amfigoni ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

amfigoni anlamı İng. amphigony Alm. Amphigonie Fr.amphigonie
(Yun. amphi:her iki; gonos:döl) İki bireyin birleşmesiyle meydana gelen bir eşeysel çoğalma şekli.

BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

amfigoni anlamı İng. Amphigony Alm. Amphigonie Fr.amphigonie amphi, gonos
(Yun. amphi = her iki yandan,Yun. gonos = döl): İki bireyin birleşmesiyle meydana gelen bir eşeysel çoğalma tipi.
Sponsorlu Bağlantılar

amfigoni ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • amfigenez:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  amfigenez anlamı İng. amphigenesis Alm. Amphigenese Fr. amphigenèse
  (Yun. amphi: her iki; genesis: meydana gelme) Eşeyli üreme, eşeysel çoğalma.

  BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

  amfigenez anlamı İng. Amphigenese Alm.Amphigenese Fr. Amphigenèse amphi, genesis
  (Yun. amphi = her iki yandan,Yun. genesis=meydana gelme): Eşeysel çoğalma (bakınız»).

  Devamını Oku
 • heterogoni:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  heterogoni anlamı İng. heterogony Alm. Heterogonie Fr.hétérogonie
  (Yun. heteros: diğer; gonos: doğum) Ayrı eşeyli döl ile hermafrodit dölün ya da ayrı eşeyli döl ile partenogenezin ya da partenogenezle hermafrodit dölün almaşık olarak birbirini izlemesi şeklinde olan döl değişimi tipi.

  BSTS / Parazitoloji Terimleri Sözlüğü

  heterogoni anlamı İng. heterogony
  Partogenezis veya biseksüel ilişkiyle ortaya çıkan nesillerin takibi.

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

  heterogoni anlamı İng. heterogony
  Ayrı eşeyli dölle hermafrodit dölün veya ayrı eşeyli dölle partenogenezin veya partenogenezle hermofrodit dölün almaşık olarak birbirini izlemesi biçiminde olan döl değişimi tipi.

  BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

  heterogoni anlamı İng. heterogony Alm. Heterogonie Fr.hétérogonie heteros, gonos
  (Yun. heteros = diğer, Yun.gonos = doğum) Ayrı eşeyli döl ile erdişi dölün ya da partenogenezle erdişi dölün ya da partenogenezle ayrı eşeyli dölün birbirinin arkasından gelmesi biçiminde olan döl değişimi tipi.

  Devamını Oku
 • şizogoni:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  şizogoni anlamı İng. schizogony Alm. Schizogonie Fr.schizogonie
  (Yun. schizein: bölünmek; gonos: döl) Bir hücrelilerde çoğa bölünme ile birçok hücrelerin meydana gelmesi şeklinde çoğalma.

  BSTS / Parazitoloji Terimleri Sözlüğü

  şizogoni anlamı İng. schizogony
  Belirli sarkodin ve sporozoan protozonlarda kız hücreler oluşturmak için çekirdekte çoklu bölünmeyi takiben, oluşan her bir küçük çekirdeğin etrafında sitoplazma kitlesiyle çevrilmesini sağlamak amacıyla sitoplazma bölünmesinin görüldüğü aseksüel üreme biçimi, agamogoni, agamogenezis.

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

  şizogoni anlamı İng. schizogony
  Tek hücreli hayvanların çoğa bölünmeleriyle birçok hücrelerin meydana gelmesi biçiminde çoğalma.

  BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

  şizogoni anlamı İng. schizogony Alm. Schizogonie Fr.schizogonie skhizein, gonos
  (Yun. skhizein = bölünmek, Yun.gonos = döl) Birgözeli hayvanlardan sporlularda görülen ve konakta birey sayısını arttırmak üzere ardarda meydana gelen eşeysiz çoğalma bölünmeleri.

  “şizogoni” için örnek kullanımlar

  Burada geliştikten sonra şizogoni geçirir ve sporokinetleri oluşturur. Sporokinet’ler zigot’u parçalayarak bağırsak boşluğuna geçerler.
  Kaynak: BabesiosisPlazmodyumda üreme: Bu şekildeki eşeysiz üremeye şizogoni denir. Şizogoni ile oluşan her çekirdek, sitoplazma ile çevrelenerek merozoit
  Kaynak: Sporla üremeKonağa geçen sporozoit’ler kanda lenfosit’lere yerleşerek iki aşamalı şizogoni dönemi geçirirler. Oluşan merozoit’ler, buradan
  Kaynak: Theileriosis

  Devamını Oku
 • döllemsiz çoğalma:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  döllemsiz çoğalma anlamı İng. parthenogenesis Alm. Parthénogenèse Fr. parthénogenèse
  (Yun. parthenos: bakire; genesis: döl) Doğal ya da deneysel olarak erkek gametle döllenme olmaksızın, dişi gametin üremesi. Partenogenez.

  BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

  döllemsiz çoğalma anlamı İng. parthenogenesis Alm. Parthenogenesis Fr. parthénogenèse parthenos, genesis
  (karşılık: partenogenez), (Yun. parthenos = bâkire, Yun.genesis = soy) Döllenmemiş yumurtanın gelişmesiyle meydana gelen bir üreme tipi. Doğal olarak tabiatta meydana geldiği gibi deneysel olarak da yapılabilir.

  Devamını Oku
 • kendini dölleme:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  kendini dölleme anlamı İng. autogamy, self fertilization Alm. Selbstbefruchtung Fr. autogamie, autofécondation
  (Yun. autos: kendi; gamos: evlenme) Aynı bireyin dişi ve erkek gametlerinin birleşmesiyle zigotun oluştuğu bir üreme şekli. Otogami.

  Devamını Oku
 • iki-soluklugiller:

  BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

  iki-soluklugiller anlamı İng. Congo snakes Alm. Fischmolche Fr. amphiumes amphi, pneuma
  (Amphiumidae), (Yun. amphi = her iki yandan Yun. pneuma = soluk) Omurgalı hayvanlardan amfibyumlar (Amphibia) sınıfının kuyruklular (Urodela) takımına (bakınız») giren bir familyası. Yılan balığına benzer. Suda yaşarlar. İki soluklu (Amphiuma means) iyi bilinen türüdür.

  Devamını Oku
 • kromoprotein:

  BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

  kromoprotein anlamı İng. chromoprotein
  Renkli bir prostetik grupla kompleks yapmış protein.

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  kromoprotein anlamı İng. chromoprotein Alm. Chromoprotein Fr. chromoprotéine
  (Yun. chroma: renk; protos: birinci) Protein ve renk maddesinin birleşmesiyle meydana gelen bir madde. Hemoglobin, hemosiyanin gibi.

  BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

  kromoprotein anlamı İng. chromoprotein Alm. Chromoproteine Fr. chromoprotéine khroma, protos
  (Yun. khroma=renk, Yun.protos= birinci) Bir protein ve bir renk maddesinin birleşmesiyle meydana gelen madde; hemoglobin, hemosiyanin v. b.

  Devamını Oku
 • iç döllenme:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  iç döllenme anlamı İng. internal fertilization Alm.innere Befruchtung Fr. fécondation interne, fertilisation interne
  Çiftleşmeden sonra dişiye taşınmış olan spermalara dişinin döl yatağında yumurtayı döllemesi.

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

  iç döllenme anlamı İng. internal fertilization
  Erkek ve dişi eşey hücrelerinin vücut içinde birleşmesiyle meydana gelen döllenme tipi.

  Devamını Oku
 • eşeylik ana gözesi:

  BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

  eşeylik ana gözesi anlamı İng. gametogonium Alm. Gametogenium Fr. gamétogonium gametes, gonos
  (karşılık: gametogonyum), (Yun. gametes = koca, Yun.gonos = döl) Eşeylik organlarında eşeylik gözelerini meydana getiren ana gözeler.

  Devamını Oku
 • sperma ana gözesi:

  BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

  sperma ana gözesi anlamı İng. spermatogonium Alm. Ursamenzellen Fr. spermatogonium sperma, gonos
  (anlamdaş. spermatogonyum), (Yun. sperma = tohum, Yun.gonos = yavru) Erkek eşeylik organında spermaları meydana getiren ana gözeler.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar