antagonistik simbiyozis ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Parazitoloji Terimleri Sözlüğü

antagonistik simbiyozis anlamı İng. antagonistic symbiosis, antipathetic symbiosis
İki organizma arasındaki birliktelikte birinin diğerine zarar verdiği ilişki, parazitizm.
Sponsorlu Bağlantılar

antagonistik simbiyozis ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • konjuktiv simbiyozis:

  BSTS / Parazitoloji Terimleri Sözlüğü

  konjuktiv simbiyozis anlamı İng. conjunctive symbiosis
  İki organizma arasında görülen vücut birleşiminin olduğu ilişki.

  Devamını Oku
 • simbiyozis:

  BSTS / Parazitoloji Terimleri Sözlüğü

  simbiyozis anlamı İng. symbiosis
  1. İki farklı organizmanın birlikte yaşaması veya yakın ilişkide bulunması. Organizmalardan her birine simbiyont adı verilmektedir. Bu ilişki mutualizmde her iki organizmanın faydalandığı, kommensalizmde simbiyontlardan birinin fayda gördüğü, ancak diğerinin etkilenmediği, parazitizmde birinin fayda diğerinin (konak) zarar gördüğü, amensalizmde birinin diğerinin etkilemeden diğerinin zarar gördüğü veya sinnekroziste olduğu gibi her ikisinin zarar gördüğü bir durum olabilir. 2. Ortak yaşama.

  Devamını Oku
 • parazitizm:

  BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü

  parazitizm anlamı
  bakınız» asalaklık.

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  parazitizm anlamı İng. parasitism Alm. Parasitismus, Parasitie Fr. parasitisme parasitas: asalak
  Bitki bitki, bitki hayvan ya da hayvan hayvan arasında olabilen ve parazitin konukçudan faydalanması sonucu konukçunun zarar görmesi.

  BSTS / Parazitoloji Terimleri Sözlüğü

  parazitizm anlamı İng. parasitism
  1. Bir ortak yaşama tipi olup bir arada yaşayan iki farklı organizmadan birinin diğerinin zararına ortaklıktan yararlanması, asalaklık. 2. Simbiyontun fayda gördüğü ancak konağın zarar gördüğü simbiyozis. 3. Parazitlerin neden olduğu enfeksiyon veya enfestasyon.

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

  parazitizm anlamı İng. parasitism
  Asalaklık.

  “parazitizm” için örnek kullanımlar

  Simbiyogenez ( parazitizm + simbiyoz), iki ayrı organizmanın birbirleriyle birleşerek tek ve yeni bir organizma oluşturması.
  Kaynak: Simbiyogenez

  Devamını Oku
 • symbiosis:

  İngilizce – Türkçe

  symbiosis anlamı
  isim
  1) sembiyoz
  2) ortakyaşama
  3) ortakyaşarlık

  “symbiosis” için örnek kullanımlar

  But for those with dementia, that symbiosis between mind and body has gone.Ama demans olanlar için, zihin ve beden arasındaki simbiyoz gitti.Kaynak: guardian.co.ukOtherwise, the evening is one of a beautiful and harmonious symbiosis.Aksi halde, akşam güzel ve uyumlu simbiyoz biridir.Kaynak: journal-online.co.ukIs the concept of a smartphone / tablet symbiosis a good, or a terrible one?Iyi ya da kötü tek bir akıllı telefon / tablet sembiyoz kavram mı?Kaynak: techpp.comSuch is the odd symbiosis between conflicting federal and state laws.Böyle çelişkili federal ve eyalet yasaları arasındaki garip ortaklığı.Kaynak: forbes.comMutualism is a type of symbiosis . Symbiosis is a broad category, defined to include relationships that are mutualistic, parasitic , or
  Kaynak: Mutualism (biology)Cleaning symbiosis is a mutually beneficial association (symbiosis ) between two species, where one (the cleaner) removes and eats
  Kaynak: Cleaning symbiosisIndustrial symbiosis is the sharing of services, utility, and by-product resources among industries in order to add value, reduce costs and
  Kaynak: Industrial symbiosisSymbiosis Center of Health care (SCHC) is an organization under Symbiosis Society which takes care of health of symbiosis family be it be
  Kaynak: Symbiosis Center of Health Care

  Devamını Oku
 • ortak yaşama:

  BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü

  ortak yaşama anlamı İng. living together Osm. hayat-ı müştereke Lat.symbiosis Alm. Zusammenleben Fr.symbiose
  İki diri varlığın, karşılıklı yararlanmaya dayanan birlikte yaşama durumu. (Burada ortaklık öyle bir düzene ulaşmıştır ki, varlıklardan birinin ayrılığı, öbürünü ölüme sürükler.)

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  ortak yaşama anlamı İng. symbiosis Osm. müşterekü’l-hayat Alm.Symbiose Fr. symbiose
  (Yun. syn: ile; bionai: yaşamak) İki hayvan, iki bitki ya da bir hayvan ile bir bitki arasındaki karşılıklı yararlanmaya dayanan beraberlik. Birden çok türe ait bireylerin bir arada yaşaması. Simbiyoz.

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  ortak yaşama anlamı
  bakınız» ortak yaşarlık.

  Güncel Türkçe Sözlük

  ortak yaşama anlamı
  is. biy. Başka türden iki canlının dengeli ve sıkı bir iş birliği ile birbirinden yararlanarak yaşamaları durumu.

  Devamını Oku
 • ortak yaşam:

  BSTS / Parazitoloji Terimleri Sözlüğü

  ortak yaşam anlamı İng. symbiosis
  İki hayvan, iki bitki veya bir hayvan bir bitki arasındaki karşılıklı yararlanmaya dayanan beraberlik. Birden çok türe ait bireylerin bir arada yaşaması.

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

  ortak yaşam anlamı İng. symbiosis
  Farklı iki organizmanın yakın ilişki içinde yaşamaları, simbiyoz, simbiyosiz.

  Devamını Oku
 • kommensalizm:

  BSTS / Parazitoloji Terimleri Sözlüğü

  kommensalizm anlamı İng. commensalism
  Bir çeşit simbiyozis. Kommensal olarak adlandırılan simbiyont, konak olarak adlandırılan simbiyonttan yararlanırken, konak ne fayda ne de zarar görür.

  BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

  kommensalizm anlamı
  bakınız» ortakçılık

  Devamını Oku
 • komensal:

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

  komensal anlamı İng. commensal
  Diğer bir organizma üzerinde ona zarar vermeden yaşayan organizma, kommensal.

  “komensal” için örnek kullanımlar

  Özel şartlar altında, komensal streptokoklar hastalık yapan ve konakçıya zarar veren fırsatçı patojenlere dönüşebilir. Ağızdaki
  Kaynak: Streptococcus mutansÇoğu Escherichia türü zararsız komensal bakteriler olmalarına karşın aralarında insan için hastalık oluşturucu (patojen) olanları da
  Kaynak: Escherichia

  Devamını Oku
 • birlikte yaşayış:

  BSTS / Budunbilim Terimleri Sözlüğü

  birlikte yaşayış anlamı İng. Symbiosis Osm. simbioz Alm. Symbiose Fr. Symbiose
  Değişik ekonomik yapıda iki topluluğun karşılıklı çıkarlarından dolayı bir arada yaşamaya yönelişleri; bunun doğal sonucu olarak topluluklardan birinin duruma göre ötekinin egemenliğine girmesi, uydusu olması (Budunbilimde bu durumun belli örneği zencilerle pigmeler arasında görülür).

  Devamını Oku
 • güvenmelik:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  güvenmelik anlamı İng. earnest money, deposit
  Bir mal veya hizmetin satışı sırasında taraflar arasında kesin sözleşme yapılmadan önce alıcının satıcıya satış bedelinden düşülmek üzere ödediği para.

  Güncel Türkçe Sözlük

  güvenmelik, -ği anlamı
  is. huk. Sözleşme yapılırken, taraflardan birinin diğerine işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası, kapora.

  güvenmelik eş anlamlısı

  kapora
  is. (kapo’ra) huk. Güvenmelik.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar