu yürütmek, egemenliğini sürdürmek: “Bir milletin ruhu zapt olunmadıkça, bir milletin azim ve iradesi kırılmadıkça o millete hâkim olmanın imkânı yoktur.” –Atatürk. 2) etkili olmak, hükmetmek: “Islak saçları bir beyaz tülbende sarılı, hamamdan yeni çıkmış bir Türk kızı onun bütün hülyalarına hâkim olmaya başlamıştı.” –Y. K. Karaosmanoğlu.

  Türkçe – İngilizce

  hâkim olmak anlamı
  fiil
  1) control
  2) dominate
  3) master
  4) command
  5) hold sway over
  6) possess
  7) become a judge
  8) predominate
  9) rule over
  isim
  1) have a command of

  Devamını Oku
 • ekonomi ve akça egemenliği:

  BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü

  ekonomi ve akça egemenliği anlamı İng. monetary sovereignity Osm. iktisadî ve malî hakimiyet Fr. souveraineté monétaire
  Bir ulusun egemenliğine dayanarak ekonomik durumunu düzenleme; pekleştirme ve güçlendirme amacıyla alacağı her tür önlem.

  Devamını Oku
 • voyvodalık:

  Güncel Türkçe Sözlük

  voyvodalık, -ğı anlamı
  is. 1. Voyvoda egemenliği. 2. Voyvodanın egemenliği Altındaki ülke.

  “voyvodalık” için örnek kullanımlar

  Polonya , voyvodalık (Lehçe : województwo) adı verilen 16 en üst düzey idari birimden oluşur. 14. yüzyıldan beri voyvodalık adı verilen bu
  Kaynak:

  Devamını Oku
 • come to the fore:

  “come to the fore” için örnek kullanımlar

  Her narration becomes increasingly unreliable as her fears come to the fore.Korkularını ön plana çıkıyor gibi Onun anlatım gittikçe güvenilmez hale gelir.Kaynak: smh.com.auWill emotions hold sway or will reason and logic come to the fore.Duygular sway tutar mısın veya öne akıl ve mantık gelecektir.Kaynak: pakobserver.netNew approaches to fertiliser purchases come to the fore.Gübre alımları için yeni yaklaşımlar ön plana çıkmaktadır.Kaynak: farmersguardian.comPlans for future railways are wonderful but in the meantime can common sense come to the fore?Gelecekte demiryolları için planlar harika ama arada sağduyu öne gelebilir?Kaynak: inmycommunity.com.au

  Devamını Oku
 • egemenlik:

  Güncel Türkçe Sözlük

  egemenlik, -ği anlamı
  is. 1. Egemen olma durumu. 2. Milletin ve onun tüzel kişiliği olan devletin yetkilerinin hepsi, hükümranlık, hâkimiyet: “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” –Anayasa.

  Türkçe – İngilizce

  egemenlik anlamı
  isim
  1) sovereignty
  2) domination
  3) dominance
  4) reign
  5) rule
  6) hegemony
  7) supremacy
  8) sway
  9) ascendancy
  10) mastery
  11) ascendency
  12) imperium
  13) raj

  egemenlik eş anlamlısı

  hâkimiyet
  is. (hâ:kimiyet) Egemenlik: “Hâkimiyet, bilakayduşart milletindir.” –Atatürk.hükümranlık
  is. Egemenlik: Eskiden Bulgaristan Osmanlı Devleti’nin hükümranlığı altında bir prenslikti.

  “egemenlik” için örnek kullanımlar

  Bu pazarlıkta Türk milletinin egemenlik hakları peşkeş çekiliyor.This bargaining rights are being transferred to the sovereignty of the Turkish nation.Kaynak: hurriyet.com.trKürtlerin eşitlik ve egemenlik hakkı müzakere konusu değildir, olamaz.Equality and sovereignty of the Kurds is not a matter of negotiation, no.Kaynak: haberdiyarbakir.comTekrar ediyorum; egemenlik haklarımıza zarar veren hareketleri kabul etmeyeceğiz.I repeat, we will not accept actions that harm our rights of sovereignty.Kaynak: abhaber.comCumhuriyeti kurarken Meclisin duvarına; ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir!’When installing the wall of the Assembly of the Republic, 'Sovereignty unconditionally belongs to the nation!'Kaynak: turkiyegazetesi.com.trUlusal Egemenlik ya da millî hâkimiyet, devlet in gücü olan egemenliğin doğrudan doğruya ulusa ait olmasıdır. Millî egemenlik, ulus
  Kaynak: Ulusal egemenlikBu egemenlik biçiminde egemen egemenliğini yazılı ve nesnel hukuka değil, örf ve adetlere dayandırır. Yönetilenler de alışılmış
  Kaynak: Geleneksel EgemenlikWeber ‘e göre çağdaş devlet lerde hakim olan egemenlik tipi budur. Bu devletlerde egemenliğin meşruluğu aklî-yasal bir otoriteye
  Kaynak: Akli egemenlikUlusal egemenlik, hakimiyetin kayıtsız şartsız milletine ait olmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti ‘nin kurucusu ve milli kahraman Mustafa Kemal
  Kaynak:

  Devamını Oku
 • aşama düzeni:

  BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

  aşama düzeni anlamı İng. hierarchy Alm. hierarchie Fr.hierarchie hierarkhia
  (Yun. hierarkhia: hieros = kutsal, arkhe = egemenlik, güç, erk) : 1- (Kök anlamında) Kutsal sayılan kişilerin egemenliği; bu egemenliğin taşıyıcıları (rahipler) arasındaki düzen. // Bu sıralamada, bir basamakta yer alan öğelerin önemiyle sayısı ters orantılıdır. 2- Öğelerin önemine göre yapılan sıralama; aşamalar, basamaklar zinciri. (Ör. Bilimlerin, değerlerin aşama düzeni.)

  Devamını Oku
 • ilhanlık:

  Güncel Türkçe Sözlük

  ilhanlık, -ğı anlamı
  is. 1. İlhan olma durumu. 2. Kendi topraklarında oturan çeşitli ulusları egemenliği Altında toplayan devlet biçimi, imparatorluk. 3. Böyle bir devletin yönetimi altındaki ülkelerin bütünü.

  ilhanlık eş anlamlısı

  imparatorluk
  is. 1. İmparator olma durumu veya unvanı, ilhanlık. 2. Kendi topraklarında oturan çeşitli milletleri egemenliği altında toplayan devlet biçimi.

  Devamını Oku
 • hâkimiyetimilliye:

  Güncel Türkçe Sözlük

  hâkimiyetimilliye anlamı
  is. (hâ:kimiyetimilliye) esk. Ulusal egemenlik, millî egemenlik.

  “hâkimiyetimilliye” için örnek kullanımlar

  Millî egemenlik, ulus egemenliği ya da hâkimiyetimilliye olarak da adlandırılır. Ulusal egemenliğin var olduğu devletlerde, kurucu ve
  Kaynak: Ulusal egemenlikhâkimiyetimilliye. Hâkimiyet-i Milliye – Ulusal egemenlik , millî egemenlik. Hâkimiyet-i Milliye – Gazete. Hâkimiyet-i Milliye Bayramı – 23
  Kaynak: Hâkimiyet-i Milliye

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar