ayrılabilir uzay ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

ayrılabilir uzay anlamı İng. separable space Fr. espace séparable
Sayılabilir bir yoğun altküme varlayan ilingesel uzay.ayrılabilir uzay anlamı İng. separable space Alm. separabler Raum Fr. espace separable Az. separabel feza
Sayılabilir yoğun alt kümesi bulunan topolojik uzay.
Sponsorlu Bağlantılar

ayrılabilir uzay ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • birinci sayılabilir uzay:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  birinci sayılabilir uzay anlamı İng. first countable space Fr. espace comptable premier
  Birinci sayılabilme belitini gerçekleyen ilingesel uzay.birinci sayılabilir uzay anlamı İng. first countable space Alm. Raum der dem ersten Abzählbarkeitsaxiom genügt Fr. espace a caractére dénombrable Az. birinci hesabililik aksiomlu feza
  (…) koşulunu sağlayan, başka bir deyişle her noktası sayılabilir bir komşuluklar tabanına sahip olan X topolojik uzayı, birinci türden sayılabilir uzay.

  Devamını Oku
 • sayılabilir kompakt uzay:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  sayılabilir kompakt uzay anlamı İng. countably compact space Alm. abzählbar kompakter Raum Fr. espace dénom-brablement compact Az. hesaplanabilen kompakt feza
  Her sayılabilir açık örtüsünün sonlu bir alt örtüsü bulunan topolojik uzay.

  Devamını Oku
 • ilingesel uzay:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  ilingesel uzay anlamı İng. topological space Osm. topolojik uzay Alm. topologischer Raum Fr.espace topologique
  Üzerinde bir ilingesel yapı bulunan küme.

  Devamını Oku
 • türdeş ilingesel uzay:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  türdeş ilingesel uzay anlamı İng. homogeneous topological space Osm. homojen topolojik uzay Fr. espace lapologique homogène
  Her (…) ikilisi için f(x) = y olacak biçimde bir f : (…) ilingesel eşyapı dönüşümü varlayan X ilingesel uzayı.

  Devamını Oku
 • Baire uzayı:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  Baire uzayı anlamı İng. Baire space Alm.bairesche Räume Fr. espace de Baire
  Boş olmayan hiçbir açık altkümesi gevşek olmayan ilingesel uzay.Baire uzayı anlamı İng. Baire space Alm.Baire-Raum Fr.espace de Baire Az. Ber fezası
  Hiçbir yerde yoğun olmayan kapalı kümelerin her dizisinin bileşimi hiçbir yerde yoğun olmayan topolojik uzay.

  Devamını Oku
 • bağlantılı uzay:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  bağlantılı uzay anlamı İng. connected space Alm. zusammenhängenden Raum Fr. espace connexe
  Boş olmayan ayrık ve açık dilemsel iki altkümenin bileşimine eşit olmayan ilingesel uzay.bağlantılı uzay anlamı İng. connected space Alm. zusammenhängender Raum Fr. espace connexe Az. rabiteli feza
  Bağlantısız olmayan topolojik uzay.

  Devamını Oku
 • tümel düzgen uzay:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  tümel düzgen uzay anlamı İng. completely normal space Fr.espace complètement normal
  Kaplamları ayrık olan dilemsel iki altkümesi ayrık birer yöre varlayan ilingesel uzay.

  Devamını Oku
 • ilingesel doğrusal uzay:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  ilingesel doğrusal uzay anlamı İng. topologicàl linear space Osm. topolojik lineer uzay Alm. topologisch linearer Raum Fr. espace linéaire topologique
  Üzerinde biri ilingesel öteki doğrusal iki yapı olan ve toplama ile sayılla çarpma işlemleri sürekli olan küme. Anlamdaş. ilingesel yöney uzayı.

  Devamını Oku
 • çarpım ilingesel uzayı:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  çarpım ilingesel uzayı anlamı İng. product topological space Osm.çarpım topolojik uzay Fr.espace topologique produit
  Çarpım ilingesi ile birlikte ilingesel uzayların çarpım kümesi.

  Devamını Oku
 • ayrılmış uzay:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  ayrılmış uzay anlamı İng. separated space Alm. separierter Raum Fr.espace séparé
  bakınız» Hausdorff uzayı.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar