ayrılımlı boşinanç boyutu ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü

ayrılımlı boşinanç boyutu anlamı İng. divergence dimension of superstition Alm. Divergenz Dimension der Aberglauben Fr. dimension divergence de la superstition
Boşinançların, bağlı bulundukları toplum ve çağ koşullarına uygun olarak gösterdiği değişim özellikleri, bakınız» boşinanç boyutları.
Sponsorlu Bağlantılar

ayrılımlı boşinanç boyutu ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • tümlenimsel boşinanç boyutu:

  BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü

  tümlenimsel boşinanç boyutu anlamı İng. elaboration dimension of superstition Alm. entwicklungsdimension der Aberglauben Fr. dimension élaboration de la superstition
  Boşinançların bağlı bulundukları toplum ve çağlara uygun olarak değişmelerinin tümü. bakınız» boşinanç boyutları, krş. genel gelenek boyutu, genel görenek boyutu.

  Devamını Oku
 • azalımlı boşinanç boyutu:

  BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü

  azalımlı boşinanç boyutu anlamı İng. reduction dimension of superstition Alm. Reduktionsdimension Aberglauben Fr. dimension réduction de la superstition
  Zamanla boşinançlarda saptanan sayısal azalma, bakınız» boşinanç boyutları.

  Devamını Oku
 • yakınsak boşinanç boyutu:

  BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü

  yakınsak boşinanç boyutu anlamı İng. convergence dimension of superstition Alm. naherkommende Dimension der Aberglauben Fr. dimension convergence de la superstition
  Değişik boşinançların benzer görünüm kazanabilmelerini sağlayan özellik, bakınız» boşinanç boyutları.

  Devamını Oku
 • boşinanç boyutları:

  BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü

  boşinanç boyutları anlamı İng. dimensions of superstition Osm. batıl itikat buutları Alm. Aberglaubensdimensionen Fr. dimensions de la superstition
  Boşinançlarda saptanan özelliklerin tümü. bakınız» dosdoğru boşinanç boyutu, tümlenimsel boşinanç boyutu, yakınsak boşinanç boyutu, azalımlı boşinanç boyutu, ayrılımlı boşinanç boyutu, krş. gelenek boyutları.

  Devamını Oku
 • sözlü boşinanç:

  BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü

  sözlü boşinanç anlamı İng. oral, superstition Osm. şifahi batıl itikat Alm. mündliche Aberglauben Fr.superstition orale
  Konuşma yoluyla çağdan çağa, kuşaktan kuşağa aktarılan boşinanç. bakınız» boşinanç. krş. sözlü gelenek, sözlü görenek.

  Devamını Oku
 • boşinançsal katman:

  BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü

  boşinançsal katman anlamı İng. stratum of superstition Osm. batıl itikat tabakası Alm. Aberglaubensschicht Fr. couche de superstition
  Boşinançların bağlı oldukları tarihsel katman, bakınız» boşinanç. krş. geleneksel katman, göreneksel katman.

  Devamını Oku
 • genel gelenek boyutu:

  BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü

  genel gelenek boyutu anlamı İng. dimension elaboration of tradition Alm. entwicklung Traditionsdimension Fr.dimension élaboration de la tradition
  Geleneklerin kökeninde varolan gelişme gücü. bakınız» gelenek boyutları.

  Devamını Oku
 • dosdoğru gelenek boyutu:

  BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü

  dosdoğru gelenek boyutu anlamı İng. direct dimension of tradition Alm. direkt Traditionsdimension Fr. dimension directe de la tradition
  Geleneğin kuşakları birbirlerine bağlayan özelliği, bakınız» gelenek boyutları.

  Devamını Oku
 • boşinanç:

  BSTS / Budunbilim Terimleri Sözlüğü

  boşinanç anlamı İng. superstition Osm. batıl itikat Alm. Aberglaube Fr. superstition
  Korku, umarsızlık, çağrışım gibi ruhsal nedenlerle beliren; geleceği bilmek isteğiyle kimi rastlantısal benzerlikleri iyilik ya da kötülüğün önbelirtileri olarak değerlendiren; bilimin ve geçerli bir dinin kabullenmediği doğaüstü güçlerin varlığını tasarımlayan, kuşaktan kuşağa geçen yanlış inanmalar.

  BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü

  boşinanç anlamı İng. superstition Osm. batıl itikat Alm. Aberglaube Fr. superstition
  Kaynakları bilimsel ve dinsel bir temele dayanmayan, tarihin derinliklerinden gelerek çağımıza ulaşan, bugünkü anlayışa ters düşmelerine karşın, halkın bilinçsizce kullandığı kalıpsal inançlar dizgesi, bakınız» sözlü boşinanç, boşinançsal süreklilik, boşinançsal katman, boşinançsal gerileme, boşinançsal çevre.

  BSTS / Toplumbilim Terimleri

  boşinanç anlamı İng. superstition Osm. batıl itikad Fr. superstition
  Kimi sözlerin, eylemlerin, sayıların, davranışların… istenen ya da istenmeyen sonuçlar doğuracağına değin yanlış inanış.

  “boşinanç” için örnek kullanımlar

  Artvin çevresinde inanılan boşinanç yaratığı. Uylakların, geceleri dışarıda dolaşan veya yolculuk eden kimselere musallat olduğuna
  Kaynak: Uylak

  Devamını Oku
 • boşinançsal çevre:

  BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü

  boşinançsal çevre anlamı İng. circle of superstition Alm.Aberglaubenskreis Fr. circle de superstition
  Benzer boşinançları taşıyan bireylerden oluşan çevre. krş. geleneksel çevre, göreneksel çevre.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar