alafrangacılık ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Güncel Türkçe Sözlük

alafrangacılık, -ğı anlamı
is. Alafrangacı olma durumu.
Sponsorlu Bağlantılar

alafrangacılık ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • alafrangacı:

  Güncel Türkçe Sözlük

  alafrangacı anlamı
  is. Alafrangayı benimseyen kimse.

  Devamını Oku
 • mızıkçılık:

  Güncel Türkçe Sözlük

  mızıkçılık, -ğı anlamı
  is. Mızıkçı olma durumu, ordubozanlık, oyunbozanlık.

  mızıkçılık eş anlamlısı

  ordubozanlık
  is. 1. Ordubozan olma durumu, mızıkçılık. 2. Arabozanlık.oyunbozanlık
  is. Oyunbozan olma durumu, mızıkçılık: “Ama hiçbir arkadaş böyle işlerde oyunbozanlığı kabul etmezdi.” –T. Buğra.

  “mızıkçılık” için örnek kullanımlar

  Ancak, Cankız, her defasında mızıkçılık yapıp Keloğlan’la evlenmekten kurtulmuştur. Padişah, bu kez Keloğlan ve Cankuşoğlan’dan acımasız
  Kaynak:

  Devamını Oku
 • sarıcılık:

  Güncel Türkçe Sözlük

  sarıcılık, -ğı anlamı
  is. 1. Sarıcı olma durumu. 2. mec. İlgiyi üzerinde toplayıcı olma durumu: “Asıl önemlisi, yazarın anlatışına, ses tonuna egemen olan içtenliği ve sarıcılığıdır.” –H. Taner.

  Devamını Oku
 • gümrahlık:

  Güncel Türkçe Sözlük

  gümrahlık, -ğı anlamı
  is. Gümrah olma durumu, bolluk, sıklık, gürlük.

  gümrahlık eş anlamlısı

  bolluk
  is. 1. Bol olma durumu: Eteğin belinde bir bolluk var. 2. Parasal bakımdan rahatlık: “Hep eski bolluk zamanlarında yapılmış büyük vezir konaklarına rastlanırdı.” –A. Ş. Hisar. 3. Fazlalık: “Öteden beri dergileri kaplayan şiir bolluğundan ürkerim.” –N. Cumalı. 4. Her şeyin bol olduğu yer.gürlük
  is. 1. Gür olma durumu. 2. Verimlilik, feyiz.sıklık
  is. 1. Sık olma durumu. 2. Sıkça geçme, kullanımı sık olma. 3. fiz. Ses, dalga vb.nin birim zamandaki titreşim sayısı, frekans.

  Devamını Oku
 • kötülükçülük:

  Güncel Türkçe Sözlük

  kötülükçülük, -ğü anlamı
  is. Kötülükçü olma durumu, şerirlik.

  kötülükçülük eş anlamlısı

  şerirlik
  is. Şerir olma durumu, kötülükçülük.

  Devamını Oku
 • ayrımlılık:

  Güncel Türkçe Sözlük

  ayrımlılık, -ğı anlamı
  is. Ayrımlı olma durumu, farklılık.

  ayrımlılık eş anlamlısı

  farklılık
  is. 1. Farklı olma durumu, ayrımlılık, başkalık: “Evvelkilerle bu son görüşümüz arasındaki farklılıkları ölçüyorum.” –Y. K. Beyatlı. 2. fel. Doğal, toplumsal ve bilince dayanan her olay ve olguyu bütün ötekilerden ayıran özellik.

  Devamını Oku
 • kocakarılık:

  Güncel Türkçe Sözlük

  kocakarılık, -ğı anlamı
  is. 1. Kocakarı olma durumu. 2. mec. Aksi, suratsız, geçimsiz, yaşlı bir kadın gibi olma.

  Devamını Oku
 • yaygaracılık:

  Güncel Türkçe Sözlük

  yaygaracılık, -ğı anlamı
  is. Yaygaracı olma durumu, şirretlik.

  yaygaracılık eş anlamlısı

  şirretlik
  is. 1. Şirret olma durumu, yaygaracılık. 2. Şirretçe davranış: “Annesinin şirretliğinden, mesele çıkarması ihtimalinden ürkerek ona bir şey söylemiyordu.” –H. E. Adıvar.

  Devamını Oku
 • Şarklılık:

  Güncel Türkçe Sözlük

  Şarklılık, -ğı anlamı
  is. Doğululuk.

  Şarklılık eş anlamlısı

  Doğululuk
  öz. is. 1. Doğulu olma durumu, Şarklılık. 2. mec. Doğu ahlak, görenek ve geleneklerine bağlı olma durumu.

  Devamını Oku
 • intizamsızlık:

  Güncel Türkçe Sözlük

  intizamsızlık, -ğı anlamı
  is. Düzensiz olma durumu, düzensizlik, karışıklık.

  intizamsızlık eş anlamlısı

  düzensizlik
  is. Düzensiz olma durumu, tertipsizlik, intizamsızlık, nizamsızlık: “Ne kadar alışılsa da düzensizlik insana üzüntü verir.” –M. Ş. Esendal.karışıklık
  is. Karışık olma durumu, teşevvüş.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar