Akgiray ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Kişi Adları Sözlüğü

Akgiray anlamı Köken: T.
Cinsiyet: Erkek
Dürüst han veya prens.

"Akgiray" için örnek kullanımlar

Şimdi bunun üstüne SPK Başkanı Ahmet Vedat Akgiray ve 6 SPK yöneticisi için de görevi kötüye kullanmak iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.Now on top of it and 6 CMB CMB President Ahmet Vedat Akgiray manager made ​​an official complaint to the alleged abuse of office.Kaynak: fotomac.com.trKulübün kongre üyesi olduğu söylenen SPK eski Başkanı Vedat Akgiray, ilk talebi bekletmeden onaylamış, kamuoyundan yükselen itirazlar herkesi rahatsız etmeye başlamıştı.The club is said to be a member of Congress Vedat Akgiray former Chairman of CMB, the first request without waiting for the consent, the rising public objections began to bother anyone.Kaynak: haber.rotahaber.comAhmet Vedat Akgiray (d. 1958, İstanbul), Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Sırasıyla; Kadıköy Maarif Koleji , Robert Koleji ve Boğaziçi
Kaynak: Ahmet Vedat Akgiray2010 : Prof. Dr. Ahmet Vedat Akgiray '76 Prof. Dr. Hasan Tayfun Özçelik '79 Prof. Dr. Engin Umut Akkaya '80 2009 : Prof. Dr. Erol Balkan '71
Kaynak: Kristal MartıTarihi: 1990 yılında Akgiray ailesi tarafından kuruldu. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte şirket bilişim teknolojisi, tüketici
Kaynak: Bimeks
Sponsorlu Bağlantılar

Akgiray ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • Çeviköz:

  Kişi Adları Sözlüğü

  Çeviköz anlamı Köken: T.
  Cinsiyet: Erkek
  Kolaylık ve çabuklukla davranan, kıvrak, hareketli kimse.

  “Çeviköz” için örnek kullanımlar

  Ahmet Ünal Çeviköz, (d. 1952 , İstanbul ), Türk diplomat. 1970 yılında Kadıköy Maarif Koleji , 1974 yılında Boğaziçi Üniversitesi İngiliz
  Kaynak: Ahmet Ünal Çeviköz2010 : Ahmet Ünal Çeviköz ’70 Nurdan Şahin ’76 Prof. Dr. Ahmet Vedat Akgiray ’76 Prof. Dr. Hasan Tayfun Özçelik ’79 Prof. Dr. Engin Umut
  Kaynak: Kristal Martı

  Devamını Oku
 • alacaklılık:

  Güncel Türkçe Sözlük

  alacaklılık, -ğı anlamı
  is. Alacaklı olma durumu.

  “alacaklılık” için örnek kullanımlar

  Borsada ortaklık hakkı veya alacaklılık hakkı sağlayan ve Sermaye Piyasası Kurulunca menkul kıymet olarak kabul edilen sermaye piyasası
  Kaynak: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

  Devamını Oku
 • Tanoğlu:

  Yerleşim Birimleri Sözlüğü

  Tanoğlu anlamı
  Diyarbakır ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  “Tanoğlu” için örnek kullanımlar

  Ali Tanoğlu, İstanbul Ü. Yay., İstanbul 1976, s. 102. 5- Dr. Sırrı Erinç, Jeomorfoloji, İstanbul Ü. Yay., İstanbul 1971, s. 198.
  Kaynak: Lifos Dağı147’ler listesi: Ord Prof. Ali Tanoğlu Ord. Prof Mazhar Şevket Ipşiroğlu Ord. Prof. Nurettin Çuhadar Ord. Prof. Emin Onat Ord. Prof. Feridun
  Kaynak:

  Devamını Oku
 • bağımsız dış denetim:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  bağımsız dış denetim anlamı İng. independent external auditing
  Ortaklıkların ve sermaye piyasası kurumlarının kamuya açıklanan veya Sermaye Piyasası Kurulunca istenen mali tablo vb. belgelerin doğruluğunun incelenip rapora bağlanması.

  Devamını Oku
 • menkul değerler tanzim fonu:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  menkul değerler tanzim fonu anlamı
  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yönetilen, tahvil sunum ve istemi arasındaki dengesizlikleri gidermek ve tahvil piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla 1982 yılında tüzel kişiliğe sahip olarak kurulan ve 2000 yılında kaldırılan fon.

  Devamını Oku
 • döner sermaye:

  Güncel Türkçe Sözlük

  döner sermaye anlamı
  is. tic. Kamu maliyesi alanında belirli ve sürekli bir amacın elde edilmesi için genel veya katma bütçeden bir miktar paranın, azaltılmamak şartı ile kuruluşa veya bu kuruluşla ilgili işletmelere verilmesi, mütedavil sermaye, döner.

  Türkçe – İngilizce

  döner sermaye anlamı
  isim
  1) circulating capital
  2) working capital
  3) floating capital
  4) trading capital
  5) float

  “döner sermaye” için örnek kullanımlar

  işyerlerinde ikramiye, döner sermaye, vekalet, fazla mesai vb.workplaces bonuses, working capital, power of attorney, overtime and so on.Kaynak: evrensel.netBütün işler döner sermaye üzerinden yapılsın’ formülü.All work should be done out of the revolving fund 'formula.Kaynak: aksam.com.trBu masrafların ödenmesinde döner sermaye bütçesinden gelen gelir yeterli gelmemektedir.This comes from the budget of the revolving fund the payment of the costs is not enough.Kaynak: medimagazin.com.trDoktorların döner sermaye artı maaş dengesini düzenleyebilecek çalışma yapılmasının doğru olacağına inanıyorum.Organize the operation working capital plus pay the balance of doctors believe that the correct conduct.Kaynak: haber.stargazete.com

  Devamını Oku
 • çıkarımcı:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  çıkarımcı anlamı İng. issuer
  Para piyasası araçları ve sermaye piyasası araçlarını çıkarma ve/veya para basma yetkisine sahip kuruluşlar.

  “çıkarımcı” için örnek kullanımlar

  Tersine mühendislik (R everse E ngineering,RE) bir aygıtın, objenin veya sistemin; yapısının, işlevinin veya çalışmasının, çıkarımcı bir
  Kaynak: Tersine mühendislik

  Devamını Oku
 • taşınmaz yatırım ortaklığı:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  taşınmaz yatırım ortaklığı anlamı İng. real estate investment company, real estate investment trust
  Taşınmazlara, taşınmaza dayalı proje ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak etkinlikte bulunan bir sermaye piyasası kurumu ve özel bir portföy yönetim şirketi.

  Devamını Oku
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası anlamı İng. İstanbul Stock Exchange
  Menkul değerlerin alım ve satım işlemlerinin yapıldığı ve 1985 yılında kurulan ulusal borsa.İstanbul Menkul Kıymetler Borsası anlamı
  Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Dizini İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden oluşan dizin.İstanbul Menkul Kıymetler Borsası anlamı
  Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Sermaye piyasasında etkinlik gösteren banka ve aracı kurumlara saklama ve takas hizmeti veren kuruluş.

  Devamını Oku
 • kamu kuruluşları:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  kamu kuruluşları anlamı İng. public institutions
  Kamu kesimi kapsamındaki tüm kuruluşlar.

  “kamu kuruluşları” için örnek kullanımlar

  Bu yılki İlk 50 listesine kamu kuruluşları ve şirketleri damgasını vurdu.This year's list of the top 50 was marked by government agencies and companies.Kaynak: haber.mynet.comBu yılki İlk 50 listesinde kamu kuruluşları ve şirketleri damgasını vurdu.This year marked the first 50 in the list of public bodies and companies.Kaynak: ekonomi.haber7.comİlk 10’da çok büyük değişiklik gözlenmezken, ilk 50’ye kamu kuruluşları ve şirketleri damgasını vurdu.Observed major changes in the top 10, top 50 was marked by government agencies and companies.Kaynak: airnewstimes.comGüler Sabancı: “Toplumsal dönüşüm için sivil toplum örgütleri ile kamu kuruluşları birlikte çalışmalılar”.Guler Sabanci: "The social transformation of civil society organizations, and government agencies to work together."Kaynak: finans.gazetevatan.com

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar